Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Sverige har inte något konservativt riksdagsparti

Det är riksdagsval och kommunalval i september i år och vi som ansvarsfulla katoliker röstar. Om inget sedan länge etablerat politiskt parti genom sitt valmanifest lockar oss att ge det vår demokratiskt fria röst, röstar man blankt. Det skall genom Valmyndighetens försorg alltid finnas röstsedlar utan partinamn och valbara personer. När valresultatet är klart kommer antalet blankröster att redovisas. De är ogiltiga i valet men också uttryck för politiskt ställningstagande. De ger inga mandat. Skulle alla rösta blankt skulle vi inte kunna stifta lagar.

Medias lögn om folkviljan i Kansas om ”aborterna”

Det är klart att media inte ljuger om resultatet av omröstningen om aborterna i delstaten Kansas i USA under den gångna veckan. Valdeltagandet var ovanligt högt, omkring 50 % av de som registrerat sitt röstdeltagande. Det finns inte heller någon anledning att misstänka valfusk utan resultatet ca 60% för aborteras lagliga status i delstaten, upp till fostrets ålder 22 veckor, och ca 40 % mot aborterna som lagliga i delstaten.

Sagan om rödluvan och vargen - del 2

Också från Kyrkans sida betonades jämbördigheten mellan man och hustru i takt med den politiska utvecklingen. Edith Stein är en till kyrkan konverterad judinna som utformat en katolsk feminism som är för alla tider. Hon är martyr för rätten att tillhöra en ras och ett vittne om korsets vishet och förlösande kraft. Problemet med den gamla traditionella familjesynen i praktiken var att kvinnan på olika sätt skulle frigöras från hemmets uppgifter för att ha arbete utanför hemmet och överlåta barnens uppfostran allt mer till samhället som satsade på att inrätta förskolor med kvalificerad personal och med delad föräldraledighet under ett antal år.
Stiftsungdomsdagarna 2022

 

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 10 augusti 2022, S. Laurentius, diakon och martyr

Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns 34 kyr­kor med hans namn. Det nådde ända till Sveri­ge. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de sedan ihop de fattiga och presente­ra­de dem inför kejsaren som ”kyrkans skat­ter”. Händelsen har stannat i kyr­kans kollektiva minne. Det finns ett skimrande ljus kring hans marty­ri­um.

Predikan 9 augusti 2022, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

”Håll er därför vakna”, säger vår Herre. ”Ni vet inte när dagen och timmen är inne”. Theresia Benedicta av Korset är ett lysande exempel på den andliga vaksamheten som vår Herre alltid uppmanar oss sina lärjungar till. Senast nu i söndags predikades detta tema och förklarades genom Herrens liknelse om tjänaren som inte behövde tack för den tjänst han gjorde eftersom det var hans plikt

Kortpredikan 9 augusti 2022, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Judinnan Edith Stein läste Teresa av Avila och kapitulerade för san­ning­en. Hon blev syster Teresia Benedicta av Korset. Hennes tre namn anger hennes väg. Efter sitt dop och sin konversion var hon ofta i benediktin­klost­ret Beu­ron, därav namnet ”Be­nedic­ta”. Men hon blev karmelit med tillnamnet ”av Kor­set”. Hon arresterades i Gestapos hämnd­aktion mot ju­disk­föd­da kato­liker och fördes till gas­kammaren i Auschwitz 1942.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Sagan om rödluvan och vargen - del 1

Människor i Kyrkan, även i ansvarsfull ledning, har alla påverkats av det samhälle de växt upp i och formats av. Först genom studier av kyrkohistorien och samhällsutvecklingen står det full klart hur de lagliga förändringarna i relationen stat – familj påverkat det kristna vardagslivet och de troendes möjligheter att leva sin kallelse i äktenskapets sakrament med fostransanvaret för barnen. Hela den nya situationen inverkar också på det pastorala arbetet för familj och äktenskap.

Ditt lilla hörn av frihet

När vårt privatliv blir mer och mer inrutat av vad vi uppfattar som förpliktelser är det viktigt att hålla fast vid de öar, eller hörn, av frihet som är vår rättighet. De små sociala frihetsutrymmen som alltid måste finnas som en tillgång för alla är inte bara personliga andningshål utan i själva verket nödvändiga för värdigheten och utvecklingen som människa.

De utomäktenskapliga barnen fick leva

De utomäktenskapliga barnen fick leva – men på samhällets baksida. Cynismen i den av alla så omhuldade abortpraktiken är den att det anses vara en progressiv utveckling att de oönskade barnen (som ändå tas emot med kärlek) i den moderna upplysta tiden slipper de utomäktenskapliga barnens utanförskap och kamp att bli sedda och respekteras. Inte ens prinstitlar eller andra omtankar helar ju sveket!
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige