Söndagsbetraktelse 5 september 2021

Söndagsbetraktelse 5 september 2021

Markus 7:31–37

Vid den tiden lämnade Jesus trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: »Effata!« (det betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: »Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.«

Betraktelse

Jesus står framför den döva och stumma mannen.

Han rör vid honom, andas djupt och ser upp mot himlen; gesten att Han alltid är i kommunion med Fadern varifrån all godhet kommer.

I den här översättningen sägs det att ”Jesus andades djupt”, men i de ursprungliga texterna är ordet istället: ”jämrade” sig, eller ”stönade”…

det är i den sinnesstämningen som Jesus ber till Fadern för oss.

Jämrande ser Han och delar våra lidanden. Hans smärta över syndens konsekvenser, över människans lidande, över hennes elände…

Han har kommit för att få oss upp ur det! Jesu helande kraft går genom Hans händer, Hans kläder, Hans ord, Hans vilja... Hans helande kraft går igenom Kyrkan: genom Sakramenten.

Man förundrar sig över materialen Han använder för att hela mannen: Saliv, men också beröring.

Så gudomligt att få ha Jesu finger i sina öron och Hans saliv i ens mun!

Ja, säger St. Gregorius I den store; Hans fingrar rör våra öron och Hans saliv är i våra munnar när vi lyssnar till Hans ord och sedan förkunnar dem!

När hjärtats öron öppnar sig för att leva enligt trons lydnad, är också tungans band lösta och de knyts upp. Synden att vara döv och stum gentemot Gud, Hans vilja och Hans lag är en ledsam situation. Men man kan vända sig ifrån den situationen genom ånger och så ändra ens liv. Här är, säger den helige Gregorius, bikten, platsen för att kunna erfara Jesu finger i ens öron och Hans saliv på ens tunga som då knyter upp sig. Kyrkan firar de heliga Sakramenten och använder sig utav materia.

I biktens Sakrament är det själva bikten som är materian.

I Dopets Sakrament används vatten och olja för att på så sätt visa den Helige Andes kraft.

I Smörjelse av de Sjukas Sakrament sätts helig olja på pannan och händerna.

I Eukaristin är det bröd och vin som blir Kristi Kropp och Blod genom orden som prästen uttalar i förening med intentionen.

Kyrkan är ett Sakramentalt folk som tror att Guds nåd verkligen är given genom dessa fysiska tecken. Det utesluter inte att Guds nåd kan komma till oss på hur många andra sätt som helst, men Sakramenten är medlen som vi vet bär Guds nåd in i djupet av våra själar, och ger omedelbar effekt även om vi inte känner det.

Det finns inga tvivel att det som verkar hända – verkligen händer!

Tron kommer genom hörandet: man hör någon som talar om tro.

Den Kristna tron är lyssnandets tro:”...och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört?

Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar”(Rom.10:14). Sen måste man ju också få se att det som förkunnas tros och levs!

Johannes Döparen talade om omvändelse och folkmassor omvände sig, Peter lyssnade till Johannes och Andreas, Nathanael lyssnade till Philip.

De lyssnade till Jesus och blev Hans efterföljare.

”Den som lyssnar till er lyssnar till mig” (Lukas 10:16), sa Jesus till Apostlarna.

Jesus söker i sina följeslagare ett lyssnande hjärta och sinne så att de kan höra Honom.

Inte bara höra men också lyssna. Lyssnandet bär lydnad, att lyssna är att göra det jag hör. Tystnad ger en lyssnande disposition.

När Jesus vidrör någons öron når det ända ner till hjärtat.

För den som lyssnar lydande till Jesu ord och låter Honom röra vid hjärtat - som har paralyserats, - tungan som knutit sig - och örat som stängts,

så är det för honom som om ”vattnet bryter fram i öknen, bäckar rinner i ödemarken, förbränt land blir sjöar och törstande mark blir källsprång”.

Jesus, Jesus, Jesus!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA