Bloggar

Guds ord måste uppfyllas

I Johannesevangeliet för mässan på torsdagen i fjärde påskveckan säger Jesus, efter att ha talat om apostlarnas skyldighet att ”tvätta varandras fötter” (13:14), att han vet vilka av dem han utvalt och att det han sagt om den ödmjuka tjänargärningen att tvätta varandras fötter inför måltiden inte kommer att gälla dem alla.

Att döda en anhörig

I Bibeln läser vi ett litet antal berättelser som skulle kunna sägas handla om ”att döda en anhörig”. Kain dödar sin bror Abel, Abraham är på väg att av lydnad till Gud döda sin son Isak, men förhindras att göra det av Gud.

Krigets långa svärd och dess slut

I 2000 år har vi kristna firat Herren Jesu påsk i glädje och tacksägelse för Hans seger över syndens makt och döden. I lika lång tid har våra bröder och systrar försökt förstå tidens växlingar mellan blomstrande andlig kultur och ett ont herravälde som kastat människor i brinnande ugnar och förgjort dem.

Buden, föreskrifterna, samvetet, synden, bikten och boten

Barnens uppfostran i det katolska äktenskapet är den viktigaste av alla frågor som de gifta lever med. Barn och familj, det vanliga mänskliga livet med arbete, kamp och uthållighet, är de giftas vardagsliv och det som fyller dem med glädje och stolthet. Många gånger behövs också bön om hjälp att leva ”rättfärdigt”, så som det till exempels sas i evangeliet av Lukas om Johannes Döparens föräldrar: ”De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter” (Luk 1:6).

Det sanna vittnesbördet och illusionerna

I S:t Johannes evangelium läser vi att det som kommer ovanifrån ”står över alla” (3:31). Det är inte bara ett religiöst-naturvetenskapligt påstående utan särskilda konsekvenser. Det har i själva verket en avgörande betydelse för alla människor som levt, lever och skall leva på jorden. Johannes ord är inte hans egna, utan Guds. Han är ett av Gud utvalt vittne. Han själv har tagit emot Ordet och han själv förmedlar Ordet som ett vittne. ”Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta” (3:34).

Finns det en hållbar, ekologisk etik för människans sexualitet?

Vi är väl medvetna om de ibland mycket häftiga och oförsonliga invändningar mot läran om fruktsamheten i äktenskapet, som fortsätter att hållas vid liv, men desto mer övertygade kan vi vara om den moraliska riktigheten i Kyrkans obrutna undervisning. De kritiska anser sig ha de rätta argumenten och håller fast vid dem ”till sisat andetaget”. De kommer inte att ändra sig och de ger sig aldrig.

Polis och politik kan beklaga men inte förhindra

Vi upplever maktlöshet inför arrogans och medvetet våld mot våra samhällsfunktioner. Bussar, bilar och affärer sätts i brand, stenar och tillhyggen kastas mot poliser i offentlig uniform. Demonstranterna är helt okänsliga för den skada och det lidande de åstadkommer för människor som vigt sina liv till att försvara medborgarnas rättighet och legitima krav på ordning och trygghet. De har själva familjer och barn. Vem ska skydda dem?