Franciskanskt Andligt Bibliotek

Franciskanskt Andligt BibliotekGråbrödernas s.k. Andliga Bibliotek består av texter som är publicerade i häften och delas ut i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping, där Gråbröderna verkar som själasörjare.

Det är bl.a. texter vi använder i liturgin för novenor och särskilda böner vid olika tillfällen under kyrkoåret.

Det är också texter som avses för den privata andakten och för fördjupande i den katolska tron.

Många av dessa texter är tagna ur AMP:s böcker (Ave Maria Publikationer - som är Gråbrödernas eget förlag). De böcker som hittills har publicerats är:

Mina Rosenkransböner år 2004, De Femton Bönerna till Den Lidande Kristus (Heliga Birgittas femton böner) år 2004, Manual (för medlemmar i Förebedjarna, Militia Immaculatae, Josefsbrödraskapet, Jesusbarnets av Prag Hedersvakt, Andlig Adoption, samt Skapular- och Medaljböner) år 2008, Den Heliga Manteln (böner till Helige Josef) år 2009 samt Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma år 2009. Samtliga böcker (totalt 30 000) är utdelade och finns inte längre att rekvirera från vårt förlag.

Ni kan fritt ladda ner samtliga texter som PDF eller DOC.

Vår förhoppning är att fler texter ska kunna delas ut i bokform, men för det behövs pengar och i de flesta häften finns en liten vädjan på slutet om ekonomisk bidrag från dem som använder sig av våra texter. 

Vill du bidra till kostnader för Ave Maria Publikationer skriv: AMP, vill du ge bidrag till utrustning mm för Katolsk horisont, skriv: 

Horisont.

Gud välsigne varje välgörare och givare!

Swish 123 291 73 26 eller Bankgiro 5061-1318 (Gråbröderna Jönköping)

                                                                                             Frid och allt gott

                                                                               Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

                                                                                        Ansvarig utgivare AMP

Franciskanskt Andligt Bibliotek

Mässans betydelse och Mässandakt för hemmet om man inte kan delta i Mässan

Den Heliga Mässan
Mässan är Katolska Kyrkans högsta form av bön och det kristna livets källa, enligt Kyrkans lära. I detta häfte hittar du några viktiga vittnesbörd från Kyrkans helgon och en s.k. Mässandakt för hemmet, som kan komma väl till hands nu när många inte kan komma till Mässan i Coronatider. Här förklaras också vikten av Andlig Kommunion för dem som inte kan ta emot den sakramentala Kommunionen.

Vi vördar Kristi Törnekrona

Vi vördar Kristi Törnekrona
I detta häfte finns Mässans text för firandet av Kristi Törnekrona den 2 september eller när man under fastetiden vill fira en votivmässa till Törnekronans ära. Här finns också den andakt som följer Mässan hos Gråbröderna i Jönköping vid detta firande.

Vår Herres Jesu Kristi Törnekrona

Törnekrona
Den 2 september firar vi i Stockholms Katolska Stift liturgiskt Kristi Törnekrona. Detta firande har haft olika datum i olika länder under seklernas gång, men Herrens Törnekrona har alltid varit en symbol för det lidande som Herren utstått i ödmjukhet för människans högmods skull. Dessa texter hjälper dig att hylla och tacka Herren för det lidande Han utstått även för ditt högmod.

Guds Änglar

Guds Änglar
"Jag behöver all hjälp jag kan få", ett uttryck som man ofta hör. I Ärkeänglarna har Kyrkan alltid sett ett stort stöd, hjälp och beskydd, men inte bara för Kyrkan som helhet utan också för var och en av oss som tror på Gud. I detta häfte hittar du några klassiska böner till de tre Ärkeänglarna.

Marie Smärtor

Marie Smärtor
En av Kyrkans stora liturgiska firanden infaller årligen den 14:e september när vi hyllar Herrens Heliga Kors. Dagen därpå minns vi Guds Moders smärtor och lidanden, som naturligtvis är dyrbara skatter för Herren och för alla dem som älskar Herrens och vår Moder.

Min Helige Skyddsängel

Min Helige Skyddsängel
Skyddsängeln är vår närmaste vän, efter Herren själv. Du bör ha en sann relation till din Skyddsängel enligt många helgons anvisningar. I detta häfte finner du texter och böner som kan hjälpa dig med detta.