Intressanta texter

Vårt släktes hälsa eller ohälsa

Dr Elzbieta Wójcik skriver om hälsan i det kristna äktenskapet. Är vi ansvarsfulla kristna måste vi fråga oss om denna tids virussjukdom är självförvållad av människan eller om ursprunget finns bland djuren som blir ohälsans syndabockar. Det är en mänsklig svaghet att ofta vilja ursäkta oss och lägga skulden på andra eller på omständigheterna.

Naturlagen i katolsk moralteologi

Nedanstående text är Appendix I i ”Trepåståenden om äktenskapet” (2011, andra upplagan 2019) som är en kursbok i äktenskapets förberedande före vigsel. Det är nödvändigt att undervisa någon om naturlagen i den kristna tron inte minst eftersom nästan alla par som anmäler sig till äktenskap frågar vad Kyrkan säger om IVF (In vitrofertilisering – ”Provrörsbefruktning). Den föreslås här som text för reflektion och för förståelse av de moraliska normerna kring den mänskliga fortplantningen.

Katoliker hedrar minnet av präster som dödats i Dachau på 75:e årsdagen av befrielsen

Polska präster vallfärdade till Dachau på 70:e årsdagen av befrielsen ur lägret år 2015. (foto EpiscopatNews)

 

CNA redaktionen, 29 april 2020. – När USA:s armé kom fram till koncentrationsläger i Dachau för 75 år sedan den 29 april 1945 såg de präster som där hölls i fångenskap det som ett underverk.