Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskanskt Andligt BibliotekGråbrödernas s.k. Andliga Bibliotek består av texter som är publicerade i häften och delas ut i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping, där Gråbröderna verkar som själasörjare.

Det är bl.a. texter vi använder i liturgin för novenor och särskilda böner vid olika tillfällen under kyrkoåret.

Det är också texter som avses för den privata andakten och för fördjupande i den katolska tron.

Många av dessa texter är tagna ur AMP:s böcker (Ave Maria Publikationer - som är Gråbrödernas eget förlag). De böcker som hittills har publicerats är:

Mina Rosenkransböner år 2004, De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus (Heliga Birgittas femton böner) år 2004, Manual (för medlemmar i Förebedjarna, Militia Immaculatae, Josefsbrödraskapet, Jesusbarnets av Prag Hedersvakt, Andlig Adoption, samt Skapular- och Medaljböner) år 2008, Den Heliga Manteln (böner till Helige Josef) år 2009 samt Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma år 2009. Samtliga böcker (totalt 30 000) är utdelade och finns inte längre att rekvirera från vårt förlag.

Ni kan fritt ladda ner samtliga texter som PDF eller DOC.

Vår förhoppning är att fler texter ska kunna delas ut i bokform, men för det behövs pengar och i de flesta häften finns en liten vädjan på slutet om ekonomisk bidrag från dem som använder sig av våra texter. 

Vill du bidra till kostnader för Ave Maria Publikationer skriv: AMP, vill du ge bidrag till utrustning mm för Katolsk horisont, skriv: 

Horisont.

Gud välsigne varje välgörare och givare!

Swish 123 291 73 26 eller Bankgiro 5061-1318 (Gråbröderna Jönköping)

                                                                                             Frid och allt gott

                                                                               Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

                                                                                        Ansvarig utgivare AMP

Franciskanskt Andligt Bibliotek

Maria Änglarnas Drottnings Fest. Portiunculaavlaten. Förlåtelsefesten.

Portiuncula
Den Helige Franciskus älskade kapell vid Portiuncula utanför Assisi är helgat åt Maria, Änglarnas Drottning, därför är denna titel särskilt kär för oss franciskaner. Helgonet erhöll en särskild fest för firandet med fullständig avlat för den 2 augusti varje år. Detta gäller nu alla katolska kyrkor i hela världen. Här finns texten för firandet och andra böner som hyllar Guds Moder som änglarnas Härskarinna.

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen
Torsdagen efter Pingst firar vi Jesus Kristus, den Evige Översteprästen. Det är en hyllning till vår Ende Förmedlare till Fadern. Samtidigt är devotionen till Jesus som Överstepräst en förbön för alla Kyrkans präster. Lilla Thérèse ansåg för omkring hundra år sedan att be och offra för prästernas helighet och fullkomlighet var mycket viktigt. Vad ska vi säga i vår tid?

Morgonböner ur den katolska bönetraditionen

Morgonbön
Morgonbönen är ett viktigt moment under dagen för att be om Guds nåd och välsignelse för ditt liv och hela den dag du nu ska påbörja. Du kan be bönerna när du sitter på bussen, tåget etc. för att komma till skolan, arbetet... Är ni flera i bilen kan någon läsa högt för de övriga. Men glöm inte morgonbönen och be för hela mänskligheten som behöver så mycket förbön!

Jesu Heliga Hjärta

Jesu Heliga Hjärta
Följande texter ger förklaring till devotionen till Jesu Heliga Hjärta och ger förslag på klassiska böner och andakter som kan användas både privat och gemensamt i familjen, bönegrupper och i församlingen vid särskilda Jesu Hjärta andakter.

Andlig Adoption - förbön för ofödda barn

Andlig adoption
Här har du böner för att skydda allt mänskligt liv från första början vid befruktningen. Andlig adoption finns för ofödda barn och för präst- och ordenskallelser. Det är en mycket viktig böneform och ett andligt engagemang som har oanade verkningar! Med tro kan vi förflytta berg, säger Herren, så hur många liv kan vi då inte rädda genom "Andlig adoption"!

Pingstnovenan

Pingstnovenan
Av alla novenor är Pingstnovenan den främsta för den har som ursprung den nio dagars bön som Guds Moder bad tillammans med apostlarna inför den första pingsten, som vi kallar för "Kyrkans födelsedag". Följande pingstnovena kan bes gemensamt eller enskilt inför själva Pingstdagen eller när som helst under året.

Fatimaandakt

Fatimaandakt
Den 13 maj varje år firas den Saliga Jungfrun Maria av Fatima. Guds Moder uppenbarade sig för tre herdebarn år 1917. I detta häfte finns en andakt som kan användas på de datum under året som är förknippade med Marias uppenbarelser i Portugal.

Majandakt

Majandakt
Detta häfte är tänkt att använda i församling, bönegrupp, bön i familjen eller för den enskilda andakten under maj månad. Här finns två förslag på majandakt, en särskild för 3 maj (Polens Drottning), översättning av Vädjan till Rosenkransens Drottning för 8 maj samt majandaktens historia.