Kardinal Anders Arborelius

 

Predikningar Anders Arborelius

Predikan Herrens Dop 2022

När vi förberedde oss för julen under adventstiden fick vi hjälp av Johannes Döparen, som uppmanade oss att bereda väg för Herren och omvända oss till honom. När vi idag avslutar jultiden och firar Herrens dop, är det återigen Johannes Döparen som träder fram och pekar på Jesus som vår Frälsare: ”Han skall döpa er med helig ande och eld”.

Predikan Epifania 2022

När vi börjar ett nytt år är det viktigt att göra det med hopp och tillit till Guds försyn. Inte minst nu när vi riskerar att tycka att allt bara är så jobbigt, eftersom pandemin aldrig tycks vilja ta slut. Vi får naturligtvis inte heller förneka livets allvar och bortse från livets skuggsida.

Predikan Maria, Guds Moders högtid 2022

Varje år på nytt, får vi på årets första dag ta emot den aronitiska välsignelsen. ”Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid!” (4 Mos 6:26). Gud vänder sig till oss, till hela mänskligheten för att ge oss sin frid, sin välsignelse. I Jesus Kristus har denna välsignelse och frid förkroppsligats. I honom har Gud fått ett mänskligt ansikte.

Predikan Juldagen 2021

Som kristna är vi alltid glädjebudbärare. Det är inte alltid så man uppfattar oss kristna eller som vi ser på oss själva. Julen kan hjälpa oss själva att återupptäcka vår identitet och kallelse att vara glädjebudbärare. Mitt i en pandemi som aldrig riktigt tycks vilja ta slut är behovet av glädjens budskap konstant.

Predikan Julnattens mässa 2021

Jul förknippas alltid med gåvor, med julklappar. Även i helt sekulariserade miljöer hör julen samman med ett utbyte av gåvor. Tidigare skickade man också julkort till människor som man aldrig annars ägnade en tanke. Julen har en förunderlig förmåga att locka fram det bästa i människor.

Predikan Fjärde adventssöndagen 2021

Advent är en tid av förväntansfull längtan efter Jesu ankomst till oss och till hela världen. För att förbereda oss på denna ankomst och detta möte, får vi lägga allt åt sidan som kan hindra oss. Därför är advent en omvändelsens tid, då vi medvetet och frivilligt avstår från allt som står i vägen för detta förnyade och omvandlande möte med Jesus.

Predikan Andra adventssöndagen 2021

”En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren… alla människor skall se Guds frälsning” (Luk 3; 4,6). Idag på andra söndagen i Advent får vi lyssna till rösten från öknen som manar oss till omvändelse. Johannes Döparens upprop till ånger och ny början är minst lika aktuell idag som för två tusen år sedan. Den oborstade och asketiske profetens budskap behövs i alla tider och miljöer.

Predikan Första adventssöndagen 2021

Två ord är typiska för Advent: längtan och vaksamhet. Vi längtar efter Jesu ankomst. Vi vakar och väntar på honom. Egentligen är det något vi alltid gör. Han är vår Frälsare, vår Herre och Gud. Vi kan alltid komma honom närmare och lära känna honom närmare. Därför är kärlekens längtan något beständigt under hela vårt liv på jorden.

Predikan Kristus Konungens Dag 2021

Vi tror på en korsfäst kung, Jesus Kristus, världsalltets konung och domare. När Gud träder in i världen kommer han i ringhet och vanmakt för att visa att hans storhet och allmakt är något helt annat än vad världen menar. ”Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen” (Joh 18:37).

Vår biskop - kardinal Arborelius

kardinal Arborelius

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud. Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare. Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

Biskop för Stockholms katolska stift är Anders Arborelius. Biskop Arborelius är född 1949 i Sorengo i Schweiz. Han växte upp i Lund där han efter studentexamen studerade engelska, spanska och tyska vid universitetet. Efter filosofie ämbetsexamen i moderna språk konverterade han till Katolska kyrkan och inträdde i karmelitorden i Norraby i Skåne 1971. Han avlade eviga löften 1977 i Brügge, Belgien, och prästvigdes av Biskop Hubertus Brandenburg på festen för Jungfru Marias födelse den 8 september 1979 i Vår Frälsares kyrka i Malmö.

Anders Arborelius blev utnämnd till biskop av påve Johannes Paulus II 17 november 1998. Han biskopsvigdes 29 december 1998 i St. Eriks katolska domkyrka i Stockholm av bl.a. biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney CP.

Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders Arborelius skulle utses till kardinal. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 2017 i Peterskyrkan i Rom.

Biskop Anders är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Hans valspråk är "In Laudem Gloriae" - "Gud till pris och ära" som var dedikationsnamnet för den heliga Elisabeth av Treenigheten ocd.

Biskopen är väl känd också som författare till flera andliga böcker om tron och om karmelitiska helgon. Han har bland annat skrivit boken Korsvägen som är en meditation över korsvägstavlorna i sin biskopskyrka S:t Erik på Södermalm i Stockholm.