Intressanta texter

Den tyska synodala vägens dokument om sexualiteten gick inte igenom och organisatörerna lovar nu att ”ta frågan till Rom”.

Omröstningsresultatet från 8 september har upprört känslorna på synodmötet i Frankfurt då några av mötesdeltagarna anklagat biskopar för att inte ha deklarerat sin uppfattning före omröstningen om den föreslagna texten.

Förändringar i nordamerikansk äktenskapslag som påverkat västerlandets nya äktenskapslagar i strid med katolsk äktenskapslära

Lagen om äktenskap och skilsmässa (The Uniform Marriage and Divorce Act, 1987) föreskriver att ”parterna, vid en separation, har rätt att i skrift komma överens om förfogande av egendom som tillhör den ene eller den andre, om skötsel av egendomen, om ekonomiskt stöd, om vårdnad och umgänge med barnen”. Överenskommelser av sådan art förutses vara bindande i domstol.

Att köra över S:t Johannes Paulus II

Påvliga akademin för livet är inte längre vad den varit under påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI. Under dess nuvarande ledning av ärkebiskop Vincenzo Paglia har akademin tagit en del oansvariga initiativ men ingenting värre än den nyligen publicerade essäsamlingen med den italienska titeln Etica Teologica della Vita (Theological Ethics of Life).

Äktenskapets betydelser

Den kanoniska äktenskapslagen under medeltiden har varit en vattendelare i västerländsk rättstradition. Å ena sidan har den dragit fram och granskat den varaktigaste undervisningen från Bibeln och kyrkofäderna och de mest framträdande reglerna i tidig judisk, grekisk och romersk lagtradition.