Latest

S:t Josef i Fatima

Avelino de Almedia som var journalist på den regeringsvänliga och antiklerikala tidningen O Seculo stod mitt i folkmassan. Han hade rest från Lissabon för att avslöja den katolska bluffen och var säker på att få ett unikt material till sin tidning. Det var inte något misstag. Hans reportage är ensamt i sitt slag men inte så som han tänkt sig.

Fakta och dikt

Brev från en före detta medlem av Schweizergardet som tjänstgjort under påven emeritus Benedikt XVI i åtta år (ursprungligen skrivet på italienska, sedan översatt till engelska).