Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

För alla sjuksköterskor ber vi nu om beskydd, S:t Johannes av Gud, tänk inför Jesus och Maria på vår tids hjältar!

Vem var han, Johannes av Gud? Han föddes i Portugal 1495 i en fattig men djupt religiös familj och dog på sin egen födelsedag den 8 mars 1550 i Granada i Spanien efter att ha insjuknat då han räddat en liten pojke från att drunkna i floden Genil, som är biflod till Guadalquivir.

Söndagsbetraktelse 5 april 2020

Vi går in med Herren till Jerusalem vid glädjerop och jubel. I de glädjeberusade ropen går de som bär palmerna högt och lovsjunger Davids son... Men Han, ödmjukhetens Konung, rider på en åsna, på väg till korsfästelsen. Snart ska de ropa ”korsfäst honom”! Det här visste ju Jesus hela tiden för ”själv betrodde sig Jesus inte åt dem ty han visste av sig själv vad som fanns i människan”. (Johannes 2:24) Vi finns också där, bland Jerusalemiterna, där glädje vänds till sorg.

Ledare i Sverige är troende marxister

För att förstå den officiella ”politiska” stilen i Sverige under hotet av en samhällsförlamande pandemi, måste man gå tillbaka i tiden för att söka möjliga förklaringar. Den officiella ”stilen” bland många etablerade ledare framstår som tydligt antiauktoritär i sin återhållsamhet med konkreta statliga maktmedel och förkärleken till vänliga uppmaningar. Varför är det så, och hur kom det sig?

Så här gick det till på ”reformationstiden”!

Effekterna av myndigheternas olika åtgärder för att bromsa coronavirusets frammarsch påminner om den tid då den politiska makten ingrep mot Kyrkan för 500 år sedan. Se vad som nu händer i våra kyrkor!  Inskränkningar av det kyrkliga livet, ersättningsprogram i stället för den katolska traditionen som höll samman allt. Var och hur firas den heliga Mässan?

Senaste predikningar

Kortpredikan 4 april 2020

Kajafas är realpolitiker. Många har kommit till tro när Jesus upp­väckte Lasaros. Det kan leda till att de politiska villkoren hotas. En man, Je­sus, offras för folket. Ändamå­let får hel­ga medlen, även om priset är en människas liv. Moralteolo­giskt står läkarna i dagens kris inför samma dilemma när de måste välja vem som skall få del av begränsade resurser, trots att varje människa har en okränkbar värdighet. Ingen önskar det valet, men det görs redan, vid till exempel abort.

Kortpredikan 3 april 2020

Profeten Jeremia är en av de tyd­ligaste förebil­derna till Je­sus. Profetens ord och var­ningar avvisas, men han framhärdar i sin kallelse. De hotar och anklagar honom, men får honom inte på fall. Herren är med honom ”som en väldig hjälte”. I dagens avsnitt ur Johannesevangeliet låter Jesus konfronta­tionen med judarnas repre­sentanter gå vida­re.

Kortpredikan 2 april 2020

Genom tron är också vi Abrahams barn. Genom blodet tillhör vi olika folk och nationer, men genom tron tillhör vi Guds heliga folk och det för­bund som bör­jade med Abraham. Han fick löftet att bli ”fader till mång­a folk”. Det skulle vara ett ”e­vigt för­bund”. Folket skulle få ”landet” till ”evig besittning”. Det är inte ett geo­grafiskt land. Je­sus skall kalla det ”Guds rike”, vars förgård är den heli­ga Kyrkan.