Bloggar

Gud förkastar inte syndaren men synden får sitt straff – därför har vi människorna skärselden

För inte så länge sedan var människor som ansåg sig liberala långt ifrån att vara principiellt normlösa som många liberala tycks vara idag. Liberala skilde sig från konservativa men höll alltid fast vid medborgerliga dygder och en i grunden kristen moral. Hederlighet, ärlighet, social ansvarskänsla och helhjärtat stöd för olycksdrabbade kännetecknade den svenska befolkningen.

Familjer som pratar om sina problem, håller ihop – de som tiger ihjäl dem, splittras

Det är viktigt att inse att problem i någon form måste komma i ett äktenskap och därmed i familjen. Därför är det viktigt att man redan från början har den inställningen att hålla ihop familjen – till varje pris. ”Synd inom äktenskapet mellan makar kallar på förståelse för svagheter och insikt om behovet av barmhärtighet hos den andre i relationen”, lär Augustinus i en av sina pastorala predikningar.

Är det verkligen ett lidande?

Jag känner personer som är olyckliga i sin kropp. Det syns så väl i långa perioder av ensamhet och kamp att vara någon inför andra. Frågan jag har så svårt att besvara, ”Är det Guds vilja att jag byter kön?” är smärtsam för mig. Men det är ändå något som väger lätt mot den som brottas med frågan själv.

Söndagsbetraktelse 15 september 2019

Igår firade kyrkan Det Heliga Korsets upphöjelse, Festen följs av ”Mater Dolorosa”, Jungfru Marias Smärtor den 15: September. Bägge dessa Fester har en lång historia och det är värt att meditera på deras innebörd. September månad brukar vara dedikerad till Vår Fru av sju sorger, vilket hjälper oss att komma henne närmare, att stärka våra band till henne genom att betrakta hennes lidande.

Tankar om att söka och finna Guds vilja för ens liv

”Vis ta vie plainement, et le Seigneur te montrera”. Jag är 14 år gammal och står utanför ett litet benediktinkloster, le monastère Notre Dame de Pitié de Mougères, i södra Frankrike. Mina tre bröder har sprungit ut och leker bland den glesa vegetation medan mina föräldrar är kvar inne i butiken och överväger om de ska köpa ett litet handskuret krucifix för 100 euro.

Kalla handen – kalla barmen! Nej, till vanvördande av Maria Guds Moder av själviska skäl. Ja, till hennes varma hjärta och upphöjda vishet!

Kvinnor som betraktar sig som katoliker – vad annars? – de har inga mål utanför kyrkan eller i en annan kyrka – utan inom Kyrkan. Målet är att kvinnor ska kunna tjänstgöra som präster med ordinarie sakramentala vigning och bli kardinaler och bli påve (Päpstin – på tyska).

Söndagsbetraktelse 1 september 2019

” När du bjuder på middag bjud då inte dina vänner, bröder, släktingar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning, bjud istället de fattiga...”. Så gör Jesus med oss, Han bjuder oss alla: fattiga, eländiga, själviska, syndfulla.. Eftersom Jesus älskar, vill Han alltid vara med sin älskade. För att vi ska kunna vara med Honom och leva nära Honom alltid och överallt, har Han genom att ge sig själv som Offer, också kunnat göra sig till ett litet bröd, som vi kan äta och genom det förena oss med Honom på ett helt unikt vis!

”Hellre fria än fälla” – i Australien: ”Hellre fälla än fria”

Människor tänker oftare med sina känslor. Många andliga ledare varnar med rätta de troende att uppfatta sin tro utifrån känslomässiga erfarenheter. Tro är inte känslorna, sägs det. Nej, men känslorna är kroppens uttryckssätt och kan inte undvikas. Talgoxen och blåmesen spelar ut sin kroppslighet i karaktäristiskt kvitter. Människan uttrycker sig hela tiden i känslor, i sina samtal, i konsten, i sin livsfilosofi.