Homepage

Senaste fotogallerier

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Ande och känsla – insikt och upplevelse

Den typiska överlåtelsen av viljan, minnet och förnuftet till Gud är den mest realistiska vägen att förstå ”Guds vilja” – det som alla ofta frågar sig: ”Vad är Guds vilja för mig?” På överlåtelsens väg får vi ande och insikt. På vårt eget jags ensliga väg får vi känsla och upplevelse. Lilla Thérèse, som är en dotter till den stora Teresa, som vi firar den 15 oktober, upptäckte ”litenheten” som sättet att göra Guds vilja. Fader Koen de Meester förklarar det centrala med sökandet efter att göra Guds vilja när han påpekar att ”Guds nåd ofta kommer till oss genom rena tillfälligheter” (Med tomma händer, sidan 45).

Söndagsbetraktelse 13 oktober 2019

Vi gör misstag, handlar själviskt, syndar och felar… det lägger sig så sakteliga likt ett täcke eller ett töcken över våra hjärtan och hjärnor, och vi ser oklart. Andlig blindhet. Oftast vet man inte med sig att man är andligt blind; skulle man veta det skulle man inte längre vara bind. Det är faktiskt nödvändigt att be Jesus om att få gå i Hans ljus, be Honom att Han uppenbarar för oss vår blindhet. Den som vill ta emot en annan - måste bereda plats för denne - så också om vi helhjärtat vill ta emot Jesus; bered plats för Honom.

Kroppens integritet och religionen

Det har rests partipolitiska invändningar i Sverige mot den judiska omskärelsen av pojkar som utförs strax efter födelsen (brit mila) och som samtidigt är den för den judiska familjen viktiga och betydelsefulla dag då pojken får sitt hebreiska tilltalsnamn. Barnet upptas i Abrahams förbund med Gud.

Söndagsbetraktelse 6 oktober 2019

Tro, vars frö vi tar emot vid vårt dop, växer i takt med hur vi utövar eller lever tron i våra liv. Hinder, som kommer utav bundenhet till sitt ego,till världen eller till djävulen, är hinder, stora som berg, och kan inte tas bort förutom genom tro; inte av egen styrka, inte av egen smarthet, inte av makt och egen kraft men av Guds Ande. Överlämnande till Jesus i ödmjuk bön om att få bli befriad från sig själv, från ens världslighet, eller från spåren som finns i en själ där djävulen varit verksam genom synd, är ett arbete som bara Gud kan utföra i en lydig själ.

Senaste predikningar

Kortpredikan 16 oktober 2019

​​​​​​​"Gud skall löna var och en efter hans gärningar", både juden, men också greken, dvs. alla människor. Tron på den slutliga domen gör alla människor fullkomligt jämli­ka. ”Gud rör inte skillnad på människor.” ”Gud dömer rättvist.” Var och en skall dömas efter den in­sikt han har fått. Hedningen har skapelsens bok att läsa i. Genom sitt samvete vet han att det finns skillnad mellan rätt och fel. Han får inte vända "ryggen åt sanningen och följa orät­ten".

Kortpredikan 15 oktober 2019, S. Teresa av Avila, jungfru o kyrkolärare

​​​​​​​I Romarbrevet förkunnar aposteln en sida av Guds rättfärdighet, som var dold för de flesta, då som nu. Guds rättfärdighet är inte bara döm­ande. Den är också skänkande, förlåtande och nyskap­ande. Den ges som en gåva och tas emot i tron på Jesus Kris­tus. Han kallar det "en Guds kraft som räddar var och en som tror". Den erbjuds både juden och greken, eftersom alla har syndat och står under ”Guds vrede”.

Predikan på minnesdagen för S:ta Teresa av Jesus 2019

Paulus säger ju tydligt att ”den rättfärdige skall leva genom tron”. Gud har ”kraften att rädda var och en som tror”, säger han i brevet till Romarna. Ja, men hur det då med dem som ”förnedrade sina kroppar med varandra”, som han tar som exempel lite längre fram i brevet?  Vi kan inte tänka oss att man och hustru förnedrar sina kroppar i den äktenskapliga akten, eftersom den ingår i Guds skapelseplan. Alltså handlar det om andra kroppar. Nu hävdar en del att sådant umgänge också kan vara uttryck för kärlek, och eftersom Gud är kärleken måste också sådana gärningar ”i köttet” rymmas inom den rättfärdighet han redan talat om i samma brev.