Bloggar

Tradition... eller förändring?

Det känns ledsamt att, till nyligen, inte ha fått veta något om den Antika liturgin, att en sån vacker och rik tradition har ryckts undan ens medvetande. Varför skulle de efterkommande generationer inte få ta till sig den del av Kyrkans oerhört vackra och inspirerande skatt som katoliker tillgodosett sig med i mer än tusen år? Tänkte man att de som kommer efter inte ska sakna något?

Progressiv eller konservativ i moralfrågorna?

Om man vill vara progressiv … för att inte hamna bland de konservativa …. i viktiga moraliska frågor som födelsekontroll, provrörsbefruktning, medicinsk eller kirurgisk abort, läkarassisterat självmord, eller medicinsk könskorrigering, eller i framtiden, kloning och konstgjord livmoder kan man försöka sig på två vägar för att övertyga andra. Båda är dömda att misslyckas.

Söndagsbetraktelse 14 juli 2019

Gå du och gör som han! Vem månne denna samarier vara? Jesus själv. Han var ansedd att vara en utkastad, en lögnare och hädare. Han sades vara en syndare som åt och drack och levde bland prostituerade och skattemasar. Han ansågs vara från sina sinnen; han höll inte Sabbaten och kunde därför inte heller vara sänd av Gud. De hävdade att han var besatt och, faktiskt - att Jesus var samarier!

Vem var Fru Kristina Gyllenstierna?

Det var en svensk kvinna av gammal, svensk familj som kom att spela en avgörande roll i Stockholm då hon försvarade staden och kungliga slottet Tre Kronor mot danska trupper utsända av kung Kristian II. Det var just i slutet av Kalmarunionens tid då de tre nordiska kungarikena var förenade under en gemensam kung.

Kan Gud slå oss med blindhet?

Kan Gud slå oss med blindhet? Man vill väl knappast säga att den blindhet som kan komma med åldern är uttryck för en särskild Guds vilja, även om den har sina naturliga konsekvenser: ”Isak hade nu blivit gammal och ögonen hade försvagats så att han inte kunde se” (1 Mos 27:1). Denna blindhet ledde ju till en förväxling av de två sönerna Esau och Jakob av vilka den förstfödde skulle få sin fars välsignelse.

Söndagsbetraktelse 7 juli 2019

Om en liten stad inte tar emot Kristi lärjungar, tar den heller inte emot Kristus. Jesus identifierar sig med sina lärjungar och med Hans Kyrka (jfr Apg.9:4), Han fortsätter sitt frälsningsverk på jorden genom dem. Svårigheter med att helt acceptera Kristus är att helt acceptera det Han säger. Som t.ex., när Han jämför Sodom och Gomorra med den stad som inte tar emot Hans lärjungar!

Gå mot strömmen – ibland ett inre krav. Läs Pius XI:s Casti Connubii!

En katolsk bloggare, och evangelist i kropp och själ, tipsar sina läsare om god kristen läsning under semestertider för dem som verkligen kan ha semester. Bloggaren, som är hemma med sina barn, är också verksam som författare och talare vid olika möten. Hon rekommenderar Sigrid Undset. Läs hennes Kristin Lavransdotter, romanen, läs hennes bok om Katarina av Siena!

Meditation på S:t Thomas apostelns dag

Ni dårar, ta ert förnuft till fånga! Varför skulle vi vara dårar? Vi är väl inte sämre än aposteln Thomas, han som sade, ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer, tror jag det inte!” – Nej, det är inte en dåres tal, utan en förnuftig tvivlares. Vi alla som tror, inser att det är nådens närvaro som genomsyrar livet och låter det uppstå ur sitt första fall i döden. Vi har börjat ställa frågan om vad Guds kraft kan vara.

Staten bör få bidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)!

När staten blir religiös borde den inte särskiljas från trossamfunden som får bidrag av rättviseskäl i proportion till hur stora de är. När staten allt mer övertar livsfrågorna från socialt marginaliserade kyrkor och samfund, borde ett bidrag tilldelas staten. Allt mänskligt regleras ju redan av statliga och kommunala lagar och bestämmelser – påminnande om 5 Moseboken, som reglerade allt.