Live Perpetual Adoration Niepokalanow, Gråbröderna

EWTN Polska

Homepage

Rispåse 2021. Ett stort tack

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Varför är det kristna äktenskapet oupplösligt?

Det finns många skäl att fortfarande hävda att giltiga och fullbordade äktenskap mellan fria och katolskt konfirmerade kristna är oupplösliga. De är bundna till varandra, men inte som fångar, utan för att bevara kärleken och enheten. De har en kärlekens plikt både för sin egen skull och för barnens. De har en gång funnit varandra och valt varandra. De kan bara vara ovärdigt av dem att överge förbundet.

Vad lockar med gamla mässan?

Jag älskar den nya mässan - den är ju mässan. Men många katoliker föredrar den gamla. Jag älskar den också - den är ju mässan. Är det något som är jobbigt med nya mässan? Upplevs den gamla som mer allvarlig? Som mer religiös? Är det något man slipper i den gamla mässan? Är det här som skon klämmer?

När snusk blev fint

Hela världen varnades genom Fatimabudskapet att något ont skulle komma från Ryssland och att stora krig skulle slita sönder civilisationen - som rovdjuren dödar, äter andra djur och aldrig slutar jaga för att mätta sin naturliga drift.

Respekten för livets värdighet

Det kan inte finnas någon motsättning mellan kärleken och sanningen, skriver karmelitbroder Wilfrid Stinissen i sitt efterord till en bok kardinalen och biskopen Anders Arborelius och pastorn inom Pingströrelsen, Sten- Gunnar Hedin, utgivit tillsammans i ekumenisk teologi under ett år av globala problem med klimathot och en hotande virusepidemi. Kanske kan det sägas att hela boken Gud är kärlek – Fader, Son och Ande (Libris, Stockholm, 2021), pekar på enheten mellan kärleken och sanningen som ett befriande mysterium.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Senaste predikningar

Predikan 2 söndagen under året 2022

Duger ett foto, där bruden saknas, som bröllopsminne? Evangelisten Lukas berättar mycket detaljerat om ett bröllop, utan att nämna brudens namn, utan att ens nämna ordet ”brud”! Är det inte märkligt?  Ja, även om bruden i Kana var en enastående skönhet hade hennes utseende och namn inte någon större betydelse för evangeliet, för det glada budskapet. I berättelsen om bröllopet skall vi inte fokusera på bruden utan på något annat, eller snarare på någon annan...

Kortpredikan 13 januari 2022, S. Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

”Varför har Herren låtit oss bli slagna?” Israeliterna frågar så efter att ha blivit slagna av filistéerna. Inte ens när de låter förbundsarken vara med på slagfältet har de kraft att stå emot fienden. Något gör att deras kraft försvinner. Det är den kraften som den spetälske i evangeliet tror på. ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Att bota någon från spetälska var som att upp­väc­ka en död.

Kortpredikan 12 januari 2022

Samuel låg och sov i templet när Herren kallade på honom. Han trodde först att det var prästen Eli som ropade. Han be­hövde hjälp för att ur­skilja Herrens röst. Ingen kan leda sig själv. Av prästen fick han rådet att svara när rös­­ten ljöd på nytt: ”Tala, Herre, din tjänare hör”. För att höra Gud måste andra röster bringas till tystnad.

Kortpredikan 11 januari 2022

”Israels Gud skall ge dig vad du har bett honom om.” Det är prästen Elis svar till Hanna, när han förstått hennes nöd. I sin plåga ber hon länge inför Herren. Hon ”talar i sitt hjärta” och när Eli tror att hon är druc­ken säger hon: ”Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvin­na”. Hannas plågsamma barnlöshet är också en bild för varje människas existentiella nöd, det som gör våra liv till en prövning.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Herrens Dop 2022

När vi förberedde oss för julen under adventstiden fick vi hjälp av Johannes Döparen, som uppmanade oss att bereda väg för Herren och omvända oss till honom. När vi idag avslutar jultiden och firar Herrens dop, är det återigen Johannes Döparen som träder fram och pekar på Jesus som vår Frälsare: ”Han skall döpa er med helig ande och eld”.

Predikan Epifania 2022

När vi börjar ett nytt år är det viktigt att göra det med hopp och tillit till Guds försyn. Inte minst nu när vi riskerar att tycka att allt bara är så jobbigt, eftersom pandemin aldrig tycks vilja ta slut. Vi får naturligtvis inte heller förneka livets allvar och bortse från livets skuggsida.

Predikan Maria, Guds Moders högtid 2022

Varje år på nytt, får vi på årets första dag ta emot den aronitiska välsignelsen. ”Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid!” (4 Mos 6:26). Gud vänder sig till oss, till hela mänskligheten för att ge oss sin frid, sin välsignelse. I Jesus Kristus har denna välsignelse och frid förkroppsligats. I honom har Gud fått ett mänskligt ansikte.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Varför var det just med preventivmedlen och aborterna som krisen i väst började?

Det enkla svaret är att gifta män och kvinnor före tiden för det lagliga införandet av preventivmedel, och i synnerhet av p-pillret, mycket väl visste att sexualitet självklart hörde ihop med barn. Barn var önskade men av olika skäl inte alltid välkomna. Barn innebar ett enormt ansvar och barn behövde föräldrarnas äktenskapliga trohet för sin fortlevnad och framtid.
Vackra Skandinavien

 

Familjeåret

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Katolska Kyrkan i Sverige