Homepage

Gråbröderna

 

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Det misslyckade mordförsöket mot Adolf Hitler den 20 juli 1944

Romarbrevet 13: 12 säger, ”Den som motsätter sig överheten gör motstånd mot Guds ordning”. Därför strider det mot den kristna ordningen att göra uppror mot staten eller att motverka statens beslut. Det skulle visa sig att dessa ord av S:t Paulus delade teologerna och församlingsansvariga i Tyskland efter Hitlers maktövertagande 1933.

Guds Moder Maria hjälper oss

205 dagar senare den 25 mars 1984 invigde S:t Johannes Paulus II världen till Marias Obefläckade Hjärta. Han bad biskoparna i hela världen att be med honom under ceremonin som avslutade Återlösningens heliga år. Han genomförde invigningen på S:t Petersplatsen i Rom knäböjande inför statyn av Vår Fru av Fatima som förts till Rom från Fatima.

För er barnsliga religions skull!

Karmelitsystrarnas martyrium den 17 juli 1794 skulle kunna vara en bild av religionens plats i det moderna samhället. Det var året efter att Ludvig XVI och Marie Antoinette avrättats på Place de la Concorde i Paris. Den lagstiftande församlingen hade de 29 oktober 1789 ogiltigförklarat alla ordenslöften och året efter förbjudit alla ordnar och kongregationer i Kyrkan.

Nytt ekumeniskt problem

Problem kan uppstå när mässa firas i andra samfunds lokaler. Deras kyrka kan ju vara prydd med Pride-flaggor ända upp i taket. Det är obehagligt för oss att påtvingas propaganda för synden under en gudstjänst. Detta har tyvärr redan inträffat.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Rispåse

 

Senaste predikningar

Predikan 16 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, Det ska komma en tid, säger profeten Jeremia, då nya herdar skall föra Herrens älskade folk i säkerhet så att ingen ska komma bort.  Vi får gärna tro att det är Kristi apostlar som åsyftas, eftersom en Frälsare var utlovad ända sedan begynnelsen. När profeten Jeremia talar gör han det i Guds namn, som ett Guds språkrör.

Predikan 16 söndagen under året 2024

”Tänk på att Gud ska göra upp med de dåliga herdarna, och följ den Gode herden - men inte alla präster". Kära systrar och bröder i Kristus, I Gamla Testamentet liknas Israels folk, Guds första förbundsfolk, vid en fårhjord för vilken Gud kallade herdar, religiösa och politiska ledare, att på Guds uppdrag skydda folket och sörja för dess behov, inte minst andligt. Vår första läsning ur profeten Jeremias bok, riktade hård kritik mot dessa herdar för att ha misskött uppdraget så att folket i sin tur inte kunde uppfylla förbundets syfte: att ge ett levande vittnesbörd till resten av världen om Israels Gud.

Predikan 16 juli 2024, Vår Fru av berget Karmel

Mitt i sommaren firar vi denna högtid till åminnelse av den saliga Jungfru Maria av Berget Karmel, av hennes beskydd och bistånd för oss som kristna. Det brukar ofta vara en av årets varmaste dagar (idag verkar det kanske inte helt vara så), men i Guds försyn är det i alla fall en dag där en viss sommarledighet har hunnit infinna sig, en ledighet och frihet som hjälper oss också att ta emot den särskilda gåvor som Gud vill skänka de som han genom sin nåd redan gjort fria och lediga för sig.

Predikan 16 juli 2024, Vår Fru av berget Karmel

Kära bröder och systrar i Kristus, Berget Karmel står i Kyrkans tradition som symbol för Marias upphöjdhet och skönhet, liksom berget Tabor står för Kristi förhärligande inför Mose och Elia. De två som Gud utvalt står som representanter för det Gamla Förbundet. Petrus, Jakob och Johannes för det Nya Förbundet. Profeten Elias är en uppfordrande portalgestalt. Även om han fruktar för sitt liv utmanar han makten. En sann profet måste göra det.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Påskdagen 2024

Livet har segrat! När Jesus uppstår från de döda öppnas det eviga livet för oss. ”Han måste uppstå från de döda” (Joh 20:9), så avslutas evangeliet idag på påskdagen. Om Jesus inte hade uppstått hade dödens makter fått sista ordet, Men genom att uppstå från de döda har Jesus brutit ner dödens, syndens och ondskans herravälde.

Predikan Långfredagen 2024

Ave Crux, Spes Unica – så står det i en hymn från kyrkans första tid – Var hälsat kors, vårt enda hopp. Just idag på långfredagen vill vi därför hylla och ära Jesu heliga kors. Vi vill tillbe vår korsfäste Herre, som ger oss hopp när livet är som värst och svårast. Hoppets låga får aldrig slockna inom oss.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Mose tid och vår tid

Guds folks profeter ställer samma fråga idag som de gjorde under Mose: ”Är Han inte din Fader som har skapat dig”? (5 Mos 32: 6, Moses sång). När vår tid kan ha en begränsad tillgång till vår biologiska natur och utnyttjar den, är det lätt så att människan tror sig vara härskare över den natur som är henne given av Gud. I detta växande gap mellan världslig vetenskap och kristen religion uppstår hela tiden frågor av etiskt slag. Med moderna abortpiller har vi skaffat oss makt för fortplantningen som mänsklig ras. Det moderna samhället vill inte påminnas om att människan är Guds skapelse och inte hennes egen.

Bordskulturen i hemmet då och nu

Så här långt i efterhand (80 år senare) förstår jag hur klokt min mor fostrade mig från början. Tänk vad man fick lära sig. Vilken nytta man hade av det senare i livet, hur man uppträdde mot sina lärare, sina chefer, mot prästerna, och ännu lite senare om man själv fick ledarställning! Alla mammor hade samma metod i kvarteret där vi bodde. Som barn ville vi inte alltid äta vad mor gjort i ordning och ville slippa.

Prästerna, celibatet och gemenskapsbehovet

Det är bra för oss katoliker att känna till de frikyrkliga pastorernas (av vilka många är kvinnor) vardagsliv lite mer i detalj. Jag är därför glad och mycket tacksam för några inlägg i tidningen Dagen nu i juni månad 2024. Två saker i inlägget i Dagen undrar jag lite över: den första är att vigselrätten uppfattas som ett rent statligt uppdrag, utan närmare kontakt med församlingens liv. Är det så att vigseln är en högtidlig ceremoni men inte mer? Det andra är bilden av lekmännens i katolska kyrkans beroendeställning till prästerna. Ser man i de evangelikala samfunden de troendes relation till prästerna i Katolska kyrkan  är det beklagligt och ekumeniska oroande.
Vackra Skandinavien

 

Katolska Kyrkan i Sverige