Göran Fäldt

Den katolska självkänslan – hur farlig är den?

Vi firar fortfarande Påsk – den katolska trons största mysterium som enar oss i Kyrkans gemenskap. Vi får dessa underbara erfarenheter av vad det är att vara människa. Även om vårt språk, vår uppfostran och våra traditioner är variationer på samma tema som inte skiljer oss åt, så är det ändå så att vi ibland inte riktigt förstår varandras sätt att tänka, be och bedöma.

Aborterna – vägen tillbaka till kristendomen?

Även svenska sekulariserade media tar intryck av de förändrade opinionsläget om den absoluta rätten till abort, särskilt i USA. Oron är så pass utbredd att den gör rubriker – visserligen oftast som varningar för en fundamentalistisk återgång till totalförbud – men också ganska så objektivt och ärligt rapporterande från den invändande sidan.

Varför får gifta par problem?

Varför får så många gifta par problem, så svåra och så annorlunda problem, att en av dem vill ge upp livsgemenskapen? I de fallen håller inte tesen ”Att ta livet som det kommer”. I sådana fall har tron på Guds nåd kanske tunnats ut och upphört verka. Tron att ”Guds nåd är tillräcklig” (Andra brevet till Korinthierna 12: 9 - 10) har blivit otillräcklig i det individuella parets fall. Varför?

Vem definierar klerikalismen?

Det är oändligt mycket lättare att få gehör för åsikten att Kyrkan kan ha mycket att lära av demokratin, som kardinal Walter Kasper (Katolskt Magasin webb, 3 maj 2019) gör, än att få gehör för att Kyrkans biskopar och präster inte överskrider sina befogenheter, som kardinal Müller (First Things och CNA 29 april, 2019; Katolsk Horisont, 30 april, 2019) gör.

Jumpa, katolska stiftet!

Den här tiden, ”på min tid”, i de smältande isflakens mest äventyrliga tid, hängde våra ”morsor” i fönstren och ropade varningens ord till sina djärva ”gossar”, ivriga att tävla i isflaksjumpning på Karlbergssjön i centrala Stockholm. Vilka killar var modigast, Kungsholmens eller Vasastans?

När Petrus svek stod Maria kvar

När det är bråk i familjen är modern den sista man ger sig på. Syskonen kan vara som hund och katt, pappan kan vara arg och ryta och hota, det skriks och det svärs, det springs ut och det springs in. Dörrar slås igen, fönster öppnas, det ropas och blir känt: familjen är i kris. Det är ändå ganska märkligt. Det finns nästan undantagslöst en respekt och tacksamhet till modern i familjen. Alla älskar också en gammal mormor eller farmor, hur vithårig och rynkig hon än blivit i sin höga ålder. Hon behöver inte säga mycket. Hon finns. Hon tar emot. Hon klappar oss tröstande på huvudet.

Är en synodal kyrka katolsk?

Under århundraden arbetade Kyrkans biskopar och teologer med alla dessa nödvändiga regler för sakramentens förvaltande i en kanonisk lag. I verkligheten hade de olika delarna av Kyrkan en ganska långt gående självständighet på grund av avstånden och på grund av språk och långsamheten i kommunikationen. Till slut lyckades man samla alla regler i en för hela Kyrkan gemensam gällande lagsamling. Kyrkan utövar sitt läromässiga uppdrag att förkunna och förklara sanningen som den är uppenbarad genom Skriften och den apostoliska traditionen.

Ta livet som det kommer!

Den som ser sin granne, vän eller släkting råka ut för en verklig prövning ska nog akta sig för sådana försök till tröst eller medkänsla. Dessa okänsliga råd uppifrån och ner gör ofta mer skada än nytta. Även om man menar väl blir det hårda ord. Lätt att säga för den som är observatör, kanske kränkande för den drabbats. Om den drabbade själv däremot säger om sig själv till andra detta enkla, ”Det är bara att ta livet som det kommer”, visar det prov på mognad och visdom. Många besitter en sådan enastående visdom i de svåraste prövningar.