Kategori i Andligt Bibliotek: Helgonen

Kategori i Andligt Bibliotek: Helgonen

Heliga Clara av Assisi

Heliga Clara av Assisi
Den Heliga Clara av Assisi firas den 11 augusti och var både släkting och vän till den Helige Franciskus av Assisi. Hon blev den första abbedissan i en ny klosterorden, De Fattiga Damerna i San Damiano (som vi numera kallar för Clarissor) och där bön och ett radikalt liv i fattigdom skulle vara kärnan i systrarnas liv. Den Heliga Clara fortsätter att fascinera många troende världen över och det finns även i vårt stift de som önskar att vi skulle kunna få se att ett kloster grundades för Clarissor. Här finns böner för firandet av Heliga Moder Clara.

Vår Fru och Moder av Berget Karmel. Karmelskapularet eller det Bruna Skapularet

Vår Fru och Moder av Berget Karmel
Genom Karmelitorden har vi fått ett av de största tecken på Guds Moders kärlek och omsorg som vi har i Kyrkan: detta skedde genom en uppenbarelse som den Helige Simon Stock (+1265, 16 maj) fick av Guds Moder den 16 juli 1251, då hon gav honom det Bruna Skapularet eller Karmelskapularet. Skapularet är ofta förknippat med det s.k. Sabbatinska Privilegiet eller Lördagsprivilegiet, officiellt godkänt av Kyrkan genom Bulla Sabbatina av Johannes XXII den 3 mars 1322. Lördagsprivilegiet innebär att de som troget och värdigt bär detta Skapular blir befriade av Guds Moder från Skärselden första lördagen efter dödsfallet. Av denna anledning är devotionen till vår Fru av Karmel särskilt förknippad med hjälp för de avlidna och syndarnas omvändelse.

Helige Josefs År

Helige Josefs År
Den Helige Josef - trots sin tystnad i evangelierna - är mycket vördar i vår katolska tradition, särskilt av bönens människor. Påve Franciskus har riktat strålkastaren på den Helige Josef på nytt och gett Kyrkan ett Josefsår 2020-2021. Här kommer några böner till helgonet, bl.a. den reviderade Josefslitanian som passar för privat och gemensam bön under detta år men även på alla onsdagar, som är ägnade åt den Helige Josef enligt gammal tradition, samt för helgonets firanden den 19 mars och 1 maj.

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Apostlafurstarna Petrus och Paulus
Apostlarna Petrus och Paulus är de främsta bland apostlarna och i detta häfte finns böner och andakter för både privat och gemensamt bruk. Det kan vara svårt att hitta böner till apostlarna i modernare bönböcker, därför denna samling av både mer officiell (dvs avlatsböner) och privat karaktär.

Helige Johannes Döparen

Helige Johannes Döparen
Helige Johannes Döparen är en av de störste född av kvinna säger vår Herre Jesus Kristus och i detta häfte får vi hjälp att gå i helgonets fotspår för att bana väg för Herren genom ett allt större liv i beredskap för Gud och botgöring för våra och världens synder.

Majandakt

Majandakt
Maj är i Katolska Kyrkan den månad, tillsammans med oktober “Rosenkransmånaden”, då vi särskilt uppmärksammar Guds Moder Maria med en särskild daglig andakt: Majandakten. I detta häfte kan du läsa en kortfattad beskrivning om hur denna sed kom till. Här ges också några förslag på olika andakter för maj månad.

Majandakt och Pingstnovena

Majandakt  och Pingstnovena
Maj månad är enligt katolsk tradition särskilt ägnad åt Guds Moder Maria. Precis som våren är tecken på naturens uppvaknande är Marias närvaro i den troendes liv hjälp för ett mer spirande andligt liv. Det är brukligt att man i kyrkor och hem har en särskild majandakt varje dag under maj månad. Detta häfte ger förslag på en andakt som innehåller den Lauretanska litanian, som alltid brukar finnas i majandakten. Under maj månad börjar vi novenan inför Pingst. Det var Guds Moder själv som tillsammans med apostlarna bad en nio dagars bön före den Helige Andes ankomst.

Heliga Clara av Assisi

Heliga Clara av Assisi
Heliga Clara grundade en kontemplativ kvinnlig orden med namnet De fattiga damerna i San Damiano, numera kallar men dem Clarissor. Häftet ger lite historik för helgonet och några böner samt presenterar Den Heliga Claras Fraternitet, en gemenskap inom Sekularfranciskanernas Orden.
kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek