Latest

Påven ber för Alzheimer- och tumörsjuka

                                                  Påven ber vid allmänna audiensen  (Vatican Media)

 

De sjuka är ofta offer för slit- och slängkulturen som även leder till att man trampar på värdigheten hos personer som inte längre har plats inom konsumtionssamhällets lagar – detta uttryckte påven Franciskus vid sin böneintention efter onsdagsaudiensens trosundervisning. Påven bad för personer som lider av Alzheimer men även dem som har tumörsjukdomar.

Bön för sjuka

Domen cementerar Pells profil

Den 26 februari, avbildat här, lämnade kardinal George Pell domstolen i Melbourne efter att hans dom blivit offentliggjord. Pells advokater framhöll i det överklagande, som senare presenterades, att det fanns över ett dussin ”solida hinder” som borde ha hindrat juryn i den första rättegången från att finna honom skyldig till övergrepp på två korgossar. Den högre instansen kungjorde sitt beslut den 20 augusti: den ursprungliga domen ändras inte.

Hotar det liberala samhället den kyrkliga vigselrätten?

När ett liberalt och sekulariserat ”samhälle” upptäcker att kristendomen, bland andra religioner, har en äktenskapssyn som bygger på äldre tradition som inte sammanfaller med en liberal eller sekulariserad syn på samlevnadsformerna, kan det, genom sina inofficiella talespersoner, vilja göra påpekanden som begränsar religionens praktik och värden.

Diakonen som moralens väktare

I en tidigare artikel ville jag lyfta fram ett ramverk med syfte att stärka diakonatet i Kyrkans sätt att bedriva sin verksamhet. Det är definitivt inte så att jag tror att många fler diakoner i nyckelpositioner på stiftsnivå i en handvändning skulle lösa den aktuella krisen med de sexuella övergreppen.