Intressanta texter

Domen cementerar Pells profil

Den 26 februari, avbildat här, lämnade kardinal George Pell domstolen i Melbourne efter att hans dom blivit offentliggjord. Pells advokater framhöll i det överklagande, som senare presenterades, att det fanns över ett dussin ”solida hinder” som borde ha hindrat juryn i den första rättegången från att finna honom skyldig till övergrepp på två korgossar. Den högre instansen kungjorde sitt beslut den 20 augusti: den ursprungliga domen ändras inte.

Hotar det liberala samhället den kyrkliga vigselrätten?

När ett liberalt och sekulariserat ”samhälle” upptäcker att kristendomen, bland andra religioner, har en äktenskapssyn som bygger på äldre tradition som inte sammanfaller med en liberal eller sekulariserad syn på samlevnadsformerna, kan det, genom sina inofficiella talespersoner, vilja göra påpekanden som begränsar religionens praktik och värden.

Diakonen som moralens väktare

I en tidigare artikel ville jag lyfta fram ett ramverk med syfte att stärka diakonatet i Kyrkans sätt att bedriva sin verksamhet. Det är definitivt inte så att jag tror att många fler diakoner i nyckelpositioner på stiftsnivå i en handvändning skulle lösa den aktuella krisen med de sexuella övergreppen.

Från en akademiker till en annan. Vad vi med försiktighet kan göra i fallet Johannes Paulus II Institutet

Det har skrivits mycket om besluten att ge Johannes Paulus II: s teologiska institut för äktenskap och familj i Rom nya riktlinjer. Jag tror inte det har sagts tillräckligt tydligt att de som forskat och studerat på institutet i Rom och på andra platser har gjort stora och viktiga bidrag till Kyrkan. Jag kan tänka mig att det som gjorts har varit den effektivaste insatsen för den nya evangelisationen.

Kardinal George Pell anländer den 21 augusti till Högsta domstolen i Victoria i Melbourne, Australien

De två domarna som inte godtog kardinal George Pells överklagande den 21 augusti sa att kärandes vittnesmål hade en ”klang av sanning” (a ”Ring of Truth”). Om det nu var så kunde de höra det lätta ljudet av en liten altarklocka trots att motbevisen strömmade ut från katedralens orgel med alla stämmorna på högsta ljudnivå.

Lämna återbud till Amazonas synoden!

Amazonas synoden som närmar sig oroar allt fler katoliker i hela världen. Även om den kommande synoden tematiskt skall ägna sig åt Amazonasområdet, reagerar många observatörer på det alltför långgående, och kanske till och med avgörande, progressiva inflytandet inom det tyskspråkiga området.  Av det skälet publicerar Katolsk Horisont här ett brev från en läsare till redaktionen för den katolska, tyskspråkiga tidningen Die Tagespost på just detta tema.