Intressanta texter

Till och med Bach brottades med att fånga Uppståndelsen i musiken

Bachs två bevarade oratorier, S:t Matteus och S:t Johannespassionerna – avslutas vid graven. Det finns inte någon uppstånden musik. Bach visste naturligtvis att hans lyssnare förstod att slutet på oratorierna inte var slutet på historien. Uppståndelsens musik som ingen hittills hört är desto mäktigare därför att alla väntar på Uppståndelsen.

Staten Alabama (USA) gör abort olaglig och utmanar Högsta domstolen i fallet Roe v. Wade

Montgomery, Alabama, USA, 14 maj 2019. Alabamas guvernör Kay Ivey har undertecknat ett lagförslag som gör nästan all abort olaglig i staten Alabama. Lagförslaget som godkändes i Alabamas Senat på tisdagskvällen ska förstås som en direkt utmaning av Roe versus Wade fallet, som 1973 ledde fram till att Högsta Domstolen (Supreme Court), förklarade alla statliga inlagor som förbjöd aborter i strid mot den amerikanska konstitutionen.

Robert Schuman saligförklarad – en tanke på Europadagen 9 maj 2019?

Vid tiden för EU:s utvidgning i öst 2004 med 8 nya medlemstarter anordnades en statsvetenskaplig studiedag i november samma år i Nancy, Lorraine, för att diskutera arvet från Robert Schuman (1886-1963). Hans betydelse för Europaunionen härleds till Europeiska kol-och stålgemenskapen, den s.k. Schumanplanen, som lades fram 1950.

Påven Franciskus’ gåtfulla pontifikat

Theologians accuse pope of heresy – öppet brev till biskoparna i hela världen undertecknat av nitton välkända forskare och professorer (se länk i slutet av artikeln). Kommentar: De högvördiga undertecknarna av det öppna brevet som anklagar påven för heresi gör ett försökt att på ett preciserande sätt tolka en undervisande stil som inte har för avsikt att närmare precisera.

En undersökning visar att äktenskapsförberedelser får ner skilsmässotalen

Washington D.C., 30 april 2019 (CNA). De stater som kräver någon form av äktenskapsförberedelse kan konstatera att skilsmässofrekvensen går ner, visar en ny studie. Ungefär hälften av alla första äktenskap i Förenta Staterna slutar med skilsmässa. Siffran fortsätter att gå upp i äktenskap efter det första. En undersökning gjord av Institute for Family Studies har visat att antalet skilsmässor gått ned med 14 785 året 2016, delvis tack vare föräktenskaplig rådgivning som påbörjats med statligt stöd.

För att förnya Kyrkan måste vi ledas av hennes tro och moral – kardinal Müller

Rom, Italien, 26 april 2019 (CNA). Kardinal Gerhard Müller betonade i fredags att förnyelse i Kyrkan måste ha Kristus och hans undervisning som grund. Kardinalen besvarar kritiska röster som höjts med anledning av Benedikt XVI:s essä om skandalerna kring sexuella övergrepp i Kyrkan. “Att bygga upp och förnya hela Kyrkan igen kan bara lyckas i Kristus – om vi hittar vår väg med hjälp av Kyrkans undervisning om tron och moralen,” har prefekten emeritus för Troskongregationen skrivit i en essä som publicerats i First Things den 26 april.

Benedikts uttalande blottlägger skiljelinjerna inom Kyrkan

Han måste ha känt att han sa något absolut nödvändigt som annars skulle förblivit osagt. Benedikt XVI:s beslut att bryta tystnaden kan inte ha gjorts lättvindigt. Vid sin avgång, meddelade den tidigare påven sin intention att dra sig tillbaka och förbli gömd för världen. Sedan dess har hans fåtaliga offentliga uttalanden noggrant undvikit de löpande debatterna.

Tyska biskopar tillkännager en ‘synodal process’ om celibatet och sexualmoralen

Kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och Freising, har meddelat att katolska kyrkan i Tyskland inleder en ”bindande synodal process” för att för att komma tillrätta med vad han kallar de tre huvudfrågorna i den klerikala övergreppskrisen: prästernas celibat, Kyrkans undervisning om sexualmoralen och en förminskad klerikal makt.

Alla vägar till utländsk hjälp för aborter ska stängas, lovar Pompeo

Washington D.C. (USA), 5 april, 2019. Utrikesminister Mike Pompeo har sagt att regeringen Trump gör allt den kan för att förhindra att utländsk hjälp i dollar når fram till organisationer som utför aborter. Kryphål ska täppas till om de upptäcks. Amerikanske utrikesministern utfärdade löftet i en intervju med EWTN Pro-Life Weekly, i radio den 4 april.