Predikningar Rafał Zarzycki

Predikan 28 söndagen under året 2021

En gammal rysk folksaga berättar om en fattig fiskare. Han får plötsligt en dag en gyllene fisk i sitt nät. – ”Om du släpper ner mig i vattnet igen, så får du önska dig tre ting, och vad du än önskar ska du få.” – sa den gyllene fisken.  Den gamla sagan utmanar: Vad är det allra viktigaste i livet? Det kanske räcker med bara en, två eller högst tre saker för att bli lycklig? Det är viktigt att bestämma sig och välja det rätta. Vad skulle du själv välja om det var du som satt där i båten med nätet och fångsten?  Bibeln är ingen saga. Dagens läsningar började med...

Predikan den helige Franciskus av Assisi 2021

Den helige Franciskus dog när han var drygt fyrtio år gammal. Under sina sista levnadsår led han av dålig hälsa. Han var sliten. Det var resultatet av ofta återkommande och stränga fastor och botgöringar. När han senare inte längre kunde klara sig själv, bad han om hjälp av tre av sina medbröder. De blev då vittnen till en hemlighet som Franciskus dolde för andra. Hemligheten blev känd först efter hans död. Det visade sig att...

Predikan 26 söndagen under året 2021

I dagens läsningar nämndes ett litet fjärilsdjur: en mal. Malen är ett av de märkligaste djuren. Den vuxna malfjärilen har ingen mun! Hur kan då malen äta kläder, ull, läder och fjädrar? Ja, det är inte den vuxna flygande malfjärilen, utan larverna som har en enorm aptit. Finns det ingen mat orkar larverna ändå överleva upp till över tre år! Och annat kuriöst! Malen lever bara där det finns människor. Den lilla insekten är beroende av människans miljö. Den verkar vara skapad speciellt för oss! Har Gud skapat malen för att irritera människan? Är denna Guds skapelse en gåva eller en plåga? Ja, malen är en viktig varning...

Predikan 25 söndagen under året 2021

I Mässans läsningar hörde vi en så kallad responsoriepsalm. Responsoriepsalmer är heliga bibeltexter av samma vikt som de andra bibelläsningarna. En ”Psalm” är en dikt som skall sjungas till Guds lov och ära! ”Responsorium” betyder ett svar. Vi responderar. Så en ”responsorie-psalm” innebär svaret. Svaret på Guds Ord. Psaltarpsalmens omkväde som vi idag upprepade var: ”Gud är min hjälpare, Herren är mitt stöd.” Varför just dessa ord? De flesta psalmerna har skrivits av David med den Heliga Andes ingivelse. De flesta av Davids dikter är dessutom mycket personliga. De berättar om Davids liv, men de syftar på Herren Jesus. Samtidigt kan vi i dessa texter finna oss själva med allt som livet rymmer. Livet i sin helhet; glädje och sorg. Tacksamhet, tro och tvivel. David var mycket begåvad, och han brukade sjunga sina dikter till ackompanjemang av sin lyra. Psaltarpsalmer skall därför egentligen inte läsas, utan sjungas! Idag hörde vi Davids Psalm 54. I Bibeln kan vi läsa en kommentar som förekommer texten. Den väcker intresse:

Predikan 22 söndagen under året 2021

”Herre, vem får vara i din boning?” En kort och viktig fråga. Vem? En uppfordrande och självrannsakande fråga. Frågan understryks i dag genom upprepandet i Psaltarpsalmens omkväde.  Vem? Och svaret? Svaret kommer i dagens Bibelläsningar.  I dag hörde vi om bud, regler, stadgar och föreskrifter som skall uppfyllas. ”Du skall det och det…” eller ”Du skall inte det och det!” Enligt den judiska tron är inte de tio budorden fristående bud, utan de ingår i en samling av 613 olika bud, så kallade mitzvot och sammanfattar alla buden i tio kategorier. Den judiska tio-kategoriseringen skiljer sig delvis från den katolska. Av dessa 613 mitzvot är 248 positiva, ”du skall”, och de resterande 365 mitzvot är negativa, ”du skall inte”. Plikt!  För oss, nutidens människor, låter det mycket juridiskt och formellt och kanske inte särskilt övertygande. Jobbigt, tröttsamt, krävande. Vi vill gärna ha det lite smidigt i våra liv, och bestämma allt själva. Människor skyr ofta plikter. ”Ni skall följa dem och lyda dem…” Men varför? 

Predikan 21 söndagen under året 2021

En gång för inte så länge sedan gick jag förbi en parkerad bil i stan. I bilen märkte jag något som förvånade mig. Konstigt! Genom fönsterrutan syntes två religiösa föremål. Över ratten hängde en rosenkrans med Herrens Jesu Kristi kors. Och under rosenkransen, på kontrollpanelen, stod en liten fastmonterad staty. Denna staty avbildade… Buddha! Du må tro jag blev förvånad! Rosenkransen med Kristi Kors och Buddhastatyn: en konstig och inkonsekvent uppsättning. Idag hörde vi Josua säga några viktiga ord, när han håller sitt utmanande tal till folket i Shekem. Shekem var kulthelgedom för landets avgudar, och just här i Shekem byggde Abraham det första altaret åt den levande Guden, vid samma träd där nu Josua står. (1- Mos 12:6, Jos 24:25-26) ”Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoréerna, vilkas land ni bor i.”  Nyckelordet bland dessa ord, är det lilla ordet: ”Välj!” Antingen – eller.

Predikan 18 söndagen under året 2021

Mannat i öknen är vår färdkost även i dag! Kära bröder och systrar! ”Hela menigheten knotade mot Mose och Aron i öknen.” Varför knotade Israeliterna? Varför knotar Du? De hade ju just sett Guds fantastiska tecken i Egypten! De överlevde de tio förödande plågorna som farao och de egyptiska hedningarna drabbades av. Sedan såg Israeliterna Röda havet öppna sig för dem när de jagades för att Mannat i öknen är vår färdkost även i dag!