Umgicks Jesus med syndare?

Umgicks Jesus med syndare?

Jesus beskylldes för att äta och dricka med syndare. Men gjorde han verkligen det?

Han bjöds till fariséer. Han gick dit. Han gästade publikaner. Och dit gick han också. Men ”hängde” han med dem? Umgicks han inte primärt med sina lärjungar även om han hade upprepade möten med syndare för att omvända dem?

Varnas vi inte olika sammanhang - åtminstone före flummets inträde 1968 - för att umgås med dåliga människor? Med sådana som kunde inleda oss i frestelser? Det vill säga folk som gav oss tillfälle till synd? Karl Gerhard sjöng en gång ”Säg dig vem du umgås med/så ska jag säga dig vem du är”.

Umgicks Jesus med syndare?

Njaa …

Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.