Vad göra ekumeniskt?

Vad göra ekumeniskt?

Som luthersk kyrkoherde satt jag i början av åttiotalet i den lantliga prästgårdsidyllen och blickade ut genom fönstret på de fridsamma korna. Solen sken. Fåglarna kvittrade. Jag läste Limadokumentet. Jag blev euforisk! Ett dokument från Kyrkornas Världsråd som var i rörelse mot katolska kyrkan. Inte ens kvinnliga präster var längre en självklarhet.

Men det var åttiotalet, det. Vad hände sedan?

Min lutherske biskop, som var mycket initierad i ekumeniken, försäkrade mig redan på nittiotalet att hela protestantismen då var på väg åt det liberala hållet.

I dag är HBTQ och polyamorösitet accepterade eller tolererade både här och där. Bara för att omnämna de mest extrema fenomenen.

Vad ska vi göra? Vi får göra som vår käre och kloke biskop. Låt oss vara tillsammans med protestanterna så långt det bara går. I kärlek och i det som förenar oss.

Vi vet dessutom att konversioner ökar mest där vi är närvarande.

                                                                                                                     Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.