Predikningar Rafał Zarzycki

Predikan 17 söndagen under året 2021

Förra söndagen hörde vi om att Jesus kände starkt medlidande när han såg folket, att det var liksom får utan herde. Jesus undervisade dem. Han såg att de hungrade efter det andliga budskapet om det eviga livet. Han undervisade ”länge”.  ”Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män.” ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” – Frågade Jesus en av lärjungarna. Filippos konstaterar att inte ens 200 denarer skulle räcka till för att mätta dem alla. Han menar att: Pengar kommer inte att räcka till – här krävs ett mirakel. Herre, här behöver Du gripa in! Så ser Petrus nu en pojke alldeles nära dem, som i famnen bär fem bröd och två fiskar. 

Predikan 16 söndagen under året 2021

Söndagens läsningar börjar med Guds löfte: ”Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.”  Jesus själv blev för oss denne ”nye herden”. Herren kallade sina lärjungar till de ”nya herdar” efter sitt hjärta som Gud lovade på Jeremias tid. Och ännu tidigare!

Predikan 15 söndagen under året 2021

Vi är alla en del i Kristi uppdrag, Gud till pris och ära!  Kära Bröder och Systrar! I dagens Evangelium hörde vi, att Jesus sände ut sina lärjungar att predika omvändelse. Så är också vi utsända! I dag nämns också Amos – Han, den store Domsprofeten i Nordriket Israel på 700-talet f Kr., också utvald och sänd av Gud att predika omvändelse. Amos predikade speciellt mot hycklande gudsdyrkan, omoral och förtryck av fattiga. Amos sändes till Betel. Betel låg vid gränsen mellan Juda och Efraims bergsbygd, de sydliga resp. nordliga stammarnas områden. Båda stamgrupperna tycks ha gjort anspråk på platsen. Då Salomos rike delades tillföll den Nordriket. Kung Jerobeam I förnyade kulten i Betel för att avskära sitt folk från Jerusalem. Profeterna betraktade den tjurbild han lät ställa upp som en avgud. Namnet Betel förvrängdes till Bet Aven, "ondskans boning". På 600-talet f.Kr. införlivade kung Josia Betel med Juda rike och förstörde kultplatsen.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2021

”Jag lyfter räddningens bägare och åkallar Herren.” Påskmåltiden på Jesu tid firades bl a med att lyfta fyra symboliska bägare. Var och en av dem hade en rik andlig symbolik. Vid påskmåltidens början den 14 Nisan lyfte familjens överhuvud den bägare som kallades för helgelsens bägare. Påsknatten började. Den andra bägaren symboliserade Judarnas bittra lidande i Egypten, samt alla plågor och de under som Gud gjorde för att befria det utlovade folket ur slaveriet. Efter att man hade ätit påskalammet, vilket var huvudmåltiden, lyftes den tredje bägaren. Välsignelsens, Räddningens bägare. Det var alltså vid detta tillfälle som Jesus instiftade Eukaristin.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2021

+ I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen. – Korstecknet är ett enkelt och viktigt tecken; ett tecken som hjälper oss att uttrycka och bekänna vår tro på Gud; en kort tyst bön som består av Guds namn och hjälper oss att sammanfatta den outsägliga Treenighetens hemlighet, ett mysterium av Gud den Treenige. Varje gång vi gör korstecknet uttalar vi Namnet över alla namn! Idag när vi firar den Heliga Trefaldighetens högtid har vi ett viktigt tillfälle att fördjupas i detta trosmysterium. Treenigheten. Ingenstans i Bibeln hittar man ordet Treenighet eller Trefaldighet...

Predikan Pingstdagen 2021

På långt håll syntes en enorm blixt av eld och ett väldigt dån hördes. Ett gigantiskt förödande moln lyftes, i form av en stor svamp, och steg upp mot himlen. Två atombomber fälldes över städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan den 6e och den 9 augusti 1945. Vad har denna historia med Pingst att göra?

Predikan 7 Påsksöndagen 2021

Vi har just firat Jesu Kristi Himmelsfärd. Vid detta tillfälle hörde vi i torsdags ett viktigt vittnesbörd ur Apostlagärningarna när evangelisten Lukas berättar om när Jesu lärjungar såg att Herren ”lyftes upp i höjden, och ett moln tog Honom ur deras åsyn. (Apg 1)” Apostlarna fick inte se Herren längre. Strax efter...