Marias Lamm

Söndagsbetraktelse 15 september 2019

Igår firade kyrkan Det Heliga Korsets upphöjelse, Festen följs av ”Mater Dolorosa”, Jungfru Marias Smärtor den 15: September. Bägge dessa Fester har en lång historia och det är värt att meditera på deras innebörd. September månad brukar vara dedikerad till Vår Fru av sju sorger, vilket hjälper oss att komma henne närmare, att stärka våra band till henne genom att betrakta hennes lidande.

Söndagsbetraktelse 1 september 2019

” När du bjuder på middag bjud då inte dina vänner, bröder, släktingar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning, bjud istället de fattiga...”. Så gör Jesus med oss, Han bjuder oss alla: fattiga, eländiga, själviska, syndfulla.. Eftersom Jesus älskar, vill Han alltid vara med sin älskade. För att vi ska kunna vara med Honom och leva nära Honom alltid och överallt, har Han genom att ge sig själv som Offer, också kunnat göra sig till ett litet bröd, som vi kan äta och genom det förena oss med Honom på ett helt unikt vis!

Söndagsbetraktelse 25 augusti 2019

..är det bara några få som blir frälsta? Jesus är på väg till Jerusalem vilket är detsamma som att säga att Han är på väg till sitt lidande. Han går på vår jord för att visa oss vägen till Fadern: korsets väg. Inte bara för att visa oss vägen till Fadern men för att göra det möjligt för oss att gå på den vägen och att komma fram till Fadern.

Söndagsbetraktelse 18 augusti 2019

Profeten Jeremia är en utmanande profet, som ju alla profeter är. Man ville hålla profeterna långt ifrån sig, bort från människors dagliga liv, det enklaste sättet att göra så var att låta profeterna lida förföljelse. Profeterna talade för Gud. De ord Gud givit dem att tala, förde de vidare, oförändrat, till folket. På så sätt tog profeterna Guds plats, och fick så lida för Gud, lida för Guds sak.

Söndagsbetraktelse 11 augusti 2019

Människan är skapad för Gud. Skapad för evig kärlek. Men hon föds in i en värld där hon kommer att möta, på mycket nära håll, åtråvärda lockelser som för henne bort från det hon är skapad för. Hjärtat söker ständigt att fyllas, den söker sin väg fram till målet av sin längtan vilket kan vara vad som helst, men enligt hjärtats egna värderingar, måste det vara något gott.Vi klamrar oss fast vid det ”goda” och blir bundna till det.

Söndagsbetraktelse 4 augusti 2019

”Att vara rik inför Gud”.. är ord laddade med skönhet och sanning, ”att vara rik inför Gud”, är vad livet handlar om. Att vara rik inför Gud är att vara älskad av Honom…att bli sedd av Honom …Han gör den fattige som ropar på Hans Namn, rik, för den fattige gör Gud mäktiga verk med sin arm -…men den övermodige får klara sig ensam… att vara rik inför Gud är att vara fattig i anden, en ringa tjänare eller tjänarinna.

Söndagsbetraktelse 28 juli 2019

Jesus, Du; sann Gud och sann människa, stannar på ett ställe för att be. Du blev människa för att be för oss. Du är bön. Bönen pågår ständigt i din kropp där Dina heliga sår talar mer än ord inför Fadern som kontemplerar sin perfekta avbild i Dig.Ditt lidande, Din korsfästelse var en bön. När Du åt och drack var det Din bön. Allt Du gjorde var för förhärligandet av Din Fader och själars frälsning.

Söndagsbetraktelse 21 juli 2019

Den kontemplativa aspekten är inte enbart att sitta vid Herrens fötter, t.ex. att be i ett kapell. Det är först en inre attityd av att ”vara med Herren” genom att låta oss danas efter Hans hjärta och enligt Hans vilja - låta Honom ge oss eller ta ifrån oss det Han vill. Alltså, vägen till Guds Hjärta är inte först och främst meditation, inte heller att ”göra en massa saker för Honom”.