Latest

Norge börjar förbereda sig för Olavsjubileet 2030

År 2030 firar Norge tusenårsjubileet av den helige Olavs död, martyr och kung av Norge  (995–1030). Som en förberedelse för denna stora händelse, som anses vara ett nationellt jubileum, anordnar den katolska kyrkan i Norge minneshögtider av olika slag över hela landet. Jubileet kommer att vara av särskild betydelse i prelaturen i Trondheim, där Olav led martyrdöden, i Stiklestad.

Vad media missar med sin cyniska syn på att "Gen Z" omfamnar traditionell katolicism

Sedan begreppet "Gen Z" myntades har äldre generationer behållit ett stadigt intresse för sina vanor. Observerad med fascination, som en neandertalkusin som är märkligt lik men evolutionärt mycket annorlunda, analyseras och kommenteras Gen Z:s gillande och ogillande kontinuerligt. Och nu börjar folk tydligen bli upphetsade eftersom "Gen Z" har funnit religionen.

En säker tillflyktsort: Katolsk oas välkomnar besökare i hjärtat av New York City

Leo House i New York City grundades 1889 av Peter Paul Cahensly, en tysk affärsman som ville se till att hans medinvandrare – av vilka de allra flesta var katoliker – hittade en säker och välkomnande tillflyktsort när de kom till detta märkliga land. Tillflyktsorten fick sitt namn efter påven Leo XIII som personligen donerade den då astronomiska summan av 50 000 dollar till projektet, åt vilket han senare gav sin välsignade.

Så firar vi fastan 2024

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella.