Intressanta texter

Förenta Staterna och 18 andra länder säger till FN: ’Det finns ingen internationell rätt till abort’

Förenta Staterna har i dag skickat ett gemensamt uttalande till Förenta Nationernas Generalförsamling och uttryckt den fasta uppfattningen att “det inte finns någon internationell rätt till abort” och kritiserat tvetydiga termer i FN dokument som kan uppfattas som signaler att det finns “rättigheter” till abort.

Kardinal Müller: De har drivit ut Jesus från Amazonassynoden

Amazonassynoden har börjat. ”Den kommer att medföra konsekvenser för den universella Kyrkan,” varnar Kardinal Gerhard Müller i en längre intervju med Matteo Matzuzzi för tidningen Il Foglio, dagen efter synodens öppnande. ”När man lyssnar till en del av huvudpersonerna i den här samlingen, förstår man snabbt att agendan är helt och hållet europeisk.”

Högsta domstolen i Australien

En kardinal som i domstol fällts för sexuella övergrepp på minderårig har bett Australiens Högsta domstol att höra hans överklagande. 78-årige kardinalen George Pells försvarsadvokater har idag lämnat in överklagandet i Melbourne. Högsta Domstolen med säte i Australiens huvudstad Canberra förväntas medge att kardinalen hörs på grund av fallets höga profil.

Hotar det liberala samhället den kyrkliga vigselrätten?

När ett liberalt och sekulariserat ”samhälle” upptäcker att kristendomen, bland andra religioner, har en äktenskapssyn som bygger på äldre tradition som inte sammanfaller med en liberal eller sekulariserad syn på samlevnadsformerna, kan det, genom sina inofficiella talespersoner, vilja göra påpekanden som begränsar religionens praktik och värden.