Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

2
min read

Läran om det exklusivt manliga prästämbetet är definitiv, säger prefekten för Troskongregationen

fre, 06/01/2018 - 12:13
0 comments

                                                  Luis Ladaria, prefekt för Troskongregationen (foto CNS)

 

Blivande kardinalen Luis Ladaria har sagt att kvinnlig prästvigning aldrig kan bli möjlig

Att bara män kan prästvigas giltigt är en sanning som ingår i den katolska tron och som inte kommer att ändras och som inte kan ändras, har troskongregationsprefekten, blivande kardinal Luis Ladaria, sagt. ”Det är allvarligt oroande att finna att det finns röster som låter sig höras som i en del länder sår tvivel i denna doktrins definitiva natur,” sa blivande kardinalen enligt en artikel i Vatikanens tidning L’Osservatore Romano.

S:t Johannes Paulus II har i en formell förklaring 1994 bekräftat Kyrkans konstanta undervisning och praxis när han sagt att ”Kyrkan inte har någon auktoritet alls att överföra prästvigningens sakrament till kvinnor och att denna bedömning skall omfattas definitivt av alla Kyrkans trogna.”

Blivande kardinalen Ladaria sa att några personer fortsätter att ifrågasätta S:t Johannes Paulus II:s ofelbara deklaration i dokumentet ”Ordinatio Sacerdotalis”, därför att det ”inte definierats ’ex cathedra’”, eller formellt kungjorts som ofelbart. Argumentet är, skrev blivande kardinalen, ”att ett senare beslut av en framtida påve eller koncilium kunde omintetgöra det.” Men ”att så dessa tvivel skapar allvarlig förvirring bland de troende inte bara när det gäller vigningens sakrament som en del av kyrkans gudomliga konstitution, utan också om hur det ordinarie magisterium kan undervisa om katolsk doktrin på ett ofelbart sätt,” läser man i artikeln.

En undervisning av Kyrkan är ofelbar inte bara när den uttalas högtidligt av ett koncilium, eller av en påve som talar ”ex cathedra”, sa han. En undervisning erkänns också som ofelbar när det är ”den ordinarie och universella undervisningen av biskoparna spridda i hela världen när de i kommunion med varandra och med påven, framlägger en katolsk doktrin som skall hållas definitivt.” Det var vad S:t Johannes Paulus II gjorde sa han. ”Han förkunnade inte en ny dogm utan bekräftade formellt och ordagrant med den auktoritet som överförts till honom som Petrus’ efterträdare – att avlägsna varje tvivel – det som det ordinarie och universella magisterium ansett höra till trons fundament under Kyrkans hela historia.”

”Kristus ville överföra detta sakrament till de 12 apostlarna – alla män – som i sin tur förde det vidare till andra män,” sa den blivande kardinalen i intervjun. ”Kyrkan har alltid sett sig bunden av detta beslut av Herren, som utesluter att det prästerliga ämbetet kan överföras giltigt till kvinnor.”

Som svar på frågor sa han att Troskongregationen ”har upprepat att detta är en sanning som hör till trons grunder.” Att en kandidat till prästämbetet måste vara en man, sa han, hör till ”sakramentets inre verklighet”, och kan inte förändras eftersom sakramentet instiftades av Kristus. Bara skälet att kvinnor inte kan prästvigas, sa han, innebär inte ”underordnande, utan ömsesidigt berikande.”

Marias upphöjda roll i Kyrkan visar både på det femininas och det maskulinas betydelse i Kyrkan, även om Maria inte hörde till de 12 apostlarna, sa han, vilket är en utmaning i den moderna kulturen som ”brottas med att förstå meningen med och godheten i skillnaden mellan mannen och kvinnan.”

Den blivande kardinalen Ladaria noterade att påven Franciskus också bekräftat läran om ett prästämbete endast för män. I ”Evangeliets glädje” från 2013 skrev han, ”Att prästämbetet är förbehållet män, som ett tecken Kristus ger som Brudgummen som ger sig själv i eukaristin, är inte en fråga som är öppen för diskussion.”

”Och, som svar på en reporters fråga under en resa till Sverige 2017, sa han, ”När det gäller prästvigning av kvinnor i den katolska kyrkan har ett sista och klart ord getts av S:t Johannes Paulus II, och detta ord står fast.”

Källa: Catholic News Agency; övers. till svenska, Göran Fäldt i juni 2018

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Läs ochså: Påve Franciskus om kvinnliga diakoner: “Vigningens sakrament är förbehållet männen.”

Påven Franciskus

 

Läs också: Ordinatio Sacerdotalis - i den av Jesus Kristus grundade Kyrkan är endast män präster

Ordinatio Sacerdotalis

 

Läs också: "Kvinnor kan inte bli präster": Vigningens sakrament är inte bara en kyrklig tjänst alla kan eftersträva

Kardinal Gerhard Müller

 

Läs också: Kvinnor och diakonatet: ett teologiskt inlägg

Kvinnor och diakonatet: ett teologiskt inlägg

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024