Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

När mammorna var hemma

I dag måste samhället genom politiskt grovarbete försöka medverka till att skolmiljön ”upplevs” som trygg och rolig. Hur många barn längtar inte efter att få börja skolan? Skolan är utanför hemmet den viktigaste institutionen för barnen. Hemmen tillsammans är den bästa grunden för det goda samhället.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 8 juni 2023

Liksom förra veckan hör vi också denna vecka ordet ”försyn” i kollekt­bö­nen: ”ing­­et finns som undandrar sig din försyn”. Det är vår tro att det finns en gudom­lig plan och mening i allt som sker, den gudomliga försynen. Det betyder inte någon fastlåst au­to­ma­tik. Bönen fortsä­t­ter: ”Röj ur vä­gen allt som skadar oss, och ge oss allt som leder fram till dig”.

Kortpredikan 7 juni 2023

Både Tobit och Sara är djupt förtvivlade. De vill inte leva längre. Tobit skymfades av sin hustru, låt vara för att han beskyllt henne för stöld. Sara skymfades av sin tjänsteflic­ka för att kväva sina män. Hon överväger att ta sitt liv. Men båda ber. ”I ett och samma ögonblick nådde bådas böner fram till Guds här­lighet, och ängeln Rafael sändes ut för att ge dem bot.” Tobit blir Sa­ras svärfar och det hela slutar lyckligt.

Kortpredikan 6 juni 2023, S. Norbert av Xanten, Nationaldagen

Det finns skäl att tacka Gud för vårt land, vårt språk och vår historia, för na­tur och kultur, för fred och frihet. Låt oss både tacka och be för vårt land! Till vår historia här i Skåne hör premonstratenserna, vars grundare Nor­­­bert av Xanten (d. 1134) vi firar idag. Redan 1155 byggde hans brö­der klostret i Tu­ma­thorp utanför nu­var­ande Simrishamn. De ver­kade där nästan 400 år.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

Kära bröder och systrar, När vi nu har fått fira Pingsten och Anden stigit ned över de tolv apostlarna och jungfru Maria Jesu Moder är vi alla på vandring. Vi är på väg under apostlarnas ledning. Vi är på vägen. Vår andliga mat är tron, tron på den Heliga Trefaldigheten. Det är vår färdkost. Anden leder oss dit den vill och vi följer den.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Pingstdagen 2023

Anden finns alltid med. Redan vid världens skapelse svävade Anden över vattnen. Och så fortsätter det. Allt som är sant, äkta och gott kommer i sista hand från den helige Ande som kan nästla sig in överallt och förvandla jordens ansikte och människors hjärtan.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Konstgjord intelligens är per definition varken intelligens eller icke intelligens

Ett nytt orosmoln rör sig över hela världen: AI – artificiell intelligens! För dem som inte längre lider av akut klimatångest kan förmodligen AI duga som ersättning. Journalister specialiserar sig på det nya området och skriver om det. Man förhåller sig nu till den nya hotbilden mot alla nu existerande informationssystem. Utvecklingen går så fort att inte ens de som kan något om datalagring hinner med och kan lugna vanligt folk.

30-talets kärleksindragning - en skadlig uppfostranmetod

Vår i många avseenden kritiserade tid – brottsligheten, den psykiska ohälsan, könsdysforin, på sina håll slavlika arbetsförhållanden, har ändå vunnit i respekten för människan som subjekt, inte objekt. Människor i Sverige är inte längre undersåtar utan medborgare. Allt tar sin början där det börjar. Synen på det växande barnet under havandeskapet är helt annan än den varit under 30-talet och tidigare. Man förstår nu att relationen med modern är levande från båda håll under barnets första tid före födseln. Vinsten är enorm i jämförelse med en inställning till barnet som förr bara skulle ha sin näring och att mamman bara skulle vara noga med vad hon åt och drack och hur hon rörde sig fysiskt. Barnet var en passiv mottagare av näring från modern.

Vad vi kan lära oss av biskoparnas herdabrev för fastan 2023

Uppenbart är det för vem som helst som observerar det moderna sociala livet, att någonting mer än några kateketiska grundsatser behövs för att pastoralt hjälpa paren och familjerna att hålla ihop och vara fruktbärande. Vi har bakom oss familjeåret med Amoris Laetitia och vi vet att stora ansträngningar görs i Kyrkan för att mer effektivt bistå de unga paren som är Kyrkans framtid. Herdabrevet inriktar sig på den väsentliga grunden för alla äktenskap – den mänskliga sexualiteten.
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige