Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskanskt Andligt BibliotekGråbrödernas s.k. Andliga Bibliotek består av texter som är publicerade i häften och delas ut i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping, där Gråbröderna verkar som själasörjare.

Det är bl.a. texter vi använder i liturgin för novenor och särskilda böner vid olika tillfällen under kyrkoåret.

Det är också texter som avses för den privata andakten och för fördjupande i den katolska tron.

Många av dessa texter är tagna ur AMP:s böcker (Ave Maria Publikationer - som är Gråbrödernas eget förlag). De böcker som hittills har publicerats är:

Mina Rosenkransböner år 2004, De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus (Heliga Birgittas femton böner) år 2004, Manual (för medlemmar i Förebedjarna, Militia Immaculatae, Josefsbrödraskapet, Jesusbarnets av Prag Hedersvakt, Andlig Adoption, samt Skapular- och Medaljböner) år 2008, Den Heliga Manteln (böner till Helige Josef) år 2009 samt Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma år 2009. Samtliga böcker (totalt 30 000) är utdelade och finns inte längre att rekvirera från vårt förlag.

Ni kan fritt ladda ner samtliga texter som PDF eller DOC.

Vår förhoppning är att fler texter ska kunna delas ut i bokform, men för det behövs pengar och i de flesta häften finns en liten vädjan på slutet om ekonomisk bidrag från dem som använder sig av våra texter. 

Vill du bidra till kostnader för Ave Maria Publikationer skriv: AMP, vill du ge bidrag till utrustning mm för Katolsk horisont, skriv: 

Horisont.

Gud välsigne varje välgörare och givare!

Swish 123 291 73 26 eller Bankgiro 5061-1318 (Gråbröderna Jönköping)

                                                                                             Frid och allt gott

                                                                               Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

                                                                                        Ansvarig utgivare AMP

Franciskanskt Andligt Bibliotek

Helige Johannes Döparen

Johannes Döparen
Johannes Döparen har alltid hyllats i Kyrkan som ett stort föredöme för att han satte hela sin existens i Guds tjänst. Ingenting stod utanför att vara disponibel för Guds Vilja. Kristus själv framhöll Johannes som en av de största född av kvinna. Be om hans förbön att även du får vara ett följsamt redskap för att utbreda Guds Rike och bli Guds sanna vän.

Maria Änglarnas Drottnings Fest. Portiunculaavlaten. Förlåtelsefesten.

Portiuncula
Den Helige Franciskus älskade kapell vid Portiuncula utanför Assisi är helgat åt Maria, Änglarnas Drottning, därför är denna titel särskilt kär för oss franciskaner. Helgonet erhöll en särskild fest för firandet med fullständig avlat för den 2 augusti varje år. Detta gäller nu alla katolska kyrkor i hela världen. Här finns texten för firandet och andra böner som hyllar Guds Moder som änglarnas Härskarinna.

Autisternas Rosenkrans

Autisternas Rosenkrans
Följande två rosenkransböner för dem som har diagnosen autism samt en rosenkrans mot Satan är skrivna av en församlingsmedlem i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping. Ansvarig för Ave Maria Publikationer rekommenderar dessa böner på det varmaste.

Helige Antonius av Padua

Antonius
För dig som brukar be till den Helige Antonius av Padua, Franciskanordens stora undergörare. Här finns ett flertal klassiska böner översatta och du får göra dig bekant med devotionen till detta omätligt populära helgon.