Latest

Till och med Bach brottades med att fånga Uppståndelsen i musiken

Bachs två bevarade oratorier, S:t Matteus och S:t Johannespassionerna – avslutas vid graven. Det finns inte någon uppstånden musik. Bach visste naturligtvis att hans lyssnare förstod att slutet på oratorierna inte var slutet på historien. Uppståndelsens musik som ingen hittills hört är desto mäktigare därför att alla väntar på Uppståndelsen.

Staten Alabama (USA) gör abort olaglig och utmanar Högsta domstolen i fallet Roe v. Wade

Montgomery, Alabama, USA, 14 maj 2019. Alabamas guvernör Kay Ivey har undertecknat ett lagförslag som gör nästan all abort olaglig i staten Alabama. Lagförslaget som godkändes i Alabamas Senat på tisdagskvällen ska förstås som en direkt utmaning av Roe versus Wade fallet, som 1973 ledde fram till att Högsta Domstolen (Supreme Court), förklarade alla statliga inlagor som förbjöd aborter i strid mot den amerikanska konstitutionen.

Robert Schuman saligförklarad – en tanke på Europadagen 9 maj 2019?

Vid tiden för EU:s utvidgning i öst 2004 med 8 nya medlemstarter anordnades en statsvetenskaplig studiedag i november samma år i Nancy, Lorraine, för att diskutera arvet från Robert Schuman (1886-1963). Hans betydelse för Europaunionen härleds till Europeiska kol-och stålgemenskapen, den s.k. Schumanplanen, som lades fram 1950.