Tyskland: Sekulära katoliker protesterar mot biskopar. De har skrivit ett brev till Vatikanen.

3
min read

Tyskland: Sekulära katoliker protesterar mot biskopar. De har skrivit ett brev till Vatikanen.

sön, 06/09/2024 - 22:13
Posted in:
0 comments

Det finns en växande protest bland tyska katoliker mot den rapport som det tyska biskopskonferens lämnade till synodens sekretariat i Vatikanen inför höstens biskopssynod i Rom.

Den så kallade "Synodala vägen" i Tyskland

 

Rapporten visar att "katolikerna i Tyskland är enhälligt övertygade om behovet av reformer" som postuleras av den kontroversiella "synodala vägen". Gräsrötternas lekmannainitiativ "Neuer Anfang" protesterade mot en sådan generalisering.

Det verkar därför som att arrangörerna och de involverade i den så kallade "Synodala vägen" i Tyskland, både biskopar och lekmän, kommer att gå så långt som till lögner och manipulation bara för att driva sin agenda.

Lekmannaprotest

Dess företrädare har skriftligen protesterat till den apostoliske nuntien i Tyskland och hävdat att biskopsämbetets rapport dokumenterar tankegångar i katolska organ och institutioner, men att den "synodala vägen" inte på något sätt är representativt för Guds folk i Tyskland, och att kyrkans uppsvällda byråkrati i Tyskland inte är till hjälp i detta, det som är viktigast för henne idag, d. v. s. den nya evangelisationen.

Protestnoten betonar att termen "synodalitet" används "genom hela texten för att betyda en nedifrån och upp demokratisk-parlamentarisk omorganisation baserad på synodalitetsmodellen i protestantiska regionala kyrkor." Det sekulära initiativet "Neuer Anfang" påminner om att påven Franciskus, som i sitt personliga brev "Till Guds pilgrimsfolk i Tyskland" varnade för den pågående urholkningen av tron ​​i Tyskland och uppmanade till en "ny evangelisering", blev entusiastiskt mottagen av de trogna, men av arrangörerna "synodalt sett" avvisades som "vårdslöst".

Vissa katolska publicister i Tyskland påpekar också diskrepansen mellan rapporten och verkligheten. De påminner om att de treåriga överläggningarna av den "synodala vägen" inte bara inte fortgick i enhällighet, som rapporten som lämnats till Vatikanen antyder, utan också väckte stora känslor och kontroverser, vilket resulterade i att vissa medlemmar tidigt avgick från överläggningarna, liksom att avbrytandet av samarbetet mellan fyra stiftsbiskopar resulterade i strid med Vatikanen, om en "synodal kommission".

De olika förhållningssätten till "synodvägens" postulat - även bland tyska teologer och pastorer - återspeglades inte i rapporten som skickades till Vatikanen. Den ignorerar också den nyligen publicerade omfattande forskningen bland unga tyska präster, som visar att de flesta av dem inte är intresserade av det synodala sättet” och över 80 procent av respondenterna kräver ett större "erbjudande med andligt djup" och "större fokus på att förmedla trons innehåll".

Tysk rapport

Det biskopsdokument som nyligen skickades till Vatikanen, som är en sammanfattning av alla tyska stifts rapporter, talar om enighet bland de tyska troende och postulerar bl.a. en stärkt aspekt av maktdelningen i kyrkan, ett starkare genomförande av biskoparnas ansvar, tillåtelse för lekmän att predika, revidering av prästernas celibat, att öppna diakonatet för kvinnor och ytterligare debatt om kvinnors prästvigning, samt översyn av katolsk sexualetik och integration av HBTQ+-personer i kyrkan.

I ett dokument från det tyska biskopskonferens kan man läsa att tyska stift har haft erfarenhet av synodalitet i decennier och "den katolska kyrkan i Tyskland började sin synodala väg redan innan påven Franciskus utfärdade sin inbjudan till den universella kyrkan att inleda en gemensam synodal väg." Förutom att allt detta är nonsens.

KH

Källa: kath.net, dorzeczy.pl, neueranfang.online

Läs också: Biskop Bätzing tänjer på sanningen

Bätzing

 

Läs också: Den protestantiska undersökningen av övergrepp avslöjar den Synodala vägens strukturteser som ohållbara

den tyska synodala vägen

 

Läs också: Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

Vatikanens uttalanden om den tyska Synodala vägen i en tidslinje

 

Läs också: Hela texten: Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

Påve Franciskus’ brev om oron över den tyska synodala vägen

 

Läs ochså: Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

Fyra kvinnor backar ut från den tyska Synodala vägen och menar att den ”tar steget bort från den universella Kyrkan.”

 

Läs också: Den tyska Synodala vägen: Splittringen har pågått länge

Dorothea Schmidt

 

Läs också: Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

Teologen Marianne Schlosser har lämnat den tyska synodala vägen

 

Läs också: Den tyska krisen, världskyrkan och påven Franciskus

George Weigel

