Bloggar

Den katolska självkänslan – hur farlig är den?

Vi firar fortfarande Påsk – den katolska trons största mysterium som enar oss i Kyrkans gemenskap. Vi får dessa underbara erfarenheter av vad det är att vara människa. Även om vårt språk, vår uppfostran och våra traditioner är variationer på samma tema som inte skiljer oss åt, så är det ändå så att vi ibland inte riktigt förstår varandras sätt att tänka, be och bedöma.

Söndagsbetraktelse 19 maj 2019

När Judas hade gått ut från salen där Jesus och de tolv hade samlats till måltid sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«

Aborterna – vägen tillbaka till kristendomen?

Även svenska sekulariserade media tar intryck av de förändrade opinionsläget om den absoluta rätten till abort, särskilt i USA. Oron är så pass utbredd att den gör rubriker – visserligen oftast som varningar för en fundamentalistisk återgång till totalförbud – men också ganska så objektivt och ärligt rapporterande från den invändande sidan.

Söndagsbetraktelse 12 maj 2019

Vid den tiden sade Jesus: »Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett.«

Varför får gifta par problem?

Varför får så många gifta par problem, så svåra och så annorlunda problem, att en av dem vill ge upp livsgemenskapen? I de fallen håller inte tesen ”Att ta livet som det kommer”. I sådana fall har tron på Guds nåd kanske tunnats ut och upphört verka. Tron att ”Guds nåd är tillräcklig” (Andra brevet till Korinthierna 12: 9 - 10) har blivit otillräcklig i det individuella parets fall. Varför?

Vem definierar klerikalismen?

Det är oändligt mycket lättare att få gehör för åsikten att Kyrkan kan ha mycket att lära av demokratin, som kardinal Walter Kasper (Katolskt Magasin webb, 3 maj 2019) gör, än att få gehör för att Kyrkans biskopar och präster inte överskrider sina befogenheter, som kardinal Müller (First Things och CNA 29 april, 2019; Katolsk Horisont, 30 april, 2019) gör.

Jumpa, katolska stiftet!

Den här tiden, ”på min tid”, i de smältande isflakens mest äventyrliga tid, hängde våra ”morsor” i fönstren och ropade varningens ord till sina djärva ”gossar”, ivriga att tävla i isflaksjumpning på Karlbergssjön i centrala Stockholm. Vilka killar var modigast, Kungsholmens eller Vasastans?