Bloggar

Guds beskydd – trosvittnenas styrka

Guvernören i Fatimaregionen i Portugal var avfallen katolik som blivit portugisisk frimurare. Kyrkan hade många mäktiga fiender under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i många katolska länder, också i Nya världen, i Mexiko. De tre barnen Lucia, Francisco och Jacinta skulle förhöras om Guds Moder Marias första uppenbarelse för de tre barnen som börjat den 13 maj 1917, en morgon efter att de varit i den heliga mässan. När barnen varit hos den lokale prästen och blivit utfrågade hade han sagt att han var som aposteln Thomas tvivlaren att han ville se själv innan han kunde tro barnen.

Söndagsbetraktelse 10 november 2019

Folk gifter sig och får familj och så lever vi vidare på jorden. Men det är tron på uppståndelsen som ger liv till den förpliktelse som äktenskapet innebär. Tron på uppståndelsen ger mening till, och förklarar varför en familj vill kämpa sig igenom motstånd, barriärer och svårigheter - och växa, leva! Uppståndelsen ger mening och ljus till äktenskapet.

Sann kärlek

”Kärleken är tålmodig och mild”, säger den helige Paulus i sitt första brev till Korinthierna. Det skulle inte vara en förtjänst inför Gud för människan om hennes tålamod och mildhet inte var utsatt för prövningar. Det är själva prövningarna som bevisar den sanna kärleken. ”Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst”, låter det vidare i den heliges analys av kärlekens väsen.

Söndagsbetraktelse 3 november 2019

Sackaios längtade att komma ut ur det han fastnat i... han hade  krävt människor på pengar ganska länge vid det här laget...Sackaios hade trasslats in i en väv av syndens hopplöshet, han ville ut, men hur? Vad skulle han göra istället? Nu fanns där en gnista av hopp i själens vrå. En lite låga, flämtande, svajande och svag, förde honom upp i trädet för att se på Jesus...han ville komma nära Honom, falla på knä och ropa; ”Herre förbarma dig”!

Grundläggande samhällsinformation för nyanlända – och infödda?

Den som kommer till Sverige som flykting måste känna en nästan svindlande känsla av lättnad och förnyat hopp om livet. Vad man än lämnat bakom sig är det nya och oprövade en förbättring. Saknaden av vänner och familj, vardagliga traditioner, språk, sång och musik, uppvägs av de stora möjligheterna att forma ett nytt liv med nya relationer, traditioner, språk, sång och musik.

Samvetet och synderna

Samvetet kan inte gradera synderna för att slippa erkänna dem! Visserligen är synder allvarligare eller mindre allvarliga, men samvetet dömer ändå besluten att gå till handling oavsett syndens grad av allvar. Själens disponibilitet för Gud är beroende av bekännelsen och ångern.

Söndagsbetraktelse 20 oktober 2019

Att söka sig rikedomar och/eller inflytande, kan ofta, som i domarens fall, lätt ta oss bort från Gud. Istället så är ödmjukhet och även svårigheter  ofta en öppning till att komma närmare Gud. I vår styrka behöver vi inte någon, i vår fattigdom är vi i behov av andra. Att be till Gud är att behöva Honom. I bön lär vi oss att förhålla oss till Gud; vi lär oss att lyssna och att tala till Honom; vi lär oss att låta oss bli älskade av Honom och vi lär oss att älska Honom.