Betraktelse Marias Upptagning Till Himlen 2021

Betraktelse Marias Upptagning Till Himlen 2021

Var hälsad ärorika jungfru Maria,

var hälsad du som med kropp och själ upptogs till himlen!

Jesu seger över död och synd återspeglas allra bäst i Maria som fick ta del av segerns frukter på ett unikt sätt.

Samma Heliga Ande som skapade Maria utan synd hjälper oss i vår kamp att motstå synd. Den kroppsliga förruttnelsen som Maria inte alls tog del av ska inte få det sista ordet i vår historia heller.

Kraften av Kristi uppståndelse är kraften som verkar i Maria och det är samma kraft som också ska ge oss våra kroppar tillbaka, förhärligade!

”Öppna dörrarna och hälsa med vördnad, Riket bortom denna värld, hon som är Moder till Evigt Ljus. Tack till henne har alla dödliga blivit given frälsning.

Vi har inte styrkan att möta hennes blick och det är omöjligt att ge henne den ära hon förtjänar.

Må du därför, Obefläckade Moder som lever för evigt med din Kung och Son, du som är Bärare av liv, oavbrutet be för oss så att ditt folk må vara beskyddade från onda angrepp.

Från höjderna hörs idag de nobla änglakörerna, de ser med förundran på underverket, de böjer sina huvuden och sjunger:

Öppna era dörrar och välkomna Henne som födde Himmelens och jordens Skapare, låt oss fira med ärofyllda sånger hennes ärevördiga kropp som gav plats till Herren. Vi ropar till dig som är värd all ära: upplyft de Kristnas huvuden och fräls våra själar”.

                                                                                                                                                                           (Bysantinsk liturgi)

 

Källan till den dogmatiska läran om Marias upptagning av kropp och själ till himmelen, kommer från Kyrkans Tradition.

Dei Verbum förklarar att om vi ska få en sann förståelse för Skrifterna måste vi ge uppmärksamhet inte bara till Skrifternas innehåll men också till Bibelns enhet och Kyrkans levande Tradition

Allting som har med Skrifternas tolkning att göra är till slut i förbehåll för Kyrkans bedömningar som vakar över tolkningen av Guds ord.

Världen har gjort sig föräldralös då den i en helt sekulariserad miljö, förnekar och förkastar Kristus. En värld som tar distans från Honom kan aldrig bli en bättre värld, tvärtom, bara Kristi närvaro kan ge oss en bättre värld.

Det är Maria som ger oss Kristus, mer än någonsin behöver mänskligheten henne, världen behöver en Moder som kan leda den tillbaka hem. 

Därför har Jesus givit henne till oss.

Vår kropp och själ tar del i kampen om evigt liv.

Marias upptagning till himlen visar oss att kroppen är av lika stor betydelse som vår själ.

Jesus blev sann människa för att frälsa,  inte bara vår själ men också vår kropp. Han har förlöst också våra kroppar för att de ska ta del i det eviga livet. Kroppen som också är med i kampen mellan gott och ont här på jorden ska också få var med i segern: det eviga livet i Gud.

”I Marias upptagning till himlen ser vi att hos Gud finns det plats för människan, Gud själv är ”huset med många boningar”, och Maria, genom att förena sig med Gud tar inte distans ifrån oss.

Hon går inte in i en annan galax, vem som helst som går mot Gud kommer närmare, för Gud är nära oss alla; och Maria, förenad med Gud är så nära oss, var och en av oss.

Maria som är totalt förenad med Gud har ett hjärta så stort så att hela skapelsen får plats där, därför att Gud finns så totalt i hennes hjärta, därför att hon är så totalt given till Gud i hennes hjärta.

Maria förenad med Gud, är mycket nära: hon har ett hjärta så stort som Guds hjärta”.

                                                                             (Benedict XVI, Castel Gandolfo 2012)

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA