Hbtq i släkten

Hbtq i släkten

Vi ska hata synden och älska syndaren. Det är inte så svårt att älska en botfärdig syndare. Det är tvärtom riktigt roligt. Lite svårare blir det med obotfärdiga syndare. Men det går, det också. Gud låter ju solen gå upp över både onda och goda. Vi ska inte vara sämre.

Svårast blir det när syndaren påtvingar oss att acceptera synden. Då fortsätter vi förstås att älska syndaren. Men kärlek är att vilja väl. Och allt som bekräftar felaktig livsstil är fel. Det blir till förförelse för syndaren.

I yrkeslivet är det lätt. Men i privatlivet och i synnerhet i släkten blir det riktigt knepigt. Att avstå från samkönad ”vigsel ” är ju självklart. Men det kan bli svårare ändå. Särskilt när syndarna skaffar barn tillsammans. Barnen är ju oskyldiga. Vad göra?

Det gäller ju att både älska och avvisa homosexuell livsstil.

Situationen är väldigt ny i vår kultur. De flesta av oss blir ställda och vilsna.

Och svårare än så har väl aldrig balansgången mellan att älska syndaren och hata synden varit.

                                                                                                                             Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.