Kyrkan i världen

Veritatis Splendor encyklikan av S:t Johannes Paulus II 30 år 2023 - en nyckel till ortodox katolsk morallära

”Den 6 augusti var 30:e årsdagen av offentliggörandet av Veritatis Splendor som kan betraktas som S:t Johannes Paulus II:s viktigaste encyklika. “Sanningens strålglans” ger oss en mycket stark fingervisning till vad Johannes Paulus II avsåg med den här encyklikan som handlade om Kyrkans moralteologi”

Världsungdomsdagarna 2023: Ungdomarna behöver varken ’kylmaskiner eller kondomer’ för att har rolig, menar den spanske biskopen

Biskop Demetrio Fernández av Cordoba, Spanien, har nyligen tänkt på de kommande Världsungdomsdagarna (VUD) i Lissabon i Portugal, i ett veckobrev och sagt att ungdomar inte behöver ”kylapparater, kondomer eller alkohol för att uppleva en oförglömlig glädje.”

Nordiska biskopar besöker Kiev

En delegation från den nordiska katolska biskopskonferensen är just nu på solidaritetsbesök i Ukraina. Som de nordiska biskoparna meddelade i en skrivelse lämnade den svenske kardinalen och biskopen i Stockholm, Anders Arborelius, och biskopen i Trondheim, Erik Varden, för det två dagar långa besöket på tisdagen.

Kardinal Anders Arborelius i tysk intervju: "Den tyska rösten är inte den viktigaste"

                                                                    Anders kardinal Arborelius OCD

Herr Kardinal, de nordiska biskoparna har i sitt herdabrev bekräftat principerna för kristen antropologi. Vilka reaktioner har ni fått på detta?

Raymond Leo Kardinal Burke: "Budskap till de trogna prästerna i Kyrkan i Tyskland"

Vördade kära bröder i Kristus, Ni har länge varit med i mina böner sedan den så kallade Synodala vägen började. Sedan avslutningen för det femte synodala mötet den 11 mars i Frankfurt am Main har jag bett alldeles särskilt för er för att ni troget ska vara kvar i den apostoliska traditionen med de sanningar om tron och moralen som förts till oss av Kristus i Kyrkan och som vi, som präster, är vigda att försvara och främja.