Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpen

Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpen

Vår Fru och Moder  av den Ständiga Hjälpen

Originalikonen från S:t Alfonso kyrkan i Rom

Vår Fru och Moder

av den Ständiga Hjälpen

en av kristenhetens mest älskade Mariabilder

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Firanden av Guds Moder av den Ständiga Hjälpen:

  • Alla onsdagar under året (katolsk tradition)
  • Guds Moder av Lidandets fest: 30 april (ortodox tradition)
  • Sjätte påsksöndagen (ortodox tradition)
  • Novena inför festen: 16-26 juni (katolsk tradition)
  • Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpens fest: 27 juni (katolsk tradition)

Den undergörande Mariaikonen kallad Vår Moder (eller Fru) av den Ständiga Hjälpen är en av de mest älskade och vördade Mariabilder inom kristenheten. Det enda man vet om ursprunget till ikonen är att den kommer från Kreta, där den var mycket vördad och var upphov till många underverk. Originalbilden är 54 cm. hög och 41,5 cm bred.

Denna bysantinska ikon avbildar Maria med Jesusbarnet som oroligt ser Ärkeängeln Gabriel visa Honom Korset och spikarna. På andra sidan visar sig Ärkeängeln Mikael med ett kärl med ättika, svampen och lansen. Artisten har här förflyttat Jesusbarnet framåt i tiden till dödsångesten i Getsemane. Förskräckt tappar Jesusbarnet sandalen och klamrar sig fast vid sin Moder för att få hjälp. Det är hos Maria Jesus får tröst och styrka. Maria ser på betraktaren och tycks säga med blicken: ”Se vad dina synder har kostat min Son!”

En köpman på Kreta stal ikonen någon gång mellan åren 1495-1497. Troligen var stölden uppgjord, dvs. ett beställningsarbete för att berika någon kyrka i Rom med denna Mariabild. Under sjöfärden började plötsligt en våldsam storm blåsa upp och båten var nära att förlisa. På ett mirakulöst sätt hände ingenting med vare sig båten eller någon i besättningen. Köpmannen yppade ingenting om sin dyrbara last, men förstod mycket väl att det var bilden av Guds Moder som beskyddat dem. När köpmannen anlänt till Rom insjuknade han och dog. Strax före sin död hann köpmannen anförtro sin hemlighet om den stulna ikonen till en vän och bad honom att överlämna ikonen till den kyrka som ”beställt” Mariabilden så att den än en gång blev tillbörligt vördad. Köpmannens vän var en god kristen och ville gärna utföra den döendes sista vilja. Vännens fru och far tog däremot saken i egna händer och bilden hängdes upp i parets sovrum. Fadern hade även han sina egna intentioner att i framtiden sälja bilden och tjäna en god slant. Efter cirka ett år fick köpmannens vän i en dröm se Guds Moder som allvarligt påminde om hans löfte att bära ikonen till kyrkan. Så fort mannen vaknat lovade han Guds Moder att utföra uppdraget, men på grund av sin svaga karaktär blev det aldrig av. Efter flera andra händelser varnade Guds Moder honom och sa: ”Om du inte överlämnar ikonen kommer du att dö!” Varken hans far eller hustru ville lyssna på honom och efter en kort tid dog mannen. Mannens änka fick även hon i en dröm höra Guds Moder varna för att andra skulle dö om kvinnan inte överlämnande ikonen. Efter denna dröm var änkan övertygad om att detta var det enda rätta, men hennes girige svärfar övertalade henne att glömma saken. Änkan hade en dotter på sex år. En morgon när flickan var ensam i moderns sovrum såg hon en kvinna omsluten av ljus som sa: ”Säg till din mamma och farfar så här: Heliga Maria av den Ständiga Hjälpen uppmanar er att överlämna bilden, annars ska ni alla dö!” När modern hörde detta blev hon förskräckt och började beklaga sig högt och ljudligt. En grannkvinna kom genast och undrade vad som stod på. När grannkvinnan fick höra hela historien svarade hon: ”Det var det dummaste jag har hört! Tror ni på sådan vidskepelse? Kasta tavlan i elden och ni ska se att den brinner som allt annat trä!”

