The Ulma Family: a remarkable beatification of martyrdom

Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Den mänskliga värdigheten kommer först

Det finns flera skäl att acceptera registrering av tredje kön i det statliga personbeviset. Som katoliker har vi alltid ett ansvar också i det politiska samfundet. Det finns många frågor på den ”politiska agendan” som kan vara känslomässiga fällor eller fallgropar. Det är viktigt att vi står för den katolska tron men samtidigt att vi inte överreagerar utan verkliga argument.

Barns identitetssökande i de vuxnas utopier

I sin bok ”Tanke och dröm” talar Svante Nordin om den nya äktenskapssynen som klarnar på 1920-talet. Det stämmer väldigt väl som en vattendelare i svensk äktenskapssyn. Om det var början på en utveckling från den hittills enda gemensamma oupplösliga äktenskapssynen, från katolsk medeltid till luthersk nutid, till vår tids relativiserade syn på vigsellöftena och föräldraansvaret för barnen födda i äktenskapet, är kanske tidens individanpassade ”tankar och drömmar” inte bara ”början till något nytt utan kanske början till ett slut”, för att apostrofera Winston Churchills tal vid krigsförklaringen mot nazismen och Hitler.

En välsignad medial ”läcka” – den katolska socialläran!

Det har ofta sagts att Kyrkans sociallära är hennes ’bäst bevarade hemlighet’. När den nu återigen ”läckts” ut i form av dokumentsamlingen från Veritas Förlag (Stockholms katolska stift, 2019) finns det all anledning att inte se bönelivet och eukaristifirandet i församlingarna som något skilt från de dogmatiska förklaringarna till det kristna bidraget till den politiska sfären och arbetet för de sociala strukturerna.

Modernismen har gjort det egna samvetets röst till läroämbete och högsta rättsinstans

Om individualismens magkänsla och subjektiva övertygelser har Alan Bloom sagt att det motsvarar "en för alla ogrundad grund för moralisk beslutsamhet, tillräcklig i sin minsta tankeverksamhet för att underkänna alla andra skyldigheter och lojaliteter" (Tre påståenden om äktenskapet, Katolska utskottet för äktenskap och familj, sid 10, 2011).

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Kortpredikan 21 september 2023, Matteus, apostel och evangelist

Vår Herre förenar sådant som för oss lätt går isär. Yttre och inre, svaghet och styrka. Evangelisten berättar om den yttre händelsen. Jesus säger till Matteus: ”Följ mig! Och Matteus steg upp och följ­de honom.” Men redan i den yttre händelsen finns en inre. Den yttre rösten nådde in i Mat­­te­us hjärta när han satt utanför tullhuset.

Kortpredikan 20 september 2023, Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasang, Koreas första martyrer

Första Timoteusbrevet rymmer en svindlan­de be­kän­nel­se till den heliga Kyrkan. Aposteln kallar henne: ”Den levande Gu­dens för­samling, san­ningens pe­lare och grund­val.” De koreanska martyrerna, vid mitten av 1800-talet, levde och gav sina liv för Kyrkan och hennes Herre. Vi ber för hela Korea, särskilt för dem i Nordkorea som är totalt isolerade i fasansfulla arbetsläger.

Predikan 24 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Aposteln Petrus’ fråga till Jesus handlar inte bara om förmågan att förlåta utan också om det orätta i en broders gärningar. Vad för slags orätt Petrus menar får vi inte veta men det måste handla om något allvarligare än dåligt humör, fräckhet eller något som bara irriterar. En orätt handling måste vara något som objektivt sett är fel och som alla skulle tycka vara fel. Ändå är Jesu svar tydligt. ”Jag säger dig, förlåt, inte sju gånger utan sjuttiosju gånger”.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Varför politiska framsteg kan gå för långt

I min blogg ”Politiska framsteg? Fyra områden som skadat Sverige” har jag utgått från att se den civilrättsliga utvecklingen för familj och äktenskap från 1800-talet och framåt som ”framsteg”. Det gäller jämbördigt status för man och kvinna om de ingår ett juridiskt förbund som äktenskap. Gör de det inte behövs ingen reglering varken för mannen eller kvinnan.

Politiska framsteg? Fyra centrala områden som skadat Sverige.

Den som har ”lång erfarenhet” av att leva i Sverige vill gärna ha en förklaring till varför det blev som det blev. Låsningen till frågan om NATO är bara ett exempel på motsättningar mellan vänster – höger under hela 1900-talet. Inte ens om den frågan till slut blir löst, upphör motsättningarna. Det finns andra sätt att exemplifiera samma hårda, ja rent fientliga motsättningar inom landet. Med min ”långa erfarenhet” urskiljer jag fyra tydliga områden.

Offentliga manifestationer om parrelationer

Hur har det blivit så att traditionell syn på relationen man och kvinna varje år sommartid ska utmanas i offentlig manifestation för könsneutral ”kärlek”? Varför har det inte kunnat fortsätta att höra till det privata området utan basuneras ut som ett allmänt för alla öppet område? Det är inte överallt som sådana manifestationer accepteras utan anses brista i respekt för hundratusentals människors religiösa uppfattning. En konstutställning i Europaparlamentets hus i Bryssel, Belgien, har till exempel i år framkallat kritik från konservativa politiker i Italien för att framställa hädiska avbildningar av Jesus Kristus och apostlarna.
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige