Dura Mater

Förvirrad i Kyrkan – Ett samtalsmaterial om förvirring och Stockholms Katolska Stift

Eftersom det påstås i ett försvarande stiftsmeddelande att ”Jämställd i kyrkan” inte är menad att vara någon slags presentation av kyrkans tro utan enbart vill väcka till samtal så har vi här skapat vårt alldeles egna samtalsmaterial som bygger på ”Jämställd i kyrkan”.

Kommentar på sr Fredells kritik av kärnfamiljen

Det verkar som att syster Fredell anstränger sig mer för att helgonförklara folks syndiga leverne än för deras egentliga helgelse. Det intrycket får jag bl.a. då hon så våldsamt avfärdar kyrkans metoder för ett liv i överensstämmelse med den katolska kyrkans lära. Varför kallar hon naturlig familjeplanering och kroppens teologi på ett nedsättande sätt för den ”katolska kyrkans policyprogram” när de ger kyrkans barn verktyg för ett heligt och vackert liv?