Bloggar

Pågår det en kamp mellan olika synsätt på den mänskliga sexualiteten och på dödandet av levande foster?

Om barns liv och första upplevelser av vad mänskliga relationer är lyfts ut ur deras första och naturliga sammanhang, hemmet och familjen, kommer de sannolikt men undantagslöst formas, inte av föräldrar och syskon, utan av olika bärare av majoritetsövertygelser. Ekonomisk byråkrati ersätter familjelivet. Denna ”utanförhemmetochfamiljenupplevelsen” kan förefalla fungera som identitetsskapande men kommer att sakna den naturliga sammanhållningen. Verkligheten utanför det naturliga hemmet är inte kroppsligt och andligt närvarande i barns och vuxnas vardagliga liv.

Ljus i mörker

Den ömsinte och intellektuelle påven Benedikt blev ibland missförstådd. Som typ när han sade att utövande homosexuella som använder kondomer ändå tar ett ansvar. Oj, sådana reaktioner det blev! ”Påven tillåter nu preventivmedel”, påstod media. Men det hade han självklart aldrig sagt. Bara att man mitt i en ond situation kan göra lite små-rätt. Det påverkar inte helhetsbedömningen. Men det bådar gott.

Svalan

De flesta av oss är nog bara passiva åskådare till andras konflikter eller maktkamp och slipper undan. Men varje tid har sina motsättningar och många känner oro över vad andra ska tycka. Vi kan ju se hur farligt det kan vara att utmana maktcentra – både i Kyrkan och i samhället. En fabeldiktare kunde framföra sin kritik utan att kastas åt lejonen. Det gällde bara att ge makthavarna oskyldiga namn, som en viss fågel, en lite enkel bonde eller en trana. Folk förstod vilka som åsyftades. Jean de La Fontaine levde under franske Ludvig den Stores tid. Det var han som sa: ”Staten, det är jag!”

Alla kan undvika helvetets straff genom ödmjukhet inför Gud, eller öppna dess portar på vid gavel för sig själva genom högmodet

Varför skulle de allra värsta och djupaste hålen i helvetet vara bebodda av just katoliker? Om katoliker syndar mot den gudomliga ordningen och Guds skapelseplan, kan de inte säga ”jag visste inte”, för de har alltid bekänt den i Credo. De har i synden medverkat i det objektivt onda och i själva verket anslutit sig till lögnens herre. Det är en sådan lögn som kvalificerar själar för de värsta och eviga straffen.

Manifestera oron medan tid finns!

Kärnvapenfria zoner i världen låter bra men är utopiska. Det är upprörande att skattemedel i så många länder används till massförstörelsevapen. De resurser som nu används för den tekniska, ”osynliga”, nya kapprustningen, är astronomiska. De kunde genom ett FN organ användas för att till exempel säkra rent vatten för fattiga hushåll i världen och för konstbevattning.

Kärnvapnen och den opålitliga avskräckningseffekten

Oron i världen över våld, död och förstörelse ökar för varje dag. Tankesmedjorna går på högvarv. Påven Franciskus varnar i sitt jultal för den globala ökningen i vapenindustrin och dess följder i den okontrollerbara vapenhandlingen och AI. Med över miljarden katoliker måste man tillmäta påvens uttalanden betydelse i sättet att tänka, frukta och hoppas. Nyåret är dessutom alltid en tid av kraftsamling.

Över land och sjö i vårt långsträckta land – kyrkklockorna har ringt in det nya året 2024

Den katolska domkyrkan S:t Eriks klockor ringer numer sedan några år också de i radio och på teve. S:t Eriks katolska domkyrka ligger på Södermalm i Stockholm vid Folkungagatan. Sedan över 50 år har vi i Sverige på radio kunnat höra domkyrkorna i Svenska kyrkan ringa in nyåret klockan 24 på natten. För några år sedan kom också vår egen domkyrkas klockor med i ringningen för det nya året. Vår katedral är från slutet av 1800-talet men förlängdes med ett nytt och större kyrkorum. Nya S:t Erik invigdes 1983 av biskop Hubertus Brandenburg.

Påven Franciskus’ ”Integrerad nedrustning” – hur ska vi förstå den?

Idag går människor ut på gator och torg, deltar i konferenser och använder sociala media i hopp om att påverka beslutsfattare när det gäller tidens utmaningar, kriminaliteten, klimatet, miljön, migrationen och aborterna. Ingen kan missta sig på krafterna som kommit i rörelse. Engagemanget kan ändå i styrka inte jämföras med protesterna mot kärnvapnen på 60-talet. Är hotet mindre idag? Kvinnor i tiotusental demonstrerade i USA och bröt mot lagen. Katolska biskopar dömdes till fängelse för motstånd och den snart saligförklarade Dorothy Day häktades. I Tyskland fick folkopinionen sådan omfattning att en planerad amerikansk kärnvapenbas i Whyl i sydvästra Tyskland ställdes in efter protester i februari 1975.

Be rosenkransen på lämplig plats

På den tiden då Marialegionen var aktiv i S:t Franciskus församling kom legionärer från Irland med fr John Harvey från Liverpool till Jönköping, och senare Kalmar, för att vittna om vår Herre Jesus Kristus med hjälp av rosenkransen offentligt och bokvagn med skrifter från Catholic Truth Society. Fader Harvey tog hela sin semester för legionens apostolat, må han vila i frid!