Latest

En katolsk läkare kritiserar Påvliga akademiens utnämningar av abortförespråkare

En framstående katolsk läkare har yttrat sig mycket kritiskt till att ”abortförespråkare med universitetsutbildning, försvarare av eutanasi till viss utsträckning eller motståndare till Humanae Vitae, fortsätter att utnämnas till ledamöter i Påvliga akademien för livet (PAL). Han befarar att ”någon kunnat övertyga den Helige Fadern”.

”Ära Gud med er kropp” – från präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

Av det katolska stiftets präster i Sverige hade 133 samlats tillsammans med 21 ständiga diakoner till ett tre dagars möte för gemenskap i Lundsbrunn mellan Götene och Skara. Den väl valda platsen har anor tillbaka till 1700-talet som kurort och fungerar idag som konferenscentrum med Spa och friluftsaktiviteter.