Kyrkan i världen

En av oss var helgon - ett minne av den helige Maximilian Maria Kolbe

Michał Micherdziński (1919-2006) var en av de sista vittnena till appellen på lägret Koncentrazionslager Auschwitz, där pater Maksymilian Kolbe beslöt offra sig istället för en medfånge. Vi minns samtalet som pater Witold Pobiedziński förde två år före sin död. Vittnet av pater Maximilians heroism påminner där om den oförglömliga appellen från 29 april år 1941.