Intressanta texter

Gud öppnar handen

Översättning från sidorna 299 och 300 i slutkapitlet av boken ”The Day Is Now Far Spent”, ett samtal mellan Nicolas Diat och Robert kardinal Sarah (Ignatius press, 2019).

Den impulsive journalisten och martyren Fritz Gerlich (1883-1934)

Hur kan en kalvinist bli katolsk martyr? Han som genom en bedrägerihistoria ville tillfoga Katolska kyrkan ordentlig  skada. Bara genom Guds nåd! Den som står bakom denna berättelse om nåden är den äldste av fyra söner i fiskgrossistfamiljen Paul Gerlich från Stettin. Han hette Carl Albert Fritz (Michael) Gerlich, och föddes 15.2.1883.

Möt lekmannen från Australien som under Synoden om synodernas mening pushar för moderskapet och inte för den kvinnliga prästvigningen

Renee Köhler-Ryan har både som mor till fem barn och filosof med fokus på kvinnlighet och moderskap enligt katolsk uppfattning, framträtt som en stark, kunnig och erfaren röst under Synoden.