Bloggar

Latinska mässan, den extraordinarie formen, och S:t Paulus VI: s missale

Kardinal Gerhard Müller, som varit prefekt för Troskongregationen i Rom 2012- 2017, säger något mycket viktigt i sin kommentar, Cardinal Müller on Traditionis Custodes: ‘The Shepherd Hits the Sheep Hard With His Crook’| National Catholic Register (ncregister.com), till påvens motu proprio, Traditionius Custodes och det är att båda sätten att fira den heliga eukaristin hör till den katolska traditionen av mässan sedan Kristus instiftat den.

Katekes: Nåd

Den helige Augustinus definierar: ”Tillfällig nåd är ett ljus som upplyser och agerar i syndaren”. Tillfällig nåd är momentära ögonblick där Gud ger nåd för att vi ska kunna göra något vi annars inte skulle ha kunnat göra. Den tillfälliga nåden är oftast vad vi får ta emot av Gud vid en omvändelse; en inbjudan av Gud att rätta till våra liv och komma tillbaka till Honom. En sådan nåd måste besvaras, inte bara på ögonblicket men också allteftersom tiden går, tills det blir en varaktig nåd, dvs. heliggörande nåd.

Moraliserande politiker

SVT intervjuar på bästa sändningstid högt uppsatt EU parlamentariker från Sverige som kallar Ungerns och Polens lagsstiftning stridande mot grundläggande rättigheter. Dessa länder står upp mot starka hbtq lobbyn som likställer avvikande samlevnadsformer med den kristna familjesynen och den kristna sexualmoralen och vill att de ska ses som normala och normativa.

De andra som hatar får rätt?

Till och med Ursula von der Leyen – katolsk hustru,  mor och läkare – anser att Ungern och Viktor Orbán bör straffas med tunga EU sanktioner på grund av en ungersk lag som förbjuder propagerande av homosexuella symboler, information om samkönade och transpersoner i skolorna och i offentligheten.

Katekes: Kärlek

Kärlek består i att sträva efter det som vi vill vara förenat med. ”Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal”, (1 Kor: 13). För att förstå denna till synes enkla utsaga måste vi undersöka vad för slags kärlek aposteln Paulus talar om. Här är inte menat kärleken till mina grannar när jag bjuder dem på kaffe, eller när jag handlar åt någon som är sjuk, inte heller är det mitt sociala engagemang bland de marginaliserade, och inte heller mitt generösa deltagande i kyrkans välgörenhets basarer..

Malta, Polen EU och vi – grundsynen avgör

Vilka skäl man än kan ha för att vilja göra rätten till abort till en mänsklig rättighet måste man erkänna att en sådan internationell rätt inte finns som bindande. Det är en åsikt. Men det är en åsikt som leder till ett skoningslöst barbari. Var och en som orkar tänka sig in i vad som sker i lagliga aborter måste erkänna att det är fundamentalt felaktigt men att det accepteras för att det inte finns någon annan lösning.