Intressanta texter

Tyskland förbjuder dödandet av kycklingfoster, då de känner smärta, men tillåter fortfarande abort av mänskliga foster

Den Tyska lagstiftande församlingen drev nyligen igenom en lag som förbjöd avlivande av sex dagar gamla kycklingfoster eftersom de är ” känsliga för smärta” men även att avliva kycklingar  pga sitt kön. Under tiden är det lagligt att mänskliga foster torteras och dödas i Tyskland och i många andra länder.

Stort beröm från George Weigel över den ’genomsympatiske’ Johannes Paulus II, 101 år efter denne heliges födelse

George Weigel har på 101:a årsdagen av Johannes Paulus II födelsedag öst lovord över helgonet som ”Gudsman och lysande analytiker av människans villkor och som en mänsklig varelse det varit lätt att älska.

En tysk protestantisk pastor är bekymrad över utvecklingen i Katolska kyrkan i Tyskland

Kyrkoherde  Alexander Garth från Sankta Marias kyrka i Wittenberg , där Luther för övrigt verkade, varnade i ett  brev till månadsmagasinet Vatican -Magazin  i påskas för att  den katolska kyrkans  synodala  väg  är en felaktig väg , då den kan tvinga fram en förändring  i protestantisk riktning.

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Vatikanen - Trycket på kyrkoledarna att rensa ut språkbruket i katolsk undervisning och ändra sin lära att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’, och ’inte under några omständigheter kan godkännas’, fortsätter att öka. Det handlar om påtryckningar som kritiker tror ingår i långtgående försök från vissa grupper och individer att normalisera det syndfulla handlandet inom Kyrkan.

Bidens okatolska katolicism

Joe Biden är den andra i USA:s historia – efter John F. Kennedy – presidenten som representerar den katolska religionen. Inte bara det, han gillar själv att betona sin tro och deklarera sig som en mycket from person. Man skulle då kunna tro att i samband med detta så överensstämmer hans politik med den katolska sociala läran och kristna moralen.

Trots fader Hans Küngs uppenbara meningsskiljaktigheter med Kyrkan upphöjer flera kyrkoledare honom till skyarna

Fader Hans Küng föreläser vid Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i Madrid, Spanien, den 27 januari 2011 (foto: UNED / Flickr/Wikimedia Commons/CC BY 2.0)

 

Den schweiziske teologen som klandrades av Johannes Paulus II avled i torsdags (den 6 april 2021 KH) i en ålder av 93 år.