Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Är det rätt att be för schismatiker?

Kyrkohistorien innehåller tyvärr så svåra konflikter på trons område att splittring och fiendskap många gånger uppstått och att budet om den tjänande kärleken mellan systrarna och bröderna inte kunnat upprätthållas. Grundläggande är att schismatikerna hör till gemenskapen. Schismen – liksom heresin – kommer inifrån Kyrkan. Det är avgörande för Kyrkan hur hon i stort förhåller sig till de inre schismerna och heresierna. Jesus säger att ”varje rike som är splittrat blir ödelagt”

Gåvan att få vara kvinna

Gud har förhärligat Jungfru Maria och upphöjt henne över varje människa som Guds Obefläckade Moder. Kyrkan kom att förstå henne som Drottning av himmel och jord och Förmedlerska av alla nåder. Jungfrun Maria, mer än något annan, hjälpte till att upphöja och förhärliga kvinnan som någon ovärderligt älskad, och hon gav ett nytt sätt att se kvinnan, både för män och kvinnor. Det är i den katolska miljön - så genomsyrat med Maria doft - som vi kan lära oss vad sann kvinnlighet är. Jungfru Maria är kvinnlighetens stolthet!

Viruset som kan göra Lenins, Stalins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots, Idi Amins och andras jobb

Utrensningsprocesser, rasförföljelse, dödsvandringar, arbetsläger för att döda människans gudomliga självbild, folkmord och hot mot livet är avsiktliga och planerade illdåd av ren ondska. Får vi glömma det, måste vi komma ihåg det och ta varning? Är människan verkligen kapabel till ren ondska? Vad svarar vi? Vi erkänner vår svaghet och vi bekänner oss till tron som segrar över ondskan!

Senaste predikningar

Kortpredikan 28 mars 2020

Går det att distansera sig från talet om och tanken på Covid-19 i dessa tider? Den som sitter vid sin dator, som när denna kortpredikan förbereds, har bara ett knapptryck till de senaste nyhe­terna och de många kom­mentarerna. Distans är nödvändigt för att inte gå under. Tänk om vi var lika angelägna att undvi­ka smittan från den verklige fienden. Någon gav rådet att begränsa ny­hetsintaget till en gång om dagen.

Predikan 27 mars 2020

Kära medvandrare denna fastetid, Den stora skillnaden mellan de troende som går ofta i mässan och de som mer sällan kommer till kyrkans gemenskap är att de förra låter sig undervisas av Guds ord och att de senare litar mer på sig själva och sin egen trosuppfattning. Att vilja ta emot Guds undervisning kräver faktiskt både ödmjukhet och vilja att förändra sig själv till det bättre. Många har viljan till fortbildning och utveckling men inte så många vänder sig till Kyrkan för att med henne lyssna till Gud som talar till alla sina skapade varelser.

Kortpredikan 26 mars 2020

​​​​​​​Folket har ”tagit sig till vad fördärvligt är”. När Mose dröjer uppe på ber­get blir de otåliga och gjuter sig en kalv, som de tillber och kallar sin gud. Det kan tyckas barnsligt och dåraktigt, men är en bild för människans böjelse att söka hjälp i det synliga och i det hon kan åstadkomma med egen förmåga och intelli­gens. Människan söker det skapade före Ska­pa­­ren, när denne tycks henne avlägsen och oåtkomlig.
Nordiska familjedagar i Norge 21-24 maj 2020