På kvällen fick änkan hög feber och förstod att straffet nu var på väg att verkställas. Kvinnan föll på knä inför Mariabilden och bad om förlåtelse och genast släppte febern. Änkan och grannkvinnan lovade då gråtande att de skulle bära bilden till kyrkan. Men till vilken kyrka? Guds Moder visade sig då på nytt till flickan och sa: ”Säg till din mamma att hon ska bära bilden till Sankt Matteuskyrkan.” Denna kyrka var ursprungligen den Helige Påven Cletus´ föräldrahem, konsekrerad till kyrka på fyrahundratalet. Kyrkan var tillägnad Guds Moder och Evangelisten Matteus. Änkan kom till Augustinernas överordnad med bilden och berättade den tragiska historien. På onsdagen i Stilla Veckan, den 27 mars 1499, under stora festligheter fördes bilden till Sankt Matteuskyrkan. Sedan dess är onsdagen denna Mariabilds särskilda veckodag. Under processionen kunde en lam plötsligt resa sig upp och gå. Berättelsen om hur ikonen kom till Rom är hämtad från ett pergament från år 1502.

Denna Mariaikon blev mycket populär och vördades i Sankt Matteuskyrkan på Esquilinen under tre århundraden (1499-1798) men försvann vid oroligheter år 1798 då den gömdes. S:t Matteuskyrkan totalförstördes och brändes ner år 1799 av de franska Jakobiterna (Franska Revolutionen). Kyrkan var en av de trettio kyrkor som Napoleons general beordrat skulle förstöras när fransmännen invaderade Rom.

År 1845 tjänstgjorde en pojke vid namn Michele Marchi som ministrant i kyrkan Santa Maria in Posterula nära Tibern. En gammal Augustinerbroder, Agostino Orsetti, brukade ofta visa Mariabilden i övre kapellet och säga till honom: ”Mikael, glöm inte bort vår kära Madonnabild från Sankt Matteuskyrkan. Det är Den Ständiga Hjälpens Moder. Vi räddade denna så vördade Mariabild från ogudaktiga generaler. O, så många under vi fick genom denna bild! Glöm inte detta!” Naturligtvis brydde sig pojken inte om vad den gamle munken sa om en Mariabild. När Michele blev äldre trädde han in hos Redemptoristerna.

En dag år 1862 under kommunitetens rekreationstimma berättade en av fäderna att han läst i några gamla dokument att deras nuvarande ordenskyrka, Sankt Alfonso, var byggd på marken där en annan kyrka en gång stått, helgad åt Guds Moder och Sankt Matteus. I den kyrkan hade man vördat en bild av den Heliga Jungfrun under titeln ”Den Ständiga Hjälpen”. Patern berättade att man inte visste var bilden numera fanns. Då påminde sig Michele vad den gamle Augustinerbrodern sagt om Mariabilden i deras kapell. Men hur skulle man kunna återbörda denna ikon till dess forna plats?

Guds Försyn styrde nu på ett påtagligt sätt händelseförloppet. Den kände Jesuitpredikanten, P. Francesco Blosi, predikade den första lördagen år 1863 i Il Gesùkyrkan över Sankt Matteuskyrkans Mariabild, som nu varit försvunnen i sjuttio år. Predikanten var uppenbarligen inspirerad av Himmelen då han påstod att Guds Moder återigen ville bli allmänt vördad under denna titel och på sin forna plats vid Esquilinen. P. Blosis predikan nådde Redemptoristerna, vars generalföreståndare i en audiens den 11 september 1865 informerade påven, den Salige Pius IX. Påven gav order att Mariabilden skulle flyttas från Santa Maria in Posterula till Redemptoristernas kyrka (byggd år 1855) till den Helige Alfons Maria de’ Liguoris ära på Via Merulana (denna kyrka ligger ett stenkast från Santa Maria Maggiorebasilikan i Rom).    

Den 26 april 1866 bars ikonen i högtidlig procession till sin nya plats. Under processionen ägde flera dokumenterade mirakler rum: En kvinna visade från fönstret sitt döende barn för Guds Moder när bilden bars förbi. Barnet blev genast friskt. En flicka på åtta år som varit förlamad under fyra år kunde resa sig och gå.

Påven införde samma år det liturgiska firandet av Vår Fru av den Ständiga Hjälpen och gav Redemptoristerna uppdraget, att inte bara ta hand om bilden, utan också att sprida devotionen till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen i hela världen. Detta har sannerligen uppfyllts: Redan år 1900 var nästan två miljoner katoliker inskrivna i Vår Moder av den Ständiga Hjälpens Ärkebrödraskap som grundades år 1876. Mer än tiotusen kyrkor och altaren över hela världen är vigda till Maria under denna titel. Bara i USA, där denna devotion är mycket stark, ber man den ständiga novenan i många tusen kyrkor. Kyrkorna i St. Louis, New Orleans, Detroit, Chicago och Boston måste hålla åtta till tio Novenagudstjänster per dag för att kunna rymma alla de troende som vill delta. Novenorna i New York sänds också per radio till hela kontinenten. I kyrkor över hela världen där engelsk- och polsktalande katoliker finns kan man alltid finna en vördad bild av Vår Moder av den Ständiga Hjälpen.

Mariabilden blev krönt av Vatikankapitlet den 23 juni 1867.

Guds Moder firas liturgiskt under denna titel söndagen före den Helige Johannes Döparens Fest av Redemptoristerna.

I övriga kyrkor kan man fira denna fest den 27 juni.

Onsdag är den veckodag då man i många kyrkor över hela världen ber den s.k. Ständiga Novenan till Guds Moder under denna titel (se förklaring ovan).

Men inte bara katoliker över hela världen vördar denna Mariaikon, den är också mycket älskad och en av de mest kända ikonerna av ortodoxa kristna. I en grekisk hymn Tetrastichia kan vi läsa följande om denna ikon: ”Ängeln Gabriel som en gång förebådade den mest heliga glädjen visar nu henne de kommande redskapen på lidande, och Kristus, i sin dödliga mänsklighet, ser dessa redskap, blir förskräckt och fruktar döden.” (Jfr. Hebreerbrevet 5: 7-10).

Det grekiska namnet för denna ikon är Amolintos, Han den Främste eller Han den Oskyldige. Enligt rysk tradition heter ikonen Strastnaja, vilket betyder Guds Moder av Lidandet.

I ortodox tradition firas ikonen den 30 april samt den sjätte söndagen efter påsk (”Den blinde mannens söndag” i ortodox tradition).

Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpen

 

Onsdagsbönen till

Vår Fru och Moder av Den Ständiga Hjälpen

Följande böner kan ersätta den längre novenabönen

både för den privata eller gemensamma andakten

Sub tuum praesidium är den äldsta kända bönen till Guds Moder:

F Till ditt beskydd, flyr vi, Heliga Guds Moder.

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru

Vädjan till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen:

Av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

F Kärleksrika, ömma och barmhärtiga Moder, se till oss dina barn i vår svaghet och rädsla för att gå under i lidande och frestelser. Så som du var till tröst, styrka och hjälp för din älskade Son, vår Frälsare Jesus Kristus, var också alltid vid vår sida och försvara oss från allt som kan skada oss till kropp och själ.

Hjälp oss att i livets alla svårigheter inte ge vika för missmod och bitterhet eller brista i tro, utan inge oss hopp om den eviga himmelska glädje som väntar dem som är trogna intill slutet. Må ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta beskydda och bevara i Guds nåd och kärlek, oss och alla dem vi ber för, i livet, i döden och då vi ska dömas av din Son.

Alla Amen.

Lilla litanian till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen:

Moder av den Ständiga Hjälpen, Kom till vår räddning

Moder av den Ständiga Hjälpen, Skynda till vår hjälp

Moder av den Ständiga Hjälpen, Försona oss med din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Anbefall oss åt din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Led oss till din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Må ditt Moderliga Hjärta ge oss inre glädje och frid

F Med den Helige Josef, be för oss Heliga Guds Moder, du mäktiga hjälp för alla som är återlösta genom Kristi Heliga Sår och Dyrbara Blod

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, bevara Dina tjänare i frid och låt oss, som har förtroende för den Heliga och alltid rena Jungfru Marias beskydd, vara trygga för alla fiender, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Memorarebönen:

F Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och bett om din hjälp har blivit övergiven.

Alla Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria. Amen.

Här slutar Onsdagsandakten. Vissa tillägger även litanian.

En kopia av ikonen från en ortodox kyrka

En kopia av ikonen från en ortodox kyrka

 

Litania till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpen

Vi syndare ber dig, Maria, kom till vår hjälp

Att vi i allt blir mer lika din Gudomlige Son

Att vi får en innerlig och kärleksfull vördnad för dig, Heligaste Jungfru

Att vi alltid avskyr synden, det verkligt onda i livet

Att vi ofta tänker på att vi en gång ska dö

Att vi ofta och värdigt får ta emot Altarets Allraheligaste Sakrament

Att vi får styrkan att undvika alla tillfällen till synd

Att vi aldrig försummar att be en enda dag i vårt liv

Att vi tar vår tillflykt till bönen när vi blir frestade

Att vi frikostigt förlåter dem som gör oss ont och att vi vill alla väl

Att vi inte upphör att omvända oss dag för dag

Att vi ivrigt anstränger oss för att arbeta bort våra dåliga vanor

Att vi får leva och dö i Guds nåd

I allt som har att göra med vår själ och kropp

I sjukdom och lidande

I striden mot det onda i vår mänskliga natur

I de onda andarnas anfall

I frestelser mot renhetens och kyskhetens Heliga dygd

I all fara att falla för frestelser att synda

När vår dödsstund närmar sig

När vi ska lämna det jordiska livet och fylls av rädsla

När vi i vår sista stund blir attackerade av onda andar som vill få oss att misströsta

När Herrens präst ger oss den sista avlösningen och välsignelsen

När våra närmaste kommer till vår dödsbädd för att be för oss och känner uppgivenhet

När våra ögon blir matta och vårt hjärta slutar att slå

När vi utandas vårt sista andetag i vår Skapares händer

När våra själar står inför vår Gudomlige Domare

När domen uttalas för var och en av oss

När vi renas i Skärselden och längtar efter att få skåda Gud

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Bed för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du vill att Din enfödde Sons Moder ska vara en ständig hjälp och beskydd för de kristna. Giv oss nåden att anropa henne med förtröstan om det som rör vår kropp och själ, så att vi blir hjälpta genom hennes beskydd och trygga kan färdas mot det eviga skådandet av Din Himmelska härlighet. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Bön till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Helige kyrkoläraren Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.).

Denna mäktiga bön bygger på principen att Jesus som Marias Son lyder henne som den gode Son Han är och är naturligtvis den som uppfyller helt och hållet det bud som Fadern givit att hedra fader och moder (IV Budet). Genom Kristi ord på Korset är ju alla de som tror och hoppas på honom även Marias barn. Hon har alltså som Moder till alla troende en moders uppgift att ta sig an och värna om alla dem som tillhör Kristus.

Barmhärtiga Jungfru, säg inte att du inte kan hjälpa mig, för din Son gav dig all makt i Himmelen och på jorden. Säg inte att du inte måste hjälpa mig, för du är Adams fattiga barns Moder, och särskilt min. Barmhärtiga Jungfru, eftersom du är min Moder och den som har alla möjligheter att hjälpa, vilka ursäkter skulle du kunna komma med för att inte komma till min hjälp?

Jag vet att du som Moder kommer att lyssna till mig som är ditt barn och att ge mig det som jag behöver. Amen.

Vigningsakt till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Gammal avlatsbön, 17 maj 1866

Maria, för att inge förtroende för dig har du velat kalla dig Moder av den Ständiga Hjälpen.

I all min ovärdighet vill jag N. överlåta mig helt och fullt till din barmhärtiga moderskärlek.

Jag viger mitt förstånd så att jag alltid påminner mig om den kärlek som du förtjänar att älskas med.

Jag viger min talförmåga så att jag inte upphör att prisa dig och tala om dig med vördnad och hängivenhet och genom min lovprisning av dig leder andra till ditt Modershjärta.

Jag viger mitt hjärta till dig så att jag, efter Gud, älskar dig över allt annat.

Jag ber dig att ta emot mig bland dina barn och dem som du har ställt under ditt mäktiga beskydd. Hjälp mig i alla mina andliga och timliga behov, särskilt i min sista timma, så avgörande för min evighet.

O Moder av den Ständiga Hjälpen, jag vet att du älskar mig mer än vad jag kan älska mig själv. Därför överlåter jag allt i mitt liv, vad som varit, min närvarande situation och min framtid i dina kärleksfulla händer och särskilt lägger jag ner allt i ditt Obefläckade Hjärta, så mäktigt för dem som viger sig åt dig.

Välsigna mig Moder, och kom till min hjälp i all svaghet. Låt mig få tjäna dig troget i detta liv för att med oändlig glädje få lovprisa, älska och tacka dig i evigheten. Amen.

Den Ständiga Vädjan

Den 25 december 1878 börjar man be denna s.k. Ständiga Vädjan i Santiago del Cile. Kyrkan som byggdes till Vår Moder av den Ständiga Hjälpens ära blev upphöjd till mindre basilika år 1926. Fortfarande är denna bön en av de mest kända och älskade i devotionen till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen. Bes gemensamt eller enskilt varje dag eller på onsdagar.

F O Moder av den Ständiga Hjälpen, vars namn inger oss ett sådant hopp och förtroende!

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F I frestelsernas farliga stund, så att vi får styrka att stå emot.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F Om jag ändå olyckligtvis faller i synd så att jag får nåden att ångra mig och kraft att resa mig igen.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F Om någon last håller mig fången, så att jag blir fri.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F När jag har lyssnat till Guds Ord, så att jag lever enligt denna undervisning.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F Så att jag får nåden att leva alla mina dagar som Jesu Kristi lärjunge.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F Så att hela mitt liv blir en tjänst till Gud och mina bröder och systrar.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F I alla prövningar och i livets alla lidanden.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F I all min obeständighet och svaghet så att jag håller ut i tron ända till slutet.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F O du min Moder, ända till den sista dagen, till mitt sista andetag.

Alla Kom till vår räddning, du goda Moder!

F Tillsammans ber vi vår Moder av den Ständiga Hjälpen:

Alla Må du alltid vara älskad, hyllad, anropad och i evighet välsignad, du Moder av den Ständiga Hjälpen, vårt hopp, vår kärlek, vår tillflykt och Moder i evighet. Amen.

F Allraheligaste Jungfru Maria,

Alla Som för att inge oss ett obegränsat förtroende vill du bli kallad vid det ljuva namnet Moder av den Ständiga Hjälpen.

Vi ber dig att alltid och överallt skynda till vår hjälp och räddning: i frestelsernas faror, när vi faller i synd, i alla livets svårigheter och prövningar, särskilt i vår dödsstund.

F Kärleksrika Moder, inge oss ett sådant förtroende för dig att vi alltid vänder oss till dig i all nöd.

Alla För om vi är trogna att be dig att vara vid vår sida, då är du också trogen i att komma till vår hjälp.

Låt oss få denna stora nådegåva: att alltid vända oss till dig med ett barns förtroende och få åtnjuta din ständiga hjälp och genom dig få uthållighet i tron intill slutet.

F Välsigna + oss, o ljuva och kärleksrika Moder.

Alla Bed för oss nu och i vår dödsstund. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Novena I till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Brukar användas av dem som vill be en s.k. ständig novena (varje onsdag) till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen, men inte har möjlighet att delta i en gemensam novena.

Maria, Moder av den Ständiga Hjälpen, jag hyllar dig med ett barns förtroende och vördnad.

Jag förnyar min vigning av allt vad jag är och har till dig.

Jag tackar dig för ditt moderliga beskydd och för alla de välsignelser som kommit mig till del genom din underbara barmhärtighet och mäktiga förbön.

Jag har kommit till dig med allt det jag har behov av och detta har jag gjort med största förtroende för dig.

Du de kristnas hjälp, barmhärtighetens Moder, jag bönfaller dig att lyssna till mitt rop och ber din Son att ge mig den nåd som jag just nu har behov av genom denna Novenabön (här nämns böneintentionen).

Be också för mig om nåden, käraste Moder, om att kunna efterlikna dig och att bli alltmer som du i utövandet av dygderna: ödmjukheten, renheten och kyskheten, undergiven Guds Vilja och kärleksfull i allt.

Var du mitt livs Beskyddare, försvara och led mig genom alla faror. Hjälp mig i all villrådighet och led mig på fullkomlighetens väg. Var vid min sida när jag skall lämna denna värld, så att jag får komma till Jesus och med dig glädja mig över honom. Amen.

Moder av den Ständiga Hjälpen,

var mitt stöd och min hjälp i allt lidande.

Moder av den Ständiga Hjälpen,

led mig på den rätta vägen som leder till Guds Hjärta.

Moder av den Ständiga Hjälpen,

försvara mig mot min själs onde fiende.

Moder av den Ständiga Hjälpen, hjälp mig att ta emot Kristus med öppet hjärta och beredvillig själ.

Moder av den Ständiga Hjälpen,

var du mitt försvar på Domens Dag. Amen.

Var hälsad Maria…

Novena II till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Ur The Healing Rosary of Our Mother of Perpetual Help, 1997

Novenabön som man brukar be enskilt eller gemensamt inför Vår Moder av den Ständiga Hjälpens Fest den 27 juni. Novenan ber man den 18–26 juni.

Den kan också bes som Ständig Novena varje onsdag eller vid behov.

F Låt oss tillsammans be som trons familj. Maria, alla släkten välsignar dig och kallar dig salig och den Allsmäktige har gjort stora ting med dig.

Alla Moder av den Ständiga Hjälpen, vi vänder oss till dig med detta mäktiga Namn, för ditt Namn inger förtroende och hopp. Må ditt Heliga Namn alltid vara på våra läppar, särskilt i vår dödsstund.

Välsignade Jungfru, kom alltid till vår räddning och hjälp. Men låt oss inte bara nöja oss med att endast uttala ditt Ärorika Namn, må vårt dagliga liv vittna om att du är vår Moder och vår ständiga hjälp.

F Låt oss be för våra timliga behov.

Alla Moder av den Ständiga Hjälpen, med innerligt förtroende kommer vi till dig och ber dig att ta hand om problemen i vårt dagliga liv, bekymmer och alla de prövningar och sorger som så ofta tynger ner oss. Våra egna misstag och livets svårigheter gör att vi nästan dagligen ser korset framför oss. Hjälp oss Maria, du de bedrövades tröst.

F Hjälp oss med din mäktiga förbön inför din Gudomlige Son, vår Herre Jesus Kristus. Be för oss om befrielse från de sorger och motgångar som gör våra steg alltför tunga. Liksom du var med Jesus på Hans korsvandring, var med oss så att vi troget bär de kors Gud vill att vi ska bära. Hjälp oss, Moder, att bära vårt kors med kärlek, lydnad, uthållighet och tålamod, så att vårt korsbärande ger Gud ära och blir en del i Kristi återlösningsverk.

Alla Genom ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta överlåter vi oss åt Guds Barmhärtiga Kärlek.

F Låt oss be för de sjuka.

Alla Himmelske Fader, se till Dina tjänare som är nedtyngda av sjukdomens bördor. Upplyft deras hjärtan till Dig så att de, renade genom lidandet, snart kan bli helade genom Din Barmhärtighet.

Vi ber om detta genom vår Herre Jesus Kristus. Amen.

F Må vår Herre Jesus Kristus vara med oss och beskydda oss med sin kärlek, ge oss kraft att göra det goda genom sin nåd, bevara oss från allt ont till kropp och själ och välsigna oss i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Låt oss förnya vår överlåtelse med gränslöst förtroende för Maria som vår Moder av den Ständiga Hjälpen:

Alla Moder av den Ständiga Hjälpen, du är välsignad av Gud och full av nåd. Du blev inte endast Frälsarens Moder, utan även Moder till alla återlösta.

Vi kommer nu som dina barn till dig med all vår kärlek och förtroende.

F Vaka över oss och ta oss till ditt Obefläckade Hjärta.

Vi vädjar till dig att hålla oss vid ditt Hjärta så som du höll Jesus hos dig.

Alla Var för oss Modern som i varje stund kommer till vår hjälp, för Gud den Mäktige, har gjort stora ting med dig och Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte för alla som älskar Honom.

F Vår största fruktan är att vi i frestelsens stund inte tar vår tillflykt till dig, faller för frestelsen och förlorar Guds nåd.

Alla Be för oss, älskade Moder, om förlåtelse för alla våra synder, om fullkomlig kärlek till Jesus, uthållighet i tron intill vårt sista andetag, att få sluta våra dagar i Guds fulla nåd, kärlek och frid och nåden att alltid hålla oss till dig, Moder av den Ständiga Hjälpen.

F Vördade Moder Maria, i ditt hus var den Helige Josef utvald av Gud att vara din familjs huvudman. Må han förena sina böner med dina för vårt eviga väl.

Alla Helige Josef, du vår andlige fader, beskydda oss med din kärlek.

Lär oss att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för oss om en ständigt växande kärlek.

Be för oss om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta våra händer och led oss till vårt livs stora dag, den dag då vi ska få komma in i Himmelen. Amen.

F Låt oss nu förena oss med kristna i alla tider och prisa Maria och samtidigt ställa oss under hennes mäktiga beskydd: Var hälsad Maria, full av nåd.

Alla Herren är med. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

F Bed för oss Heliga Guds Moder,

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du gav oss Din Moder Maria som Moder och Beskyddare. Vi vördar nu hennes bild som den Moder som alltid är redo att komma till vår hjälp och undsättning. Vi ber Dig, låt oss som ber om hennes hjälp alltid få leva i Din kärlek och frid och en dag uppnå den eviga frälsningen. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Om präst eller diakon finns närvarande välsignar han med bilden (om detta är möjligt). I annat fall går var och en fram och visar sin vördnad för bilden av Vår Moder av den Ständiga Hjälpen. 

Den Ständiga Novenan

till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen

Perpetual Novena in honour of Our Lady of Perpetual Succour. Följande novena började bes år 1922 i Sankt Alfonskyrkan i Saint Louis, USA. År 1928 börjar man att be den Ständiga Novenan officiellt, vilken sprider sig till andra kyrkor i världen. Tillsammans med Den Ständiga Novenan till den Mirakulösa Medaljen är detta den mest kända novenabönen som miljoner katoliker ber under hela året till Guds Moder. Skillnaden mellan en vanlig novena och en s.k. ständig novena är att den förra endast brukar bes under nio dagar (exempelvis före en högtid) medan den senare ber man en dag i veckan året runt. Bl. a. i Polen ber man denna ständiga novena på onsdagar. De som vill börja novenan och därmed sälla sig till alla dem som ber den, kan därför börja när som helst. Det vore önskvärt om man kunde be den tillsammans med någon eller några andra. Om novenan bes gemensamt i kyrka eller kapell är det en avlatsbön (Ench. nr. 22).

