Marias Lamm

Tradition... eller förändring?

Det känns ledsamt att, till nyligen, inte ha fått veta något om den Antika liturgin, att en sån vacker och rik tradition har ryckts undan ens medvetande. Varför skulle de efterkommande generationer inte få ta till sig den del av Kyrkans oerhört vackra och inspirerande skatt som katoliker tillgodosett sig med i mer än tusen år? Tänkte man att de som kommer efter inte ska sakna något?

Söndagsbetraktelse 14 juli 2019

Gå du och gör som han! Vem månne denna samarier vara? Jesus själv. Han var ansedd att vara en utkastad, en lögnare och hädare. Han sades vara en syndare som åt och drack och levde bland prostituerade och skattemasar. Han ansågs vara från sina sinnen; han höll inte Sabbaten och kunde därför inte heller vara sänd av Gud. De hävdade att han var besatt och, faktiskt - att Jesus var samarier!

Söndagsbetraktelse 7 juli 2019

Om en liten stad inte tar emot Kristi lärjungar, tar den heller inte emot Kristus. Jesus identifierar sig med sina lärjungar och med Hans Kyrka (jfr Apg.9:4), Han fortsätter sitt frälsningsverk på jorden genom dem. Svårigheter med att helt acceptera Kristus är att helt acceptera det Han säger. Som t.ex., när Han jämför Sodom och Gomorra med den stad som inte tar emot Hans lärjungar!

Söndagsbetraktelse 23 juni 2019

Vad gick ni ut i vildmarken för att se? Ett strå som vajar för vinden?..en man i fina kläder?..En profet? Ja, folk hade gått ut i vildmarken för att möta Johannes Döparen, en som de ansåg vara en profet, en Guds man. Det var en mager man i tarvliga kläder, men det var inte därför som mängder med människor drogs ut till vildmarken, nej, de drogs till Guds ord och Guds kraft, som flödade, för dem som kunde se, ur Johannes ögon, ur hans ord och ur hans tystnad.

Söndagsbetraktelse 16 juni 2019

Firandet av den Heliga Treenighetens Högtid går tillbaka till fyrahundra talet då en man vid namn Arius spridde den felaktiga tron att Jesus var en skapad människa och därför inte Gudomlig, på så sätt var det uteslutet att Gud var tre Personer. Kyrkofadern Athanasius förkunnande att Gud är tre Personer och att Jesus är sann Gud. Detta blev sedan fastställt i den Nicenska trosbekännelsen.

Söndagsbetraktelse 9 juni 2019

Påminn mig Herre, om Ditt ord, påminn mig om Din vilja för mig och för oss, påminn mig om allt vad Du gjort för mig, påminn mig om dina budord och att de är källor av liv, påminn mig om att jag har fått liv från dig för att lära känna Dig, älska Dig och tjäna Dig i det här enda liv jag har för att så kunna leva med dig för evigt i Din glädje.

Söndagsbetraktelse 2 juni 2019

Efter att ha bett för Apostlarna ber Jesus för hela Kyrkan. Alla de som skulle bli Hans; de av oss som nu lever, de som levt före oss och de som kommer efter oss, var närvarande i Hans bön och i Hans Hjärta. Cornelius a Lapide, påminner oss om hur tacksamma vi ska vara till Jesus för att Han bett till Fadern för oss att Gud välsignar oss och ger oss det vi, var och en, behöver för att nå Fadern. Jesus, översteprästen som sitter på högra sidan av Majestätets tron, "skild från syndare och upphöjd över himlarna" fortsätter att be och vädja för oss.

Söndagsbetraktelse 26 maj 2019

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.

Söndagsbetraktelse 19 maj 2019

När Judas hade gått ut från salen där Jesus och de tolv hade samlats till måltid sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«