Latest

Nordiska biskopar besöker Kiev

En delegation från den nordiska katolska biskopskonferensen är just nu på solidaritetsbesök i Ukraina. Som de nordiska biskoparna meddelade i en skrivelse lämnade den svenske kardinalen och biskopen i Stockholm, Anders Arborelius, och biskopen i Trondheim, Erik Varden, för det två dagar långa besöket på tisdagen.

Celibatet och prästadömet

Påven Franciskus har i en intervju nyligen tagit upp frågan om celibatet och prästadömet i den Katolska Kyrkan. Han sa att det är en disciplin som han inte tänker undersöka igen: ”Jag känner mig inte redo att bedöma det ännu men det är ju klart att det är en disciplinfråga som inte har något med dogmat att göra. Så ligger det till idag och i morgon kanske det inte gör det… ”Det kan komma en tid då en påve tar upp frågan igen.”