Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 10 november 2019

Folk gifter sig och får familj och så lever vi vidare på jorden. Men det är tron på uppståndelsen som ger liv till den förpliktelse som äktenskapet innebär. Tron på uppståndelsen ger mening till, och förklarar varför en familj vill kämpa sig igenom motstånd, barriärer och svårigheter - och växa, leva! Uppståndelsen ger mening och ljus till äktenskapet.

Söndagsbetraktelse 3 november 2019

Sackaios längtade att komma ut ur det han fastnat i... han hade  krävt människor på pengar ganska länge vid det här laget...Sackaios hade trasslats in i en väv av syndens hopplöshet, han ville ut, men hur? Vad skulle han göra istället? Nu fanns där en gnista av hopp i själens vrå. En lite låga, flämtande, svajande och svag, förde honom upp i trädet för att se på Jesus...han ville komma nära Honom, falla på knä och ropa; ”Herre förbarma dig”!

Söndagsbetraktelse 20 oktober 2019

Att söka sig rikedomar och/eller inflytande, kan ofta, som i domarens fall, lätt ta oss bort från Gud. Istället så är ödmjukhet och även svårigheter  ofta en öppning till att komma närmare Gud. I vår styrka behöver vi inte någon, i vår fattigdom är vi i behov av andra. Att be till Gud är att behöva Honom. I bön lär vi oss att förhålla oss till Gud; vi lär oss att lyssna och att tala till Honom; vi lär oss att låta oss bli älskade av Honom och vi lär oss att älska Honom.

Söndagsbetraktelse 13 oktober 2019

Vi gör misstag, handlar själviskt, syndar och felar… det lägger sig så sakteliga likt ett täcke eller ett töcken över våra hjärtan och hjärnor, och vi ser oklart. Andlig blindhet. Oftast vet man inte med sig att man är andligt blind; skulle man veta det skulle man inte längre vara bind. Det är faktiskt nödvändigt att be Jesus om att få gå i Hans ljus, be Honom att Han uppenbarar för oss vår blindhet. Den som vill ta emot en annan - måste bereda plats för denne - så också om vi helhjärtat vill ta emot Jesus; bered plats för Honom.

Söndagsbetraktelse 6 oktober 2019

Tro, vars frö vi tar emot vid vårt dop, växer i takt med hur vi utövar eller lever tron i våra liv. Hinder, som kommer utav bundenhet till sitt ego,till världen eller till djävulen, är hinder, stora som berg, och kan inte tas bort förutom genom tro; inte av egen styrka, inte av egen smarthet, inte av makt och egen kraft men av Guds Ande. Överlämnande till Jesus i ödmjuk bön om att få bli befriad från sig själv, från ens världslighet, eller från spåren som finns i en själ där djävulen varit verksam genom synd, är ett arbete som bara Gud kan utföra i en lydig själ.

Söndagsbetraktelse 29 september 2019

Dagens text visar oss att det inte är det här livet som är det viktigaste, men det eviga livet. De som lider och hungrar ska bli tröstade och mättade... Jesus kallar oss att hjälpa den svage, Han lär oss att öppna våra ögon för den andre, att lyfta  våra ögon bort från oss själva. Han lär oss att om vi inte gör det kommer vi att få ta del av Guds rättvisa, som t.ex. den rike mannen i dagens berättelse fick göra.

Söndagsbetraktelse 15 september 2019

Igår firade kyrkan Det Heliga Korsets upphöjelse, Festen följs av ”Mater Dolorosa”, Jungfru Marias Smärtor den 15: September. Bägge dessa Fester har en lång historia och det är värt att meditera på deras innebörd. September månad brukar vara dedikerad till Vår Fru av sju sorger, vilket hjälper oss att komma henne närmare, att stärka våra band till henne genom att betrakta hennes lidande.