Annandag Jul, Sankt Stefanos, den förste martyren

Predikan 26 december 2019, Den helige Stefanos Dag

Kära bröder och systrar, kära barn och ungdomar. Den helige Stefanos var, vad vi vet, den förste martyren i den unga kristna kyrkan i Jerusalem. Kyrkan har mycket tidigt i sin historia velat fira hans martyrium som en fest, alltså en högtid som först inbjuder till vördnad för helgonet men som också påminner varje kristen om att han eller hon är kallad att gå korsets väg efter Jesus själv. ”Den som inte tar sitt kors på sig och följer mig kan inte vara min lärjunge”, säger ju Jesus. Alla skall inte bära samma kors. Men ett kors måste alla bära, även barn och ungdomar, bär kors. Små kors, men kors!

Predikan 26 december 2019, Den helige Stefanos Dag

Martyrerna har en frälsare, därför kan de inte övervinnas. Människan har en Frälsare och det får följder både för dem som tror och för dem som av­visar. Vi märker det redan dagen efter. Enligt urgammalt bruk firas idag både i öst och väst den förste martyren, den helige Stefanos. Igår föddes Kristus till jorden, för att Stefanos idag skulle födas till himlen.

Predikan den Helige Stefanos dag, 26 december 2018

I går föddes Kristus till jorden, för att Stefanos idag skulle födas till himlen. Liturgin tycks leka med tidsbegreppen. Hur kan tiden för Kristi födelse påverka Stefanos martyrium? Och båda händelserna dessutom vara närvarande i den liturgi vi firar idag? Kyrkan tror som hon ber. Hennes liturgiska bön påminner henne om att allting är sammanfattat i Kristus, som är densamme igår, idag och i all evighet. Det som hände i Kristi liv påverkar alla andra tider. Tydligast ser vi det hos martyrerna.

Predikan Annandag Jul 2018, protomartyren, diakonen Stefanos.

Kära bröder och systrar, Vem var han, den förste av alla kristna blodsvittnen? Namnet tyder på att han var grek, inte jude, Stefanos. Vi vet ingenting om hans familjebakgrund, ingenting om hans ålder men vi vet att han var känd i Jerusalem som trosvittne med en särskild uppgift bland de troende, att skaffa mat åt de fattiga människorna som kommit till tro och antagligen åt andra också som svalt och törstade.