Kyrkan i världen

Nya normer för hela kyrkan mot dem som utför eller mörkar övergrepp

Påven Franciskus Motu Proprio "Vos estis lux mundi" inrättar nya tillvägagångssätt för att rapportera om övergrepp och att se till att biskopar och överordnade gudsvigda står till svars för sitt handlande. Präster och gudsvigdas skyldighet att rapportera om övergrepp har införts. Varje stift måste ha ett lättillgängligt system så att allmänheten ska kunna ta del av rapporterna.

Tack! – Påven emeritus Benedikt XVI ber ett Ave Maria för sina sårade barn

Påven Benedikts essä om krisen som framkallats av det sexuella utnyttjandet av minderåriga har fått ett brett och varierande mottagande. Många har varit kritiska mot att han inte gjort en mer fullständig analys av krisens olika källor, bland annat vad kristen grundar sig i och om han själv haft en roll i krisen. De svaren tyder dock på att man misstolkar själva formen för påvens text.

Påve emeritus Benedikt XVI skriver om kyrkans kris

Benedikt XVI, den emeriterade påven, har skrivit en lång text om sin syn på kyrkans situation i den rådande krisen. Han anser att nedgången i den kristna synen på moral mellan 1960 och 1980 är orsaken till övergreppen och antyder vägar ut ur den tros- och kyrkokris vi upplever idag. Den femton sidor långa texten har publicerats med påve Franciskus och kardinalstatssekreteran Pietro Parolins goda minne, heter det i inledningen. I första delen hävdar Benedikt att samhällsmoralen på 1960-talet började förfalla.