Kyrkan i världen

Påven ber för Alzheimer- och tumörsjuka

                                                  Påven ber vid allmänna audiensen  (Vatican Media)

 

De sjuka är ofta offer för slit- och slängkulturen som även leder till att man trampar på värdigheten hos personer som inte längre har plats inom konsumtionssamhällets lagar – detta uttryckte påven Franciskus vid sin böneintention efter onsdagsaudiensens trosundervisning. Påven bad för personer som lider av Alzheimer men även dem som har tumörsjukdomar.

Bön för sjuka

Syster Consolata och den kontinuerliga gottgörelsens bönesuck

En av de som påven Franciskus nyligen gav titeln ”vördnadvärd” är syster Maria Consolata Bertone, en klarissa som levde första hälften av 1900-talet i Heliga Hjärtats kloster i Mocalieri. Jesus lärde henne en kort bön på åtta ord som, som rymmer hemligheten i att kontinuerlig gottgörelse och bot för världens synder och hädelser.