Årgång A

Årgång A

1:a söndagen i Advent - årgång A

2:a söndagen i Advent - årgång A

3:e söndagen i Advent - årgång A

4:e söndagen i Advent - årgång A

 

Julnatten, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

25 december - Juldagen, Vår Herres Jesu Kristi Födelse

26 december - Annandag Jul - Sankt Stefanos, den förste martyren

Den Heliga Familjen - årgång A

1 januari - Guds Heliga Moder Marias Högtid

2:a söndagen efter Jul - årgång A

6 januari - Epifania - Herrens Uppenbarelse

Herrens Dop - årgång A

Kyndelsmässodagen, Herrens Frambärande i Templet

 

Askonsdagen

1:a söndagen i Fastan - årgång A

2:a söndagen i Fastan - årgång A

3:e söndagen i Fastan - årgång A

4:e söndagen i Fastan - årgång A

5:e söndagen i Fastan - årgång A

Palmsöndagen - Passionssöndagen - årgång A

Skärtorsdagen

Långfredagen

 

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång A

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång A

Annandag Påsk

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång A

3:e Påsksöndagen - årgång A

4:e Påsksöndagen - årgång A

5:e Påsksöndagen - årgång A

6:e Påsksöndagen - årgång A

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång A

7:e Påsksöndagen - årgång A

Pingstdagen - årgång A

 

Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Heliga Trefaldighets Dag - årgång A

Kristi Kropps och Blods Högtid - årgång A

Jesu Hjärtas Dag - årgång A

Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

 

2:a söndagen "under året" - årgång A

3:e söndagen "under året" - årgång A

4:e söndagen "under året" - årgång A

5:e söndagen "under året" - årgång A

6:e söndagen "under året" - årgång A

7:e söndagen "under året" - årgång A

8:e söndagen "under året" - årgång A

9:e söndagen "under året" - årgång A

10:e söndagen "under året" - årgång A

11:e söndagen "under året" - årgång A

12:e söndagen "under året" - årgång A

13:e söndagen "under året" - årgång A

14:e söndagen "under året" - årgång A

15:e söndagen "under året" - årgång A

16:e söndagen "under året" - årgång A

17:e söndagen "under året" - årgång A

18:e söndagen "under året" - årgång A

19:e söndagen "under året" - årgång A

20:e söndagen "under året" - årgång A

21:a söndagen "under året" - årgång A

22:a söndagen "under året" - årgång A

23:e söndagen "under året" - årgång A

24:e söndagen "under året" - årgång A

25:e söndagen "under året" - årgång A

26:e söndagen "under året" - årgång A

27:e söndagen "under året" - årgång A

28:e söndagen "under året" - årgång A

29:e söndagen "under året" - årgång A

30:e söndagen "under året" - årgång A

31:a söndagen "under året" - årgång A

32:a söndagen "under året" - årgång A

33:e söndagen "under året" - årgång A

Kristus Konungens Dag - årgång A

 

1 januari - 31 december