Predikningar Rafał Zarzycki

Predikan 7 söndagen under året 2022

I dag har vi hört de uppfordrande orden: ”Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.”  En svårsmält uppmaning det där, eller hur. Det glada budskapet ”att älska fiender” är inte något lätt men det skapar frid och ger verkligen det goda samvetets lycka.  Dagens första läsning hänvisar till den livsfarliga konflikten mellan Saul och David...

Predikan 6 söndagen under året 2022

Det glada budskapet i bibelläsningarna uttrycks idag med hjälp av två olika motsatser: ”En buske i ödemarken” och ”ett träd planterat nära vatten”; ”förbannelse” och ”välsignelse”. I Lukas evangelium har vi hört Herren predika: ”Saliga ni som…” och ”Ve er som…” Att vara ”salig” innebär att vara lycklig. Men vad är ”ve” för något? Ja, med det svenska ordet ”ve” uttrycks stort elände eller olycka, eller något ont. ”Ve” som är motsatsen till ”väl”.  Dagens glada budskap, dolt i bibelläsningarna, förkunnar lyckan och varnar för...

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2022

I februari blir dagarna redan betydligt längre. Solen lyser längre och längre under dagarna och detta gör oss glada, eller hur?  Solljuset är ett synligt tecken på något annat ljus. Idag firar vi att Jesus, världens ljus, var buren av Maria och Joseph in i Jerusalems tempel. Jesu närvaro fyllde den gamle Symeon av fröjd. Han uttryckte sin glädje: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.” Den till åren komne Symeon som bad i Templet symboliserar det föråldrade Gudsfolket. Symeon och Hanna representerar hela Israel som kommer sin Frälsare till mötes. I dag firar vi, med ljus i händerna, att...

Predikan 4 söndagen under året 2022

När man såras av någon som man älskar gör det mer ont, än när man drabbas av någon främmande person. Någon man inte känner och har en relation till. Eller hur? Idag har vi ett tillfälle att begrunda Guds underbara och outtröttliga tålamod och kärlek till oss alla. Vi har lyssnat till ”Kärlekens lov”. En lovsång till den sanna Kärleken! Herren Jesus kom tillbaka från Jerusalem till sin hemstad Nasareth. Efter att ha gjort några mirakler i Kafarnaum började Han bli berömd. På så sätt blev Jesus mottagen i den lilla orten Nasareth med stor nyfikenhet...

Predikan 3 söndagen under året 2022

Denna söndag firas som ”Guds Ords söndag”. Idag firar vi Guds Ord på ett särskilt sätt. Låt oss ta emot Guds Ord så att vi bär rik frukt. Var en god jord för Guds utsäde. De senaste tre söndagarna har vi betraktat Jesu uppenbarelse. Jesu hemlighet och härlighet visas, och uppenbaras stegvis. För två söndagar sedan firade vi Kristi Dop. Jesus uppenbarade sig vid Jordanfloden som en av de tre gudomliga personerna. Förra söndagen förkunnades Jesu första mirakel vid bröllopet i Kana i Galileen. Vatten förvandlades till vin. Tack vare detta tecken uppenbarades Jesu gudomliga härlighet. Apostlarna trodde på Jesus från och med denna händelse. Jesus började bli känd. Därför...

Predikan 2 söndagen under året 2022

Duger ett foto, där bruden saknas, som bröllopsminne? Evangelisten Lukas berättar mycket detaljerat om ett bröllop, utan att nämna brudens namn, utan att ens nämna ordet ”brud”! Är det inte märkligt?  Ja, även om bruden i Kana var en enastående skönhet hade hennes utseende och namn inte någon större betydelse för evangeliet, för det glada budskapet. I berättelsen om bröllopet skall vi inte fokusera på bruden utan på något annat, eller snarare på någon annan...

Predikan Herrens Dop 2022

”Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan…” – berättar evangelisten Lukas i dagens evangelium. Förväntan! Och vi, folket som kommit hit till kyrkan i dag? Vilka är våra förväntningar? I och med denna söndag avslutas jultiden. Har du några förväntningar inför framtiden, inför det nya året? Vad hoppas Du på? Vad längtar Du efter?             

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2022

Vi firar idag Epifania, en av de största kristna högtiderna under kyrkoåret. Det grekiska ordet epifania innebär uppenbarelse. Vi kristna tror på att Gud den osynlige har visat sig för världen. Guds uppenbarelses höjdpunkt får vi i Jesus Kristus, Guds enfödde Son. Jesus är Gud av Gud och ljus av ljus. Idag tackar vi för denna ofattbart stora gåva. Men… alla tror inte på Guds uppenbarelse. Flera människor tror inte alls på Gud.                

Predikan Guds Moder Marias Högtid 2022

Det nya året 2022 har just börjat. I går firade vi Nyårsafton, och vi önskade varandra ett Gott nytt år – ett välsignelserikt nytt år! Det nya år som just har börjat, skapar ett tillfälle för oss alla att tänka på det som skall ske. Det nya året börjar med välsignelse genom Guds Heliga Moder Marias högtid. Det känns tryggt. Maria – Moder till Herren Jesus och Moder till oss, välsignar med Guds nåd. Låt oss ta emot denna gåva med tacksamhet och med ett öppet hjärta.  Just Guds välsignelse är nämnd redan i dagens första läsning. Gud sa till Mose...