Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Latinska mässan, den extraordinarie formen, och S:t Paulus VI: s missale

Kardinal Gerhard Müller, som varit prefekt för Troskongregationen i Rom 2012- 2017, säger något mycket viktigt i sin kommentar, Cardinal Müller on Traditionis Custodes: ‘The Shepherd Hits the Sheep Hard With His Crook’| National Catholic Register (ncregister.com), till påvens motu proprio, Traditionius Custodes och det är att båda sätten att fira den heliga eukaristin hör till den katolska traditionen av mässan sedan Kristus instiftat den.

Katekes: Nåd

Den helige Augustinus definierar: ”Tillfällig nåd är ett ljus som upplyser och agerar i syndaren”. Tillfällig nåd är momentära ögonblick där Gud ger nåd för att vi ska kunna göra något vi annars inte skulle ha kunnat göra. Den tillfälliga nåden är oftast vad vi får ta emot av Gud vid en omvändelse; en inbjudan av Gud att rätta till våra liv och komma tillbaka till Honom. En sådan nåd måste besvaras, inte bara på ögonblicket men också allteftersom tiden går, tills det blir en varaktig nåd, dvs. heliggörande nåd.

Moraliserande politiker

SVT intervjuar på bästa sändningstid högt uppsatt EU parlamentariker från Sverige som kallar Ungerns och Polens lagsstiftning stridande mot grundläggande rättigheter. Dessa länder står upp mot starka hbtq lobbyn som likställer avvikande samlevnadsformer med den kristna familjesynen och den kristna sexualmoralen och vill att de ska ses som normala och normativa.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Senaste predikningar

Kortpredikan 28 juli 2021, S. Botvid, martyr

Mose ansikte blev strålande när han talade med Gud. Guds här­lig­het avspeglas i hans ansikte. Det är inte svårt att förstå. Men varför hängde han en slöja för sitt ansikte när han slutat sitt tal till folket? Paulus förklarar det: ”Han dolde sitt ansikte för att israeliter­na in­te skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut”.

Doppredikan i oroliga tider 2021

Kära lilla barn, kära föräldrar, gudföräldrar och kära vänner, När vi ser in i det här barnets ansikte och försöker fånga blicken och få ett leende tillbaka, ser vi in i en framtid som ännu inte blivit verklighet. Det är klart att vi som kristna tänker på en lycklig framtid för barnet. Men vad menar vi med lycka egentligen?

Kortpredikan 27 juli 2021, Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

Kyrkan i stort har tagit över vad Benediktinerna har gjort länge, att fira alla de tre syskonen i Be­tania tillsammans. Vi firar dem som Her­rens vänner. Jesus var mycket fäst vid de tre syskonen. Han behövde deras vän­skap, ty han var verklig männi­ska. Samtidigt, eftersom vänskapen är ömsesidig, kan den nå det allra högsta. Traditionen kallar det andlig vänskap. Två vänner blir som en själ i två kroppar.

Kortpredikan 26 juli 2021, SS. Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar

Det israelitiska folkets dans kring guldkalven kan tyckas primitiv och barnslig, men är en tydlig bild för dagens he­donism där livets mening blir förströelse, ”to have fun and pleasure”. Samti­digt har leda blivit en folksjuk­dom i västvärlden. Ledan drabbade också munkarna i deras enformiga liv. De talade om ”middagsdemonen”, acedia, ledans och likgil­tighetens last. Den frestade dem att söka förströel­se i stället för att hålla ut i ar­bete, bön och läsning.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

De andra som hatar får rätt?

Till och med Ursula von der Leyen – katolsk hustru,  mor och läkare – anser att Ungern och Viktor Orbán bör straffas med tunga EU sanktioner på grund av en ungersk lag som förbjuder propagerande av homosexuella symboler, information om samkönade och transpersoner i skolorna och i offentligheten.
Vackra Skandinavien

 

Inbjudan till Pilgrimsvandring i Vadstena

Inbjudan till Pilgrimsvandring i Vadstena

 

Stiftsvallfärden 2021

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Rispåse

 

Katolska Kyrkan i Sverige