Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Är det synd att röka?

Kyrkan lär att ett omåttligt rökande är synd. Precis som ett omåttligt drickande av alkohol och ett omåttligt ätande också är moraliskt fel (Katolska Kyrkans Katekes 2290). Kyrkan låter alltså våra samveten avgöra. Därmed måste en allvarlig katolik fråga sig var gränsen mellan måttlighet och omåttlighet går. För många av oss är frågan laddad eftersom vi har förlorat anhöriga som rökt ihjäl sig. Då blir det lätt att säga att all rökning alltid är omåttlig på grund av hälsoriskerna.

Söndagsbetraktelse 17 november 2019

Vid Kristi andra ankomst - ska Han finna tro på jorden..ska Han finna den tro Han gav oss? Även om vi inte vet när Hans ankomst blir så ska det ske plötsligt. ”Jag kommer snart”, säger Herren och ändå vet vi att Hans ”snart” kan vara hur långt som helst. Eller hur kort som helst. "Före Kristi ankomst måste Kyrkan gå igenom en sista prövning som ska få många att vackla. En religiös villfarelse som erbjuder människor en skenbar lösning på deras problem till priset av avfall från sanningen.."

Guds beskydd – trosvittnenas styrka

Guvernören i Fatimaregionen i Portugal var avfallen katolik som blivit portugisisk frimurare. Kyrkan hade många mäktiga fiender under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många katolska länder, också i Nya världen, i Mexiko. De tre barnen Lucia, Francisco och Jacinta skulle förhöras om Guds Moder Marias första uppenbarelse för de tre barnen som börjat den 13 maj 1917, en morgon efter att de varit i den heliga mässan. När barnen varit hos den lokale prästen och blivit utfrågade hade han sagt att han var som aposteln Thomas tvivlaren att han ville se själv innan han kunde tro barnen.

Senaste predikningar

Kortpredikan 18 november 2019

​​​​​​​Denna vecka hör vi ur Mackabeerböckerna, som berättar om den reli­gionsförföljelse som bröt ut med Antiochos IV Epifa­nes år 175 f.Kr. Han genomdrev en brutal tvångshellenisering som skulle förinta juden­domen som religion. Under dödshot för­bjöds omskärelse, sabbatsfiran­de, högtider och templets offer. Bokrullar med Mose lag brändes. Mitt i templet placerades ett offeraltare åt Zeus, den van­helgande skändlig­he­ten, som vi hör om i Nya Testamentet (Matt 24:15). Diktaturer genom historien uppvisar samma intolerans. Också modern liberalism i dagens västerland visar allt tydligare tecken på aggres­siv in­tolerans, när den vill förbjuda offentliga uttryck för tro och samvetsbe­stämd över­tygelse i moraliska frågor.

Predikan 33 söndagen under året 2019

Tappa inte besinningen. Det är lätt att gripas av rädsla när vi hör ett evangelium som detta. Krig och orolighe­ter, jord­bäv­ningar, epidemier och hungersnöd, och dessutom förföljel­ser. Under kyr­ko­­årets sista veckor låter kyrkan oss lyssna till texter om den yttersta fram­ti­den och tidens slut. Mycket i vår egen tid tycks bekräfta detta.

Kortpredikan 16 november 2019, S. Gertrud av Helfta, jungfru

​​​​​​​Gertrud av Helfta (d. 1302) räk­nas som Tysklands största mys­ti­ker. Hon genomgick en om­vän­delse som inriktade hela hennes liv på kärleken till Kristus. Hon kom re­dan som barn till klostret och hennes liv präglades av dess liturgi och sakramentala liv. Hon levde nära det yttersta, både dess kamp och dess seger. Vishetens bok berättar om befrielsen ur Egypten. Under nattens dju­pa tystnad svingade sig Guds allsmäktiga ord ner till jorden, för att förgöra ond­skan och befria sitt folk. Ett moln täckte lägret och en framkomlig väg visade sig ge­nom Röda havet.
Nordiska familjedagar i Norge 21-24 maj 2020