Bloggar

Är det rätt att be för schismatiker?

Kyrkohistorien innehåller tyvärr så svåra konflikter på trons område att splittring och fiendskap många gånger uppstått och att budet om den tjänande kärleken mellan systrarna och bröderna inte kunnat upprätthållas. Grundläggande är att schismatikerna hör till gemenskapen. Schismen – liksom heresin – kommer inifrån Kyrkan. Det är avgörande för Kyrkan hur hon i stort förhåller sig till de inre schismerna och heresierna. Jesus säger att ”varje rike som är splittrat blir ödelagt”

Gåvan att få vara kvinna

Gud har förhärligat Jungfru Maria och upphöjt henne över varje människa som Guds Obefläckade Moder. Kyrkan kom att förstå henne som Drottning av himmel och jord och Förmedlerska av alla nåder. Jungfrun Maria, mer än något annan, hjälpte till att upphöja och förhärliga kvinnan som någon ovärderligt älskad, och hon gav ett nytt sätt att se kvinnan, både för män och kvinnor. Det är i den katolska miljön - så genomsyrat med Maria doft - som vi kan lära oss vad sann kvinnlighet är. Jungfru Maria är kvinnlighetens stolthet!

Viruset som kan göra Lenins, Stalins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots, Idi Amins och andras jobb

Utrensningsprocesser, rasförföljelse, dödsvandringar, arbetsläger för att döda människans gudomliga självbild, folkmord och hot mot livet är avsiktliga och planerade illdåd av ren ondska. Får vi glömma det, måste vi komma ihåg det och ta varning? Är människan verkligen kapabel till ren ondska? Vad svarar vi? Vi erkänner vår svaghet och vi bekänner oss till tron som segrar över ondskan!

Söndagsbetraktelse 22 mars 2020

”Tror du på Människosonen”? Den blinde mannen är ”god jord”, en sån jord som återger hundrafalt. Han vittnar på en gång till Jesus och låter sig inte skrämmas av utfrågning, kritik eller av andras trolösa tvekan, inte heller hån och förakt skyggar han för. Han är redo att tillbe Honom som talar till honom för han känner Hans röst och ser Hans ansikte, vilket de som sa sig se, inte gjorde. Mannen som varit blind fick nu syn, men lidandet slutade inte.

Söndagsbetraktelse 15 mars 2020

Vad är törst? ”Törst är en så stark längtan efter något  att om vi inte får det, dör vi” Trött från resan Han gjort, satte sig Jesus ned vid brunnen och bad den Samariska kvinnan om vatten. I Judarnas ögon var Samariterna orena, ett folk man inte umgicks med. Det var otänkbart för en Jude att tala med en Samaritisk kvinna. Kvinnan som Jesus mötte hade haft fyra män. Nu hade hon en femte.

Socialläran – ett katolskt spelkort i samhällsdebatten?

Den påvliga undervisningen i de 17 socialencyklikorna som publicerats i en enda samlingsvolym av vårt stifts bokförlag Veritas är en tillgång för särskilt lekmännen som ständigt konfronteras med rättvisefrågor i samhället. Om de katolska lekmännen i aktiv tjänst i det svenska samhället märker att det finns genuint intresse för katolsk tro och moral så är man medveten om att dialog med samhället kräver kunskap om vad Kyrkan säger och lär. Det är inte den egna personliga ”uppfattningen” i tros- och moralfrågorna som ökar förståelsen av Kyrkans budskap.

Söndagsbetraktelse 8 mars 2020

Jesus är Guds uppenbarelse! I Hans Skönhet och strålande Ljus vill Petrus stanna kvar, där vill han bo. Vem vill inte det? Skönhet och ljus är en inneboende del av vår tro. Vi behöver vackra kyrkor, liturgier och katedraler, målade kyrkfönster i vilka vi kan "läsa" Bibeln, höra musik som lyfter våra själar till att förnimma Guds sanna närvaro. Gud är idel Ljus, utanför det Ljuset - är mörker.