Goda nyheter från Tyskland - de flesta unga präster i Tyskland avvisar den så kallade tyska synodala vägen

3
min read

Goda nyheter från Tyskland - de flesta unga präster i Tyskland avvisar den så kallade tyska synodala vägen

ons, 07/03/2024 - 22:05
Posted in:
0 comments

De flesta unga präster i Tyskland avvisar den så kallade tyska synodala vägen – Den tyska biskopskonferensen (DBK) har fått anledning till oro eftersom en DBK-präststudie visar att de flesta yngre präster i Tyskland avvisar den synodala vägen som felaktig. De vill nu se över möjligheter till motåtgärder.

 

Den katolske journalisten Mathias von Gersdorff varnar för mobbning av konservativa kandidater till prästämbetet. Den tyska biskopskonferensen och Centrum för tillämpad pastoralforskning (zap:bochum) har publicerat en studie med frågan ”Vem blir präst?

Resultat från en studie om sociodemografi och motivation för kandidater till prästadömet i Tyskland har publicerats, vilket för med sig en del intressant och explosiv information. Studien ville undersöka alla 847 präster som vigdes från 2010 till 2021 av vilka 17,8 % också deltog. Enligt studieorganisatörerna var detta ett representativt urval.

den så kallade tyska synodala vägen

 

Matthias Sellmann, som är föreståndare för zap:bochum, förklarade vid presentationen att många kommer från familjer med stora barn och att närvaron av personer som påverkat dem som katoliker varit avgörande. Dessutom ser majoriteten präster, enligt Sellman, inte sig själva som kreativa ledare. Majoriteten verkar också vara obekanta med det moderna samhällets miljöer och värderingar. Prästerna är uppenbarligen inte ”medsponsorer” för Synodal Way i Tyskland, beklagar Sellmann, som själv är en av de största anhängarna av Synodal Way. Sellmann är uppenbarligen inte särskilt entusiastisk över den nya generationen präster och beklagar att de kommer att göra lite eller ingenting för att kreativt utveckla kyrkan och det samtida samhället tillsammans. Varje normal katolik förstår vad "kreativt utveckla kyrkan och det samtida samhället tillsammans" betyder på "kyrkoreformatorernas och kyrkoförnyarnas" språk. Han hävdar också att präster vägrar den intensiva gemenskapsrelationen och hellre söker inspirerande platser i ett senare skede i samhällets liv. Föreståndaren för zap:bochum hävdar också att romersk teologi avskiljer prästen, och framställer honom på ett heligt sätt som förebild. Sellmann vill sadla om och byta kurs här.

Biskop Michael Gerber, ordförande för kommissionen för andliga yrken och gudstjänster vid den tyska biskopskonferensen, var också närvarande vid presentationen av studien. ”Mer än 70 procent av de tillfrågade sa att tyst bön var platsen där de upplevde sin kallelse. Följaktligen, var skapar vi sådana platser för tyst bön i vårt pastorala landskap? Var ger vi utrymme för sådana upplevelser av tystnad? Var gör vi det möjligt för särskilt yngre människor, som är uppfödda på det digitala, och vana att ständigt vara online och tillgängliga genom digitala enheter, att uppleva inre tystnad?  Hur hjälper vi dem att klara av tider av verklig tystnad och koncentration för att sedan uppleva möten med Kristus som leder till livslånga beslut?” sa Gerber, enligt ett pressmeddelande från DBK.

Mathias von Gersdorff varnar i en video för att den tyska vänsterkatolicismen nu vill utveckla pastorala teologiska strategier på grund av den konservativa vändningen. Det kan framöver handla om ”drastiska åtgärder” och även mobbning av konservativa kandidater till prästadömet.

Video av Mathias von Gersdorff på tyska

 

Låt oss be för unga präster i Tyskland, så att de, trogna Jesus Kristus och sin kallelse, vinner så många själar som möjligt för Guds rike och med sin tjänst bidrar till den evangeliska förnyelsen av kyrkan i Tyskland.

Låt oss inte själva dras med av Marx, Overbeck eller Bätzing, eller andra. Det blir då ingen förnyelse och ingen verklig reform av kyrkan.  Allt hopp ligger hos de unga prästerna.

Göran Fäldt

källa: kath.net

Läs också: Tyskland: Sekulära katoliker protesterar mot biskopar. De har skrivit ett brev till Vatikanen.

Der synodale Weg

 

Läs också: Biskop Bätzing tänjer på sanningen

Bätzing

 

Läs också: Den protestantiska undersökningen av övergrepp avslöjar den Synodala vägens strukturteser som ohållbara

den tyska synodala vägen

 

Läs också: Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

 

Läs också: Hela texten: Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

 

Läs ochså: Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

 

Läs också: Den tyska Synodala vägen: Splittringen har pågått länge

Dorothea Schmidt

 

Läs också: Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

 

Läs också: Den tyska krisen, världskyrkan och påven Franciskus

George Weigel

 

Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna