Predikningar

Predikan 2 söndagen under året 2022

Duger ett foto, där bruden saknas, som bröllopsminne? Evangelisten Lukas berättar mycket detaljerat om ett bröllop, utan att nämna brudens namn, utan att ens nämna ordet ”brud”! Är det inte märkligt?  Ja, även om bruden i Kana var en enastående skönhet hade hennes utseende och namn inte någon större betydelse för evangeliet, för det glada budskapet. I berättelsen om bröllopet skall vi inte fokusera på bruden utan på något annat, eller snarare på någon annan...

Kortpredikan 13 januari 2022, S. Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

”Varför har Herren låtit oss bli slagna?” Israeliterna frågar så efter att ha blivit slagna av filistéerna. Inte ens när de låter förbundsarken vara med på slagfältet har de kraft att stå emot fienden. Något gör att deras kraft försvinner. Det är den kraften som den spetälske i evangeliet tror på. ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Att bota någon från spetälska var som att upp­väc­ka en död.

Kortpredikan 12 januari 2022

Samuel låg och sov i templet när Herren kallade på honom. Han trodde först att det var prästen Eli som ropade. Han be­hövde hjälp för att ur­skilja Herrens röst. Ingen kan leda sig själv. Av prästen fick han rådet att svara när rös­­ten ljöd på nytt: ”Tala, Herre, din tjänare hör”. För att höra Gud måste andra röster bringas till tystnad.

Kortpredikan 11 januari 2022

”Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom om.” Det är prästen Elis svar till Hanna, när han förstått hennes nöd. I sin plåga ber hon länge inför Herren. Hon ”talar i sitt hjärta” och när Eli tror att hon är druc­ken säger hon: ”Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvin­na”. Hannas plågsamma barnlöshet är också en bild för varje människas existentiella nöd, det som gör våra liv till en prövning.

Predikan Herrens Dop 2022

Förpliktelserna visar vår frihet. Kära systrar och bröder i Kristus, I Julens högtid välkomnade vi ”Gud med oss”. Med Jesus dop får vi en första blick för hur Gud, genom att bli människa, är med oss. Jesus dop var inget medvetandegörande av en slumrande kallelse. Ingenstans i någon av uppenbarelsens källor, Skriften eller Traditionen, finns något stöd för det. Dopet markerar början på Jesus offentliga verksamhet. Men i hans väg från tillblivelse och födelse, via vistelsen i templet som tolvåring till hans offentliga förkunnelse, mirakel, död och uppståndelse, finns en inre enhet utan brott.

Predikan Herrens Dop 2022

Under en öppnad himmel. Redan i början av det nya året är det lätt att se mörka moln på himlen. Det är frestande att fångas av dystra tankar och förlora modet. Men i evangeliet ser vi motsatsen till mörka moln. Him­len öppnar sig när Jesus döps i Jordan av Johannes Döparen. Och det gäller inte bara vid Jesu dop. I den tidiga kyrkan var Tretton­de­dagsti­den en tid för dop. Påven förrättar dop varje år denna dag. Je­su dop är en bild för vårt eget dop.

Predikan Herrens Dop 2022

”Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan…” – berättar evangelisten Lukas i dagens evangelium. Förväntan! Och vi, folket som kommit hit till kyrkan i dag? Vilka är våra förväntningar? I och med denna söndag avslutas jultiden. Har du några förväntningar inför framtiden, inför det nya året? Vad hoppas Du på? Vad längtar Du efter?             

Kortpredikan 8 januari 2022

”Gud är kärlek.” Kärleken börjar inte hos människan. Den har sin källa hos Gud. Män­ni­skan har Gud att tacka för sin existens. Han ville henne för att han äls­kade henne. Han älskar henne för att han är kärlek. Vi vet hur människans förråd att älska är begränsat. Men Gud fortsätter att älska henne. Vi ser det i Jesu medlidande med de hungran­de, med dem som är som får utan herde.

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

Jesusbarnet håller mottagning, nu för andra gången. Herrens Uppenbarelse är den av julhögtidsdagarna som vänder våra blickar utåt. Denna trettonde av juldagarna för oss förstås också den till krubban, till Marias famn beskyddad av Josef, där vi för möta Jesusbarnet. På nytt. Efter herdarnas ankomst, glädje och tillbedjan, så är det idag dags för den andra mottagningen, för den större kretsen, som via de vise männens väg vi alla är utvalda och komna till.

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

Vi firar idag Epifania, en av de största kristna högtiderna under kyrkoåret. Det grekiska ordet epifania innebär uppenbarelse. Vi kristna tror på att Gud den osynlige har visat sig för världen. Guds uppenbarelses höjdpunkt får vi i Jesus Kristus, Guds enfödde Son. Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus. Idag tackar vi för denna ofattbart stora gåva. Men… alla tror inte på Guds uppenbarelse. Flera människor tror inte alls på Gud.