Kyrkan i världen

Ärkebiskop Alexander K. Sample: Hur man besvarar 5 viktiga frågor om abort och den katolska kyrkan?

Om du är en katolik som stödjer abort ber jag dig att omvända dig och gå till bikt. Om inte riskerar du din odödliga själ. Ärkebiskop Sample från Portland, Oregon (USA), fick ett antal frågor om abort och katolska kyrkan. Här följer hans svar på dessa.

Kardinal Pell ber Vatikanen att korrigera två seniora europeiska biskopar som avvisat Kyrkans sexualetik

Vatikanen – Kardinal George Pell har uppmanat Troskongregationen (CDF) att offentligt rikta en reprimand till två av Europas mest seniora biskopar för vad han sagt var  ”rena utförsäljningen och uttryckliga förkastelse” av Kyrkans lära om sexualetiken.