Morgan Elworth

Man får prata om andra

Det är naturligt att prata om sina medmänniskor. Även när de är frånvarande. Annars är man inte intresserad av dem, ja man kanske inte ens älskar dem. Katekesen (KKK 2477) lär oss dock att inte skvallra. Men det är inte detsamma som att säga något om sina medmänniskor. Den löjliga floskeln om att inte tala om någon utan bara med denna är katastrofal om den efterlevs. Då blir man en klumpig galning, som bara sårar.

Är det synd att röka?

Kyrkan lär att ett omåttligt rökande är synd. Precis som ett omåttligt drickande av alkohol och ett omåttligt ätande också är moraliskt fel (Katolska Kyrkans Katekes 2290). Kyrkan låter alltså våra samveten avgöra. Därmed måste en allvarlig katolik fråga sig var gränsen mellan måttlighet och omåttlighet går. För många av oss är frågan laddad eftersom vi har förlorat anhöriga som rökt ihjäl sig. Då blir det lätt att säga att all rökning alltid är omåttlig på grund av hälsoriskerna.

Big bang

”Och hur ser den katolska kyrkan på naturvetenskapen?” sade den unge mannen och såg på sin grupp med triumf. Nu hade han nitat prästen. Segern var redan vunnen. Den unge mannens kunskaper var något begränsade. Han hade lärt sig att kristna är dumma i huvudet som inte tror på vetenskapen.

Generande tankeströmmar

Den begåvade krönikören Johan Hackelius lanserade nyligen ett bra uttryck: Generande tankeströmmar. Ni vet, sådana där tokigheter som plötsligt dyker upp i vårt medvetande. Det kan vara allt från tvivel på Gud till lust att ge den oförskämda grannen rejält på nöten.

Dans - är det synd?

I min ungdom fick jag av somliga lära mig att det var synd att dansa. Men av andra fick jag lära mig raka motsatsen. Jag blev förvirrad. Så vad gäller? Vi är kallade till kyskhet. Vår kropp är Andens tempel och ska bevaras ren. Att dansa är okyskt. Eller … Åja. Som präst dansar jag ju inför Herrens altare med knäfall och djupa bugningar och lätta bockanden och upplyftade händer och utbredda händer och korstecken och lyftande av Herrens kropp och blod. Så jag kastar sten i glashus om jag säger att dans är synd. Nej, att dansa är inte synd i och för sig. Men hur gör man då?

Inga katoliker på fyllan!

Vi katoliker får dricka alkohol. Hur mycket som helst? Katekesen lär oss att använda alkohol måttligt. Och vad är nu det? Paulus skriver: Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten. Hoppsan. Så det var alltså inte fritt fram. Man får inte bli full.

Svär inte så förbannat!

Ett barn frågade: ”Varför får prästen säga ’djävulskt’ i predikan men varför får lilla jag inte säga ’jävla’?” Klart att ”jävla” betyder ”djävulsk” - inget annat. Barnet har rätt. Var i Katekesen förbjuds det som vi kallar svordomar? Ingenstans! Religiösa kraftuttryck förekommer nämligen inte i alla kulturer. Men i den svenska har vi fenomenet i överflöd.

Tillvänjande tidebön

Jag har bett tideböner sedan jag var 14 år. Fördelarna med tideböner, som mest består av psalmer i Psaltaren, är många. De ger stadga åt dagen. De låter mig uttrycka alla slags känslor till Gud. Till och med till synes sarkastiska känslor. ”Stor är inte den vinst du gjort därpå” får Gud höra när han vägrat hjälpa sitt folk.

Lovsång till söndagsplikten

Utan söndagens gudstjänst finns ingen kristendom. Så har det varit från allra första början. I vårt land började det glesna i de lutherska kyrkbänkarna redan under 1700-talet. När kultureliten drack söndagsté hemma hos Anna-Maria Lenngren hade knappast någon där varit i kyrkan. Under 1800-talet tömdes bänkarna sakta men säkert. Under 1900-fullbordades tömningen. Nu har gudstjänster börjat ställas in.