Novenans Inledningsbön:

F Moder av den Ständiga Hjälpen,

Alla Bed för oss dina barn (3 ggr.)

Den Obefläckade Avlelsens Lilla Rosenkrans:

F Välsignad är

Alla den Allraheligaste Jungfrun Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Ett Fader vår, fyra Var hälsad Maria, ett Ära vare Fadern.

Dessa böner ber man fyra gånger med föregående lovprisning: ”Välsignad…”

F I din Avlelse, Jungfru Maria, blev du bevarad från arvssynden

Alla Be till Fadern vars Son Jesus Kristus du har fött.

F Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du den saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son. Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos Dig. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Förböner och Tacksägelse för Bönhörelse:

Vid de offentliga novenorna som bes i kyrkor brukar man här läsa upp de lappar som de troende gett prästen, på vilka det står böner om hjälp, förböner för sjuka etc. samt till slut tacksägelse för bönhörelse. Vid privat novena kan man också vid detta moment fritt överlämna alla böneintentioner och tacksägelser till Guds Moder.

Novenabönen

F O Moder av den Ständiga Hjälpen, jag som är ditt syndiga barn kommer inför dig med obegränsat förtroende.

Alla O Barmhärtighetens Moder, förbarma dig över oss.

F Jag har hört hur många som har tagit sin tillflykt till dig. Du är ju syndarnas Tillflykt, var därför även min trygga hamn och mitt hopp.

Alla Kom till min hjälp för den kärlek du har till din Son Jesus Kristus. Räck ut din hand till mig, arma syndare, för jag överlåter och viger mig helt och hållet till dig som din tjänare för all framtid.

F Jag välsignar och tackar Gud för att Han i sin barmhärtighet har ingett mig förtroende för dig. Detta förtroende för dig är också en underpant på det eviga livet.

Alla Allt för ofta har jag fallit i synd därför att jag inte har tagit min tillflykt till dig.

F Jag vet att jag med din hjälp ska segra över det onda.

Alla Jag vet att du ska hjälpa mig om jag överlåter mig åt dig.

F Men jag fruktar för att jag ska glömma bort att alltid anbefalla mig åt dig, för det är den största faran som kan innebära att jag går förlorad. Därför ber jag om denna nåd, mitt i de faror som ständigt slår mot min kropp och själ, och ber dig:

Alla O Maria, hjälp mig. Du Moder av den Ständiga Hjälpen, tillåt inte att jag förlorar min Gud. Amen.

F Heliga Maria, hjälp de behövande, hjälp svaga, ge glädje åt de sorgsna, be för folket, var prästernas försvarare, be för alla som är vigda åt Gud.

Alla Låt oss alla erfara din närvaro, vi som vänder oss till dig som den Ständiga Hjälpen.

F O Heliga Jungfru, du har blivit för oss en säker tillflykt.

Alla Du är alltid en hjälp i nöd och fara.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du har gett oss till Moder Din egna Moder Maria, vars undergörande bild vi vördar. Vi tackar Dig för hennes ständiga beredskap att komma till vår hjälp och vi ber Dig, att vi som innerligt ber om hennes moderliga hjälp också blir värdiga att åtnjuta för evigt frukten av Ditt Frälsningsverk. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Bön enligt Den Helige Faderns Intentioner:

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Efter dessa böner enligt påvens intentioner kan den enskildes novenabön avslutas.

Vid den gemensamma novenan fortsätter man med:

Hymn:

Välj någon Mariaantifon, hymn eller psalm ur Cecilia

Välsignelse över De Sjuka:

Denna välsignelsehandling görs endast av biskop eller präst.

Även om inga sjuka finns fysiskt närvarande, ber man dessa böner som förbön för alla sjuka i hela världen.

P Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P Herre, hör min bön.

Alla Och låt mitt rop komma till Dig.

P Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P Låt oss be. Herre, se till Dina tjänare som lider till kropp och själ. Hela och stärk de själar som Du har skapat, så att de kan lovprisa Dig i evighet för Din räddning från lidandet och din obegränsade barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

P Låt oss be. Barmhärtige Herre, Du de troendes Tröstare, vi ber Dig i Din oändliga godhet att komma till Dina tjänare, så som Du kom för att hela Simon Petrus svärmor. Var dem nådig, Herre, så att de återfår hälsan och på nytt kan prisa Dig i Din Kyrka. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Biskopen eller prästen räcker nu ut högra handen över de sjuka (även symboliskt om det inte finns några sjuka närvarande):

P Herren Jesus Kristus vare med er, må Han beskydda er, må Han vara i er för att bevara er, vare Han framför er för att leda er, vare Han bakom er för att skydda er, vare Han över er för att välsigna er. Han som med Fadern och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P Må den Allsmäktige Faderns + och Sonens och den Helige Andes välsignelse komma över er och vara med er för alltid.

Alla Amen.

Sakramental Välsignelse:

På vissa platser avslutas den ständiga novenan med Sakramental Välsignelse.

Vår Fru och Moder av den Ständiga Hjälpen

 

Vår Moder av Den Ständiga Hjälpens Krona

Enligt följande schema ber man fem gånger (för att ära Jesu Heliga Sår): ”Maria, du kan..” och mellan föregående bön varje gång sju gånger (för Marias Sju Smärtor): ”Maria, Moder av den…” (dvs. 5x7)

Börja med att kyssa medaljen av Guds Moder (eller krucifixet) på rosenkransen, gör korstecknet med det och be:

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder;

du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

Be sedan som vanligt ett Fader vår, tre Var hälsad Maria samt ett Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna ber man:

Maria, du kan hjälpa oss. Maria, du kommer att hjälpa oss. Maria, du vill hjälpa oss. /

Moder av den Ständiga Hjälpen, be för oss.

På de sju kulorna ber man:

Maria, Moder av den Ständiga Hjälpen, överge mig aldrig i prövningens stund. /

Befria, beskydda och välsigna mig. Amen.

Avsluta kronan med Memorarebönen:

Påminn dig, milda Jungfru Maria, /

att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit övergiven. Full av förtröstan kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du Jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

Vår Moder av Den Ständiga Hjälpens Rosenkrans

I USA och Kanada finner man ofta Our Lady of Perpetual Help Chaplet hos katolska bokhandlare. Denna mycket populära rosenkrans består av 50 röda kulor (för den tröst och kärlek som Maria ger dem som ber henne om hjälp) samt en blå kula (för att ära Marias person).

Inled med korstecknet och kyss medaljen av vår Moder av den Ständiga Hjälpen.

På den ensamma blå kulan be:

O Moder av den Ständiga Hjälpen, vi ber nu om din hjälp i prövningens stund. / Hjälp mig och alla jag ber för.

(nämn nu din särskilda böneintention)

På de femtio röda kulorna be:

Heliga Guds Moder, / trösta och hjälp oss.

Avslutningsvis ber man:

Heliga Moder av den Ständiga Hjälpen, /

jag tackar dig av hela mitt hjärta för att du lyssnar på mig och bryr dig om oss och våra behov. Jag har obegränsat förtroende för din hjälp och att våra böner blir hörda.

Vår Moder av den Ständiga Hjälpen, fortsätt att hjälpa oss i allt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Gör korstecknet.

Bön till Guds Moder av Lidandet

 

Bön till Guds Moder av Lidandet

Slutbönen ur Akathistos till Guds Moder av Lidandet

från den ortodoxa traditionen

O du mest rena Guds Moder, evigt jungfru, världens Drottning, de kristnas förebedjare, tillflykt och hopp för syndare, jag, den mest ömkansvärde av alla syndare, böjer mig inför din heliga ikon.

Ödmjukt böjer jag mig inför dig, du ständigt lovprisade Härskarinna och jag tackar dig för allt som du har gett mig och gjort för mig. Särskilt tackar jag dig för att ha räddat mig från helvetets eld, som jag så många gånger förtjänat genom min olydnad för Guds Vilja.

Jag älskar dig, min Drottning, och för denna kärleks skull lovar jag att tjäna dig för evigt och göra allt jag kan för att få andra att tjäna, ära och älska dig.

O Barmhärtiga Moder, efter Gud är du mitt hopp och väg till räddning.

Ta emot mig, din tjänare, och ställ mig under ditt mäktiga beskydd.

Du kan få allt av Gud. Be till Herren att han befriar mig från frestelser och faror, eller att Han åtminstone hjälper mig att segra över dem.

Be för mig om dygder: en stark tro, säkert hopp och en sann innerlig kärlek.

Var med mig, särskilt i min sista timma på denna jord.

O ärorika Gudaföderska, det är inte genom mina böner, utan snarare för din kärlek till Gud som jag ber dig att aldrig glömma mig tills du ser att jag har kommit till Himlen, där jag vill prisa och tacka dig i din Sons Rike, där Han, tillsammans med sin Evige Fader och den Helige Ande, Livgivaren, tillkommer all ära, lovsång och tillbedjan, nu och i all evighet. Amen.

 

Vill du stödja Ave Maria Publikationer ekonomiskt:

Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna Jönköping)

Swish 076 555 84 06

AMP:s ansvarige utgivare

P. Joseph M. Nilsson

Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek