Kyrkan i Sverige

Människor i S:t Franciskus’ katolska församlings historia – tillbaks till Greta Bergholmen

Greta Bergholmen föddes 1896 i Agnetorp utanför Tidaholm i Västergötland. Hon tog realexamen i Tidaholm och påbörjade seminarieutbildning i Skara men avbröt och kom till Stockholm där hon började skriva för Dagens Nyheter. Hon gifte sig med blivande länsassessorn Johan Bergholmen och fick med sin man en son 1920.

Katolsk grund i Jönköping – minnen från S:t Franciskus’ församling

S:t Franciskus församling – här en bild från kapellet där mässan firades dagligen på morgonen och på söndagar och helgdagar. Bilden är från lokaltidningen och ett hopklipp av två fotografier. Det är uppenbarligen under mässan och folket ser mot altaret medan pater Gerard, med utsträckta händer, talar till ett annat auditorium vid något annat tillfälle. Han är inte iklädd mässkruden.

Marialegionen och Pilgrimer för Kristus i S:t Franciskus’ församling i Jönköping – minnen från 1970

PPC betyder Perigrinatio Pro Christos (Pilgrimer för Kristus). När en församling välkomnat Marialegionen  som lekmannamissionärer får de besöka församlingsmedlemmar och inkvarteras hos dem. De söker tillstånd att be Rosenkransen offentlig på lämplig plats utomhus och inbjuder evangeliska kristna till samtal och information om den katolska mässan och om Guds Moder Marias betydelse i Kyrkan. De står alla själva för nödvändiga kostnader.

Herdabrev för fastetiden 2023 från Nordiska biskopskonferensen

De fyrtio dagarnas fasta påminner om de fyrtio dagar som Kristus fastade i öknen. Men det är inte allt. I frälsningshistorien markerar 40 dagarsperioder skeden i Guds frälsningshistoria intill denna dag. Det första ingripandet ägde rum i Noas dagar. Efter att ha sett förödelsen som människan åstadkommit,1 lät Herren jorden undergå ett renande dop. ”Regnet strömmade ner över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter”.2 Resultatet var en ny början.

Ett ljus i norra Europa

Två systrar har inrättat sig i en gemenskap som heter ”Marias lamm” i norra Sverige. De lever en bönens liv för Skandinaviens söner och döttrar djupt förbundna i den traditionella liturgin. Intervju med Moder Amanda.