Kardinal Anders Arborelius

 

Predikningar Anders Arborelius

Predikan Pingstdagen 2021

När den helige Ande kommer över Jesu lärjungar som efter hans uppståndelse var församlade till bön, kommer han som en stormvind och med tungor av eld. Egentligen är det alltid så när Jesu lärjungar är samlade till bön. Andens vind kommer över oss och driver bort allt som hindrar oss att leva i tron, hoppet och kärleken.

Predikan Pingstvigilia 2021

För en tid sedan var jag på resa uppe i Dalsland. Då såg jag plötsligt en skylt utmed vägen där det stod ”Bön”, ja, detta fromma ortnamn dök upp flera gånger. Det är något märkligt med bön. Ibland hör man människor som säger att de inte tror på Gud men ändå ber.

Predikan Sjätte Påsksöndagen 2021

Jesus vill ge oss del av fullkomlig glädje. Hela evangeliet är ett glädjebudskap, I dagens kollektbön bad vi: ”låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens uppståndelse”. Det är just genom uppståndelsen som Jesus har öppnat möjligheten för oss att få del av den fullkomliga glädje och lycksalighet som råder i den eviga härligheten.

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.