Homepage

Senaste fotogallerier

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Religionen i det liberala samhället

Giftermålsbalken 1920 ersattes av Äktenskapsbalken 1988 som med Partnerskapslagens försvinnande 2009 förändrades så att samkönade äktenskap likställdes med heterosexuella från och med 1 maj samma år. Regeringen var noga med att inte föreslå Riksdagen en ny Äktenskapsbalk utan en till den moderna tidens krav anpassad äktenskapslag. I princip infertila relationer jämställdes med äktenskap vars syfte också är barn. Även om det bara handlade om en förändring av en paragraf var det en historisk förändring av stor betydelse som berörde själva grunden för samhällets bestånd.

Söndagsbetraktelse 18 augusti 2019

Profeten Jeremia är en utmanande profet, som ju alla profeter är. Man ville hålla profeterna långt ifrån sig, bort från människors dagliga liv, det enklaste sättet att göra så var att låta profeterna lida förföljelse. Profeterna talade för Gud. De ord Gud givit dem att tala, förde de vidare, oförändrat, till folket. På så sätt tog profeterna Guds plats, och fick så lida för Gud, lida för Guds sak.

De nya föräldralösa

En av de farligaste – och därmed kanske den stora ödesfrågan för hela vår civilisation – konsekvenserna av den principiella åtskillnaden av sexualiteten från alstrandet av barn i äktenskapet, är de överblivna mänskliga embryon som ingen äger eller ansvarar för som mänskliga personer i livets första utvecklingsstadium som har rätt till liv och föräldrar.

Söndagsbetraktelse 11 augusti 2019

Människan är skapad för Gud. Skapad för evig kärlek. Men hon föds in i en värld där hon kommer att möta, på mycket nära håll, åtråvärda lockelser som för henne bort från det hon är skapad för. Hjärtat söker ständigt att fyllas, den söker sin väg fram till målet av sin längtan vilket kan vara vad som helst, men enligt hjärtats egna värderingar, måste det vara något gott.Vi klamrar oss fast vid det ”goda” och blir bundna till det.

Senaste predikningar

Kortpredikan 23 augusti 2019

​​​​​​​Ruts bok kan läsas som en vacker och lärorik kortnovell. Den moa­bitiska kvinnan Rut har blivit änka, men följer sin judiska svärmor Noomi, som ock­så har blivit änka. De återvänder båda till det land som Noomis man lämnade på grund av hungersnöd. Rut är trogen sin svärmor och säger: "Dit du går vill ock­så jag gå och där du stannar vill också jag stanna". Hon vill dela sin svärmors öde, även om det är osäkert.

Kortpredikan 22 augusti 2019, Jungfru Maria Drottningen

​​​​​​​Det är frestande att skaka på huvudet och skynda förbi den kus­liga berättelsen om Jefta och hans dotter. Han avger ett löfte att offra den som först möter honom vid hem­komsten, förutsatt att Herren ger honom seger över am­mo­­niter­na. Han segrar, men den som först kom­mer emot honom är hans dot­ter, hans en­da barn. Jefta river sönder sina klä­der och ropar ut sin nöd. Människooffer var förbjudet i Mose lag och en styggel­se för isra­eliterna. I kringliggande religioner kunde det före­kom­ma.

Kortpredikan 21 augusti 2019, S. Pius X, påve, d. 1914

Utan ledare går folket vilse och splittras. Men ledaren är till för att tjäna. Minister betyder tjänare. Den ledare som söker makten för sin egen skull beskrivs i fabeln som en törnbuske, som gärna vill härska, men inte tjäna. Ledare behövs och det förutsätter makt, men makten skall tjäna det allmänna bästa för att inte bli missbruk. Benedictus regel säger att abboten skall ”leda och tjäna”. Den auktoritäre vill leda utan att tjäna. Den anpasslige vill tjäna, men vågar inte leda.