Ljus i mörker

Ljus i mörker

Den ömsinte och intellektuelle påven Benedikt blev ibland missförstådd. Som typ när han sade att utövande homosexuella som använder kondomer ändå tar ett ansvar. Oj, sådana reaktioner det blev! ”Påven tillåter nu preventivmedel”, påstod media.

Men det hade han självklart aldrig sagt. Bara att man mitt i en ond situation kan göra lite små-rätt. Det påverkar inte helhetsbedömningen. Men det bådar gott.

Bland mina dåtida elever på gymnasiet var det lite si och så med sexualmoralen. Men den som var ihop med någon fick inte samtidigt ha någon annan. Det var absolut förbjudet.

Kanske inte så imponerande. Synd är alltid synd. Men ändå ett litet ljus i mörkret.

Fader Morgan

Fader Morgan Elworth

Morgan ElworthFader Morgan Elworth hör till vårt stifts emeritipräster som konverterat från Svenska kyrkan och prästvigdes i Katolska kyrkan som en sen kallelse 2009. Fader Morgan var gift vid konversionen och bor nu som tidigare med sin hustru Kerstin i Norrtälje. Han genomgick den obligatoriska, kompletterande prästutbildningen i Katolska kyrkan och prästvigdes med särskild dispens från celibatet av påven Benedikt XVI.

Fader Morgan har tjänstgjort i flera församlingar i Stockholmsområdet och bland annat varit ungdomspräst knuten till Sveriges Unga Katoliker. Han har också arbetat för själavården i svenska fängelser. Under sin tid i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj medverkade Fader Morgan till att påven Johannes Paulus II:s encyklika Veritatis Splendor blev översatt till svenska och utgiven på Veritas förlag. Han har också stått i nära kontakt med stiftsgården Marielund på Ekerö.