Tiden "under året"

Tiden "under året"

Tiden "under året"

Måndag i 1:a veckan "under året"

Tisdag i 1:a veckan "under året"

Onsdag i 1:a veckan "under året"

Torsdag i 1:a veckan "under året"

Lördag i 1:a veckan "under året"

2:a söndagen "under året" - årgång A

2:a söndagen "under året" - årgång B

2:a söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 2:a veckan "under året"

Tisdag i 2:a veckan "under året"

Onsdag i 2:a veckan "under året"

Torsdag i 2:a veckan "under året"

Lördag i 2:a veckan "under året"

3:e söndagen "under året" - årgång A

3:e söndagen "under året" - årgång B

3:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 3:e veckan "under året"

Tisdag i 3:e veckan "under året"

Onsdag i 3:e veckan "under året"

Torsdag i 3:e veckan "under året"

Fredag i 3:e veckan "under året"

Lördag i 3:e veckan "under året"

4:e söndagen "under året" - årgång A

4:e söndagen "under året" - årgång B

4:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 4:e veckan "under året"

Tisdag i 4:e veckan "under året"

Onsdag i 4:e veckan "under året"

Torsdag i 4:e veckan "under året"

Fredag i 4:e veckan "under året"

Lördag i 4:e veckan "under året"

5:e söndagen "under året" - årgång A

5:e söndagen "under året" - årgång B

5:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 5:e veckan "under året"

Tisdag i 5:e veckan "under året"

Onsdag i 5:e veckan "under året"

Fredag i 5:e veckan "under året"

Lördag i 5:e veckan "under året"

6:e söndagen "under året" - årgång A

6:e söndagen "under året" - årgång B

6:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 6:e veckan "under året"

Tisdag i 6:e veckan "under året"

Onsdag i 6:e veckan "under året"

Torsdag i 6:e veckan "under året"

Lördag i 6:e veckan "under året"

7:e söndagen "under året" - årgång A

7:e söndagen "under året" - årgång B

7:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 7:e veckan "under året"

Tisdag i 7:e veckan "under året"

Onsdag i 7:e veckan "under året"

Torsdag i 7:e veckan "under året"

Fredag i 7:e veckan "under året"

Lördag i 7:e veckan "under året"

8:e söndagen "under året" - årgång A

8:e söndagen "under året" - årgång B

8:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 8:e veckan "under året"

Tisdag i 8:e veckan "under året"

9:e söndagen "under året" - årgång A

9:e söndagen "under året" - årgång B

9:e söndagen "under året" - årgång C

10:e söndagen "under året" - årgång A

10:e söndagen "under året" - årgång B

10:e söndagen "under året" - årgång C

Onsdag i 10:e veckan "under året"

Torsdag i 10:e veckan "under året"

Fredag i 10:e veckan "under året"

11:e söndagen "under året" - årgång A

11:e söndagen "under året" - årgång B

11:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 11:e veckan "under året"

Tisdag i 11:e veckan "under året"

Onsdag i 11:e veckan "under året"

Torsdag i 11:e veckan "under året"

Fredag i 11:e veckan "under året"

Lördag i 11:e veckan "under året"

12:e söndagen "under året" - årgång A

12:e söndagen "under året" - årgång B

12:e söndagen "under året" - årgång C

Tisdag i 12:e veckan "under året"

Onsdag i 12:e veckan "under året"

Torsdag i 12:e veckan "under året"

13:e söndagen "under året" - årgång A

13:e söndagen "under året" - årgång B

13:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 13:e veckan "under året"

Tisdag i 13:e veckan "under året"

Torsdag i 13:e veckan "under året"

Fredag i 13:e veckan "under året"

Lördag i 13:e veckan "under året"

14:e söndagen "under året" - årgång A

14:e söndagen "under året" - årgång B

14:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 14:e veckan "under året"

Tisdag i 14:e veckan "under året"

Onsdag i 14:e veckan "under året"

Fredag i 14:e veckan "under året"

15:e söndagen "under året" - årgång A

15:e söndagen "under året" - årgång B

15:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 15:e veckan "under året"

Tisdag i 15:e veckan "under året"

Onsdag i 15:e veckan "under året"

Torsdag i 15:e veckan "under året"

Fredag i 15:e veckan "under året"

Lördag i 15:e veckan "under året"

16:e söndagen "under året" - årgång A

16:e söndagen "under året" - årgång B

16:e söndagen "under året" - årgång C

Onsdag i 16:e veckan "under året"

17:e söndagen "under året" - årgång A

17:e söndagen "under året" - årgång B

17:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 17:e veckan "under året"

Tisdag i 17:e veckan "under året"

Onsdag i 17:e veckan "under året"

Fredag i 17:e veckan "under året"

Lördag i 17:e veckan "under året"

18:e söndagen "under året" - årgång A

18:e söndagen "under året" - årgång B

18:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 18:e veckan "under året"

Onsdag i 18:e veckan "under året"

Torsdag i 18:e veckan "under året"

Lördag i 18:e veckan "under året"

19:e söndagen "under året" - årgång A

19:e söndagen "under året" - årgång B

19:e söndagen "under året" - årgång C

Måndag i 19:e veckan "under året"

20:e söndagen "under året" - årgång A

20:e söndagen "under året" - årgång B

20:e söndagen "under året" - årgång C

21:a söndagen "under året" - årgång A

21:a söndagen "under året" - årgång B

21:a söndagen "under året" - årgång C

22:a söndagen "under året" - årgång A

22:a söndagen "under året" - årgång B

22:a söndagen "under året" - årgång C

23:e söndagen "under året" - årgång A

23:e söndagen "under året" - årgång B

23:e söndagen "under året" - årgång C

24:e söndagen "under året" - årgång A

24:e söndagen "under året" - årgång B

24:e söndagen "under året" - årgång C

Onsdag i 24:e veckan "under året"

Torsdag i 24:e veckan "under året"

25:e söndagen "under året" - årgång A

25:e söndagen "under året" - årgång B

25:e söndagen "under året" - årgång C

Onsdag i 25:e veckan "under året"

Lördag i 25:e veckan "under året"

26:e söndagen "under året" - årgång A

26:e söndagen "under året" - årgång B

26:e söndagen "under året" - årgång C

Lördag i 26:e veckan "under året"

27:e söndagen "under året" - årgång A

27:e söndagen "under året" - årgång B

27:e söndagen "under året" - årgång C

28:e söndagen "under året" - årgång A

28:e söndagen "under året" - årgång B

28:e söndagen "under året" - årgång C

29:e söndagen "under året" - årgång A

29:e söndagen "under året" - årgång B

29:e söndagen "under året" - årgång C

30:e söndagen "under året" - årgång A

30:e söndagen "under året" - årgång B

30:e söndagen "under året" - årgång C

Lördag i 30:e veckan "under året"

31:a söndagen "under året" - årgång A

31:a söndagen "under året" - årgång B

31:a söndagen "under året" - årgång C

Lördag i 31:a veckan "under året"

32:a söndagen "under året" - årgång A

32:a söndagen "under året" - årgång B

32:a söndagen "under året" - årgång C

Lördag i 32:a veckan "under året"

33:e söndagen "under året" - årgång A

33:e söndagen "under året" - årgång B

33:e söndagen "under året" - årgång C

Torsdag i 33:e veckan "under året"

Kristus Konungens Dag - årgång A

Kristus Konungens Dag - årgång B

Kristus Konungens Dag - årgång C

Fredag i 34:e veckan "under året"

Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Heliga Trefaldighets Dag - årgång A

Heliga Trefaldighets Dag - årgång B

Heliga Trefaldighets Dag - årgång C

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång A

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång B

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång C

Jesu Hjärtas Dag - årgång A

Jesu Hjärtas Dag - årgång B

Jesu Hjärtas Dag - årgång C

Jungfru Marias Obefläckade Hjärta