Intressanta texter

En kärlekens ekologi? Bakgrund

Det är möjligt att man inte kommer att upptäcka Johannes Paulus vision av »Kroppens teologi«, som varit och är källa till kontro-verser, förrän han själv lämnat scenen. Tillsammans utgör hans 130 katekesundervisningar ett slags tidsinställd teologisk bomb som skulle kunna explodera, med spektakulär effekt, under Kyrkans tredje årtusende.

Ett nytt dokument från Vatikanen menar att genusteorin är en ”kulturell och ideologisk revolution"

Vatikanstaten, 10 juni 2019 (CNA). – Ett dokument utgivet av en avdelning i Vatikanen sammanfattar ett objektivt och grundligt underbyggt underkännande av den så kallade genusteorin och som samtidigt utgör en bekräftelse av det principiellt värdiga, olika, och komplementära, i allt mänskligt.

Varför filosofin är så viktig för att förstå teologin

Filosofin påverkar folk och kulturer och sprider ljus över teologins vetenskap. För att verkligen förstå teologin måste man på ett generellt plan förstå filosofin. Det kan låta avskräckande som projekt särskilt om man varit tvungen undervisa i filosofi och slutat i alldeles för abstrakt ”navelskådande” men det är alltid något väsentligt.

Det mystiska betraktandet av Gud

I betraktandet av det gudomliga görs anden ofta så abstrakt att den redan, bildligt, beskärs glädjen att få dela den eviga friheten ”som inget öra hört och inget öga sett;” Men snärjd av den egna dödlighetens tyngd faller den tillbaka i djupet och hålls fången som straff för synderna.