Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

4
min read

Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

mån, 11/27/2023 - 19:24
Posted in:
0 comments

Alltsedan den inleddes av kardinal Reinhard Marx har den tyska synodala vägen stött på motstånd.

Biskop Georg Bätzing på möte med den tyska synodala vägen i Frankfurt den 9 september 2022. (foto: Maximilian von Lachner / Synodaler Weg)

 

Påve Franciskus har skrivit ett starkt personligt hållet brev till fyra tyska katolska lekmän som lämnat den Synodala vägen tidigare i år.

Påven uttalade sig i brevet med stor reservation i den tyska tidningen Welt den 21 november angående inriktningen i den Katolska kyrkan och varnade för att de steg, som nyligen tagits, ”hotar” underminera enheten med den universella Kyrkan.

Det som mest oroar påven är ambitionen att upprätta ett permanent ”Synodalt råd” som, i en blandad sammansättning av lekfolk och biskopar, skulle leda den Katolska kyrkan i Tyskland.

Från och med lanseringen av ett sådant råd av kardinal Reinhard Marx 2019, har den tyska Synodala vägen stött mot motstånd.

Deltagarna har röstat för förslagen att införa kvinnlig prästvigning, välsignelse av samkönade par och förändring av Kyrkans undervisning i fråga om homosexuella handlingar och därmed också framkallat anklagelser om irrlära och tal om befarad schism.

Det är inte första gången påve Franciskus och Vatikanen har reserverat sig när det gäller den tyska Synodala vägen, som ibland kallar sig den Synodala banan.

Så här ser tidslinjen ut för inlägg och påpekanden:

2023

November:

Påven Franciskus svarar på ett brev från de fyra framstående tyska kvinnorna, teologiprofessorerna Katharina Westerhorstmann och Marianne Schlosser, filosofen Hann-Barbara Gerl-Falkovitz och journalisten Dorothea Schmidt, som alla anmält utträde ur den tyska Synodala vägen i februari.

2023

November:

“Jag delar också er oro över de många konkreta steg som stora delar av den lokala Kyrkan nu tar och som hotar  att leda allt längre bort från den universella Kyrkans vanliga väg,” säger han i ett brev fyra dagar efter det brev han mottagit.

Januari:

Påven Franciskus beskriver i en intervju med Associated Press den 25 januari den tyska Synodala vägen som elitistisk, föga samarbetsvillig och på gränsen till att ideologiskt skada de kyrkliga processerna. 

Påven säger att den globala synodens syfte var att ”hjälpa denna mer elitistiska (tyska) väg, så att den inte i någon mening slutar illa, utan också integreras in i Kyrkan.”

2022

Juni:

Påven Franciskus talar om den Synodala vägen i Tyskland i samtal med ansvariga utgivare i jesuiternas tidningar och som publicerades den 14 juni.

Han säger att han sagt till ledaren för Tysklands katolska biskopar, biskop Georg Bätzing, att landet redan har en ”mycket bra evangelisk kyrka”, och att ”vi inte behöver två.”

“Det blir ett problem när den Synodala vägen kommer från de intellektuella och teologiska eliterna, och lätt tar till sig de yttre påtryckningarna. I en del stift utvecklas å andra sidan den Synodala vägen med de troende, långsamt, med folket,” säger han.

Juli:

Den Heliga Stolen intervenerar i den tyska Synodala vägen den 21 juli och varnar för ”hot mot Kyrkans enhet.”

Juli:

Det tycks nu nödvändigt att klarlägga att den ’Synodala vägen’ i Tyskland inte har makt eller befogenhet att tvinga biskopar och troende att tillämpa nya ledningsformer eller  till ny inriktning för läran och moralen, sägs det i ett uttalande som påven Franciskus säger kommer från statssekretariatet. Ett förtydligande i den aktuella situationen har gjorts för att skydda Guds folks frihet och det biskopliga ämbetets utövande som tjänande.

2020

September:

Kardinal Kurt Koch säger att påven Franciskus uttryckt oro över Kyrkan i Tyskland.

Ordförande för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet säger till tidskriften Herder Korrespondenz den 22 september att han tror att påven styrkt att inlägg av Vatikanens organ för lärofrågor i en debatt om interkommunion mellan katoliker och protestanter.

Oktober:

Enligt biskop Heinz-Josef Algermissen har påven Franciskus uttryckt ”allvarlig oro” över Katolska Kyrkan i Tyskland efter generalaudiensen den 7 oktober.

Fuldaer Zeitung rapporterar att påven sagt till Algermissen att den Synodala vägen var alltför fokuserad på ”politiska frågor” som de om kvinnornas ställning i Kyrkan och om det prästerliga celibatet.

2019

Juni:

Påven Franciskus skickar ett 3 sidor långt brev till tyska katoliker den 29 juni och kallar till att fokusera på evangelisationen mot bakgrund av ”förflackningen” och ”trons tillbaka gång” i landet.

Han varnar i brevet för den process kardinal Marx nu senast i mars annonserat. Varningarna gäller den tyska synodala vägen. Påven säger: “Vad detta innebär i konkreta termer och hur det kan komma att se ut i praktiken kräver helt säkert ytterligare bedömning.”

September:

Vatikanen säger i ett brev till de tyska biskoparna att planerna på en bindande kyrklig synod i Tyskland ”inte varit ecklesiologiskt giltiga.”

Kardinal Marc Ouellet, som tidigare prefekt för Dikasteriet för biskopar, skickar också en fyra sidor lång juridisk bedömning av de tyska biskoparnas första statuter till Marx och uttrycker där oro över den föreslagna strukturen och deltagarna i den tyska synodala vägen.

Slutsatsen är att de tyska biskoparna inte planerar en nationell synod utan i stället ett särskilt kyrkoråd, något de inte kan genomföra utan uttryckligt godkännande från Vatikanen.

Hannah Brockhaus

Till svenska, november 2023, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Hela texten: Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

 

Läs ochså: Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

 

Läs också: Den tyska Synodala vägen: Splittringen har pågått länge

Dorothea Schmidt

 

Läs också: Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

 

Läs också: Den tyska krisen, världskyrkan och påven Franciskus

George Weigel

 

Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024