Witold Mlotkowski

Ge dem mat ni själva

När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade: ”Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta.” Han svarade: ”Ge dem något att äta, ni själva.” – ”Skall vi gå och köpa bröd åt dem för tvåhundra denarer och ge dem att äta?” frågade de. Han sade: ”Hur många bröd har ni?

Den Heliga Familjens fest

Hur kunde Maria och Josef tappa bort sitt barn, Jesus Kristus? Vad hade de för tankar och känslor när de letade efter Honom? De hade tappat bort inte bara sitt barn, utan Guds Son! Gud hade anförtrott dem sin ende Son och de hade misslyckats med sin uppgift… Efter tre dagar hittade de honom i templet. Hade Han varit där hela dagen i tre dagar? Vad hade han ätit, var någonstans hade Han sovit?