Predikan 21 söndagen under året 2022

Predikan 21 söndagen under året 2022

Jes 66:18-21, Ps 117, Heb 12:5-7,11-13, Luk 13:22-30

Kära Systrar och Bröder!

Var frågvisa!

Det är viktigt att fråga! Att våga fråga även de enklaste frågor, ibland kanske vi till och med kallar dem ”dumma”. Men det finns inga dumma frågor! Små barn frågar ofta. Varför det? Hur då? När då? Varför? Varför? När vir rätta svar växer vi i kunskap som är viktigt för hela livet. I dagens evangelium ställs en viktig fråga.

Någon frågade Jesus: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?” En orolig och anonym fråga – en fråga som skulle kunna ställas av dig eller av mig eller hur. Detta är ju faktiskt den enda fråga som Lukas har bevarat till oss, så den är nog extra viktig för oss alla. Frågan kom just när Jesus undervisade om det eviga livet i städer och byar på väg mot Jerusalem. I denna situation får frågan om ”räddningen” eller med annat ord om ”frälsningen” ännu djupare mening. Jesus närmade sig Jerusalem för att ge ut sitt liv för allas vår räddning.

Vi kan lita på Jesu undervisning. Den bekräftas av hans livsexempel. Jesu livsoffer är räddningen från den eviga döden. Genom sitt offer i den sista måltiden, dvs i eukaristins instiftelse, i sin korsfästelse, död och uppståndelse dör Jesus istället för oss. Jesus sade en gång om sin korsfästelse: (John 12:32) ”Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.” Jesus offrade sig för alla utan undantag.

Någon annan gång sade Jesus om himmelriket: (Matt 22:14) ”Många är bjudna, men få är utvalda.” Så blir då vår fråga ”Herre, är det bara några få som blir räddade?” rätt och väsentlig.

Markusevangeliet 10:17 berättar om en man som ”föll på knä för honom och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?«” Lukastexten 10:26 berättar om att ”En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?«” Om flera av oss frågar Jesus, kanske också du frågar om din räddning eller om dina näras och käras eviga liv?

(Matt 7:21) ”Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.” – sade Jesus.

Dagens läsningar ger oss samtidigt denna underbara försäkran att Gud inte vill utesluta någon! Nej! ”Jag kommer för att samla alla folk och alla språk.” – sade Gud genom profeten Jesaja till judar som tyckte sig vara viktigare bland alla andra folk i världen.

Våra katolska församlingar i Sverige blir en bild på hur alla möjliga språk och folk samlas hos Gud och ber om frälsning genom Herren Jesus. Ja, Jesajas profetia uppfylls på vår tid i oss.

Dagens andra läsning ur Hebréerbrevet uppmanar oss att inte glömma Guds frälsnings underbara gåva, något som judarna någon gång hade gjort: ”Ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner: Min son, var tacksam för Herrens tuktan och förlora inte modet när han straffar dig. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär.”

Ja, frälsningen är av nåd och en oförtjänt gåva. Denna gåva skall inte underskattas. När Gud låter svårigheter drabba oss, så kan vi alltid lita på, att hans kärlek består i och genom allt, och trots allt. Tappa inte modet – Du är oändligt älskad! ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig in men inte lyckas.”

Ytterligare en viktig förklaring hittar vi i aposteln Paulus´ ord i brevet till de kristna i Korint. Något vi inte skall glömma bort:

(1 Kor 6:9-11) ”Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare – ingen sådan får ärva Guds rike. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.”

Paulus förklarar vår väg till det eviga livet. Räddningen finns i Jesus Kristus. Ingen annanstans. Han är den ende ”Vägen, Sanningen och Livet” som han sade om sig själv. Jesus är Vägen och Ordet, Svaret alla våra frågor i all tid och i alla lägen. ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” – sa Jesus.

Jesus svarar alla våra frågor. Han är själv svaret!

Tänk, att även stora uppfinningar ofta har börjat med en enkel fråga. Det är berömt att en vetenskapsman någon gång fick se ett äpple falla ner från ett träd. Han frågade sig just då varför äpplet föll neråt, och kopplade ihop det med planeternas rörelser runt solen. Genom att upptäcka tyngdkraften revolutionerade han sin samtids förståelse av de krafter som styr universums rörelser. En enkel fråga om ett äpples fall ledde till att lära känna gravitationens lag i fysiken.

Idag svarar oss Jesus den grundläggande frågan om vår räddning. Om våra frågor möts med Guds ingivelse kan vi ändra vårt liv! Om vi tror på Gud, om vi låter oss inspireras av Hans Ande och uppfyller Guds bud behöver vi inte tvivla på det eviga livet.

Låt oss visa Gud vår tacksamhet. Låt oss dela denna glädje och tillsammans med alla andra som också är bjudna till samma lyckliga liv, med och hos Gud. 

”Lova Herren, alla hedningar, prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet.” Amen.

Pater Rafał Zarzycki, gråbroder (OFMConv)

Pater Rafał Zarzycki

Pater Rafał ZarzyckiJag föddes den 29 december 1969 i Koszalin i norra Polen, och växte upp med min äldre bror Paweł i en liten by där som heter Sianów. Mina föräldrar Weronika och Rajmund arbetade som hängivna apotekare. De var exempel och förebilder för mig; att vara disponibel och öppen för alla behövande. 

Jag hade den stora glädjen att få goda lärare. Redan som barn fick jag lära mig självdisciplin och känslighet genom att spela violin. Violinläraren prof. Józef Dąbrowski präglade min personlighet. Han visade att resultat kommer med hårt arbete och tålamod. Genom musiken lärde jag mig att uttrycka min egen själ, att öppna mig inför andra.  

Som tonåring träffade jag jämnåriga från den katolska trosrörelsen Ljuset-Livet. Deras exempel och förebild i tro på Gud och på kyskheten, räddade mig från påverkan av den marxistisk-materiella propagandan, som fanns överallt på den tiden. Samtidigt bestämde jag mig för att bli franciskan.

När jag avslutade novitiatet år 1989 återfick vårt land demokratin. Gränserna öppnades och Kyrkan sände ut många för mission. Jag sändes till Sverige direkt efter prästvigningen år 1995. 

Men min vistelse i Sverige hade två mellanakter. 1999–2001 blev jag kallad till katekesundervisning i en stor församling i Gdynia i Polen. 2001 kom jag tillbaka till Sverige och snart blev jag ansvarig för församlingen i Linköping. År 2004 blev jag kallad till Polen igen, som vice-rektor i vårt franciskanska prästsemiarium i Lodz-Lagiewniki och direkt därefter, år 2008–2020 följde tolv intensiva år i postulatet i Gniezno i Polen där jag blev ansvarig för Ordens kandidater. 

Jag brukar säga, att nu började min ”tredje apostoliska resa”. Med Guds hjälp och Eva-Lotta Svenssons korrektur och goda råd, förkunnar jag Guds Ord i franciskansk enkelhet, genom att skriva och förkunna Guds Ord i predikan på det vackra språket svenska.