”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

3
min read

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

tis, 12/03/2019 - 15:32
Posted in:
0 comments

I Tyskland pågår just nu en diskussion angående den Katolska Kyrkans framtid. Det borde inte förvåna då Kyrkan ständigt borde reformeras och denna reformation borde gå ut på en större trohet till Guds Ord och en ständig omvändelse. Förslagen som dock presenteras av vissa ”reformatorer” går i motsatt riktning, där en del av dem till och med nämner en vilja att ”protestantisera” den Katolska Kyrkan. Denna ”reformatoriska grupp” har sammanfört en önskekatalog med  bland annat en ”demokratisering” av Kyrkan (kanske vill de demokratiskt besluta om vilka av Guds bud som borde gälla), prästvigning av kvinnor (vilket är omöjligt i Kristi kyrka läs "Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen"), en långtgående förändring i den traditionella kristna moralläran, samt ett avskaffande av celibatet. Vidare presenteras dessa lösningar som nödvändiga för Kyrkans framtid, då Kyrkan annars måste vänta sig en katastrofal nedgång. Endast genom sådana förändringar påstås det att vi kan återuppliva kyrkan och göra den attraktiv för folket. Det visar sig dock att verkligheten genomskådar denna "reformatoriska" berättelse. Låt oss för en stund lägga de teologiska argumenten åt sidan och titta närmare på statistiken från den ”blomstrande” protestantiska kyrkan i Tyskland, som adopterat alla dessa innovativa idéer för länge sedan.

Antalet troende som besöker gudstjänsterna i Tyskland har nått vad som historiskt sett är de lägsta nivåerna någonsin. Enligt den tyskspråkiga katolska sajten kath.net visar statistik från den protestantiska nationella kyrkan i Hanower från 2017 att av dess 21,5 millioner troende medlemmar så bevistas den genomsnittligen endast av 734 000 personer i hela Tyskland, vilket utgör blotta 3,3 procent. Under 2016 var antalet gudstjänstdeltagare i den protestantiska kyrkan 3,5 procent (771 000 personer), 2007 var siffran 3,8 procent (959 000) vid det då rådande antalet troende (24,8 millioner). Vidare data ger också information om en annan nedåtgående trend: under 2017 organiserade man 5 337 barngudstjänster där 88 800 barn deltog, medan 2007 (endast 10 år tidigare) var siffrorna 8 181 gudstjänster dör 145 000 barn deltog. Detta innebär en minskning med 38,8 procent på endast 10 år.

Det är också värt att uppmärksamma information från Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung från i mars i år. Tidningen uppger att den protestantiska kyrkan i Tyskland lider av en brist på pastorer och i 2030 kommer man inte kunna bemanna alla lediga poster. Vi vill då påminna att man i den protestantiska kyrkan ger kvinnor kyrklig vigning och inte har krav på celibat. Även i detta fall verifieras reformatorernas ”sagor” om verkligheten.

Under sin pilgrimsresa till Tyskland 2011 vädjade påven Benedikt XVI i Freidburg för en "avsekularisering" (tyska: Entweltlichung) av kyrkan. Det ser ut som att ”reformatorerna” inte brytt sig om den Helige Faderns vädjan, utan fortsatt att trycka på kyrkans anpassning efter denna världens anda. Vägen till en riktig förnyelse borde ju i första hand gå ut på en återuppväckelse av tron på Jesus Kristus, en större energi lagt på den nya evangelisationen, samt ett förnyat upptäckande av sakramenten - speciellt försoningens sakrament som i Tyskland nu praktiskt taget är ett dött sakrament.

En äldre präst som jobbar i Holland har berättat att när han var ung så hade präster alltid mycket att säga om allt - utom om Jesus Kristus. Kyrkans tillstånd idag är en frukt av denna sortens fleråriga ”själavård”. Statistik visar brister i tron hos den genomsnittlige katoliken på fundamentala trossanningar såsom Jesus Kristus reella närvaro i Eukaristin eller Hans uppståndelse från de döda och detta kompletterar endast bilden av en absolut tragedi och den totala katastrof som denna sorts trosbildning medfört. Den tyska kyrkan är nu i princip en andlig ruin - men den har dock en väldigt värdslig fördel: den är väldigt rik och liknar mer en imponerande finansiell maskin än en plats av förmedling av tron. Vad ska då den vanliga katoliken göra? Ta Jesus ord seriöst: ”Akta er för de falska profeterna”. 

 

P.S.

De tyska biskoparna har nu också publicerat statistik för den Katolska Kyrkan från år 2018. Det visar sig att 216 000 personer har lämnat Kyrkan. De så kallade experterna kommer nu förmodligen återigen att uttala sig och prata om nödvändigheten av en ”reform”. Men som vi skrivit tidigare, det är intressant hur de kommer kunna förklara att den protestantiska kyrkan - där alla dessa ”reformer” har genomdrivits - har förlorat ännu mer medlemmar, nämligen 220 000…

Det två stora kyrkorna i Tyskland, den katolska och den protestantiska, har i hög grad redan för länge sedan slutat att förkunna Guds Ord, och i jakten efter denna världens anda har de helt glömt bort sin uppgift. Vem behöver sådana kyrkor där man inte förkunnar Evangeliet utan där man i stor grad förvandlats till icke-statliga samhällsnyttiga organisationer, av vilka det redan finns hundra- eller kanske tusentals? Jesus sa till sina apostlar: ”Ni är jor­dens salt. Men om sal­tet mis­ter sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det du­ger in­te till an­nat än att kas­tas bort och tram­pas av människor­na”. Är det inte så att dessa Jesu ord går i uppfyllelse precis framför våra ögon?

                                                                                                                KH

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024