Kyrkan i Sverige

Första temapredikan om Amoris Laetitia i Motala 17 oktober 2021

Många kom till S:t Maximilian Maria Kolbe kyrkan i Motala för att delta  i  söndagsmässan den 29:e söndagen under året. Den här söndagen gjordes undantag för predikan som inte kom att handla om Jesu undervisning om det sanna tjänandet i Hans kyrka enligt Markusevangeliet utan om påve Franciskus' apostoliska uppmaning Amoris Laetitia med anledning av familjeåret 2021-2022.

Myndigheterna tar bort restriktioner för att förhindra spridning av covid-19 och stiftets tidigare rekommendationer och anvisningar kring mässfirande tas bort den 29 september 2021

Den 29 september 2021 tar de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Den 29 september återinför Stockholms katolska stift därför mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Kardinal Arborelius svar på reaktioner efter påvens motu proprio "Traditionis custodes"

Kardinal Arborelius har tagit emot många reaktioner från katoliker i Sverige efter påve Franciskus motu proprio "Traditionis custodes". Eftersom kardinalen inte har möjlighet att personligen svara på alla meddelanden följer nedan hans gemensamma svar till dem som har kontaktat honom.