Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskanskt Andligt BibliotekGråbrödernas s.k. Andliga Bibliotek består av texter som är publicerade i häften och delas ut i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping, där Gråbröderna verkar som själasörjare.

Det är bl.a. texter vi använder i liturgin för novenor och särskilda böner vid olika tillfällen under kyrkoåret.

Det är också texter som avses för den privata andakten och för fördjupande i den katolska tron.

Många av dessa texter är tagna ur AMP:s böcker (Ave Maria Publikationer - som är Gråbrödernas eget förlag). De böcker som hittills har publicerats är:

Mina Rosenkransböner år 2004, De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus (Heliga Birgittas femton böner) år 2004, Manual (för medlemmar i Förebedjarna, Militia Immaculatae, Josefsbrödraskapet, Jesusbarnets av Prag Hedersvakt, Andlig Adoption, samt Skapular- och Medaljböner) år 2008, Den Heliga Manteln (böner till Helige Josef) år 2009 samt Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma år 2009. Samtliga böcker (totalt 30 000) är utdelade och finns inte längre att rekvirera från vårt förlag.

Ni kan fritt ladda ner samtliga texter som PDF eller DOC.

Vår förhoppning är att fler texter ska kunna delas ut i bokform, men för det behövs pengar och i de flesta häften finns en liten vädjan på slutet om ekonomisk bidrag från dem som använder sig av våra texter. 

Vill du bidra till kostnader för Ave Maria Publikationer skriv: AMP, vill du ge bidrag till utrustning mm för Katolsk horisont, skriv: 

Horisont.

Gud välsigne varje välgörare och givare!

Swish 123 291 73 26 eller Bankgiro 5061-1318 (Gråbröderna Jönköping)

                                                                                             Frid och allt gott

                                                                               Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

                                                                                        Ansvarig utgivare AMP

Franciskanskt Andligt Bibliotek

Majandakt

Majandakt
Maj är i Katolska Kyrkan den månad, tillsammans med oktober “Rosenkransmånaden”, då vi särskilt uppmärksammar Guds Moder Maria med en särskild daglig andakt: Majandakten. I detta häfte kan du läsa en kortfattad beskrivning om hur denna sed kom till. Här ges också några förslag på olika andakter för maj månad.

Majandakt och Pingstnovena

Majandakt  och Pingstnovena
Maj månad är enligt katolsk tradition särskilt ägnad åt Guds Moder Maria. Precis som våren är tecken på naturens uppvaknande är Marias närvaro i den troendes liv hjälp för ett mer spirande andligt liv. Det är brukligt att man i kyrkor och hem har en särskild majandakt varje dag under maj månad. Detta häfte ger förslag på en andakt som innehåller den Lauretanska litanian, som alltid brukar finnas i majandakten. Under maj månad börjar vi novenan inför Pingst. Det var Guds Moder själv som tillsammans med apostlarna bad en nio dagars bön före den Helige Andes ankomst.

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Den Gudomliga Barmhärtigheten
Guds barmhärtighet behöver alla människor. Utan Guds barmhärtighet har vi inget liv och ingen framtid. En kristen människa bör ständigt be om barmhärtighet för sig själv och för andra människor, visa barmhärtighet, särskilt i konflikter och lita fullständigt på Herren. Häftet ger de viktigaste böner till Guds barmhärtighet och hur vi utövar denna devotion enligt Heliga Faustinas anvisningar som hon fått ta emot från Herren. Påven, Helige Johannes Paulus II bekräftade detta och instiftade den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag eller Fest (Andra påsksöndagen) under jubelåret 2000.

Heliga Clara av Assisi

Heliga Clara av Assisi
Heliga Clara grundade en kontemplativ kvinnlig orden med namnet De fattiga damerna i San Damiano, numera kallar men dem Clarissor. Häftet ger lite historik för helgonet och några böner samt presenterar Den Heliga Claras Fraternitet, en gemenskap inom Sekularfranciskanernas Orden.

Inför Evigheten

Inför Evigheten
Vad ber vi vid en dödsbädd? Vad säger vi nu när döden inträffat? Om inte präst eller diakon kan komma till dödsbädden, vad gör vi då? Här finns förslag för böner och andakt att be hos den döende och när vår kära familjemedlem, släkting eller vän har dött. Detta häfte är inte utgivet av KLN (Katolska Liturgiska Nämnden) utan är den text som används i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping.

De Sjukas Smörjelse

De Sjukas Smörjelse
De Sjukas Smörjelse är ett av Katolska Kyrkans sju sakrament och det finns ofta missförståelse bland katoliker när detta sakrament ska tillämpas. Många tror att det är i sista stunden (och tyvärr även när personen redan är död!). Men de Sjukas Smörjelse borde tas emot vid allvarlig sjukdom, inför svårare operationer och med jämna mellanrum vid hög ålder. Naturligtvis finns de som frågar om de Sjukas Smörjelse vid influensa! Då har man gått för långt! Här finns Kyrkans lära om sakramentet och riterna. Det kan vara bra att veta hur Sakramentet firas och tillämpas, för det anger vad vi tror om det.

Den Heliga Mässan

Den Heliga Mässan
Mässan är det kristna livets källa och höjdpunkt även enligt senaste konciliets undervisning. Det är i Mässan som den fullkomliga bönen uppfylls: tillbedjan, tacksägelse/lovprisning, gottgörelse och åkallan. Men alla kan inte delta i Mässan regelbundet på grund av avstånd, sjukdom, ålder etc. men i detta häfte finns en s.k. Mässandakt i vilken man ber om nåden att andligen delta i alla Mässor som firas i hela världen för alla människors frälsning och till Guds större ära.

Liturgi och Andakt

Liturgi och Andakt
I S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping använder vi oss av följande häfte som innehåller texter som används mer eller mindre dagligen för Mässan, Rosenkransen och övriga andakter. Häftet har hjälpt församlingen att spara på Cecilia-boken när den inte behövs för att sjunga psalmer. Andakter för onsdagar (Guds Moder av den Ständiga Hjälpen) samt första fredagar och lördagar används regelbundet i vår kyrka.
kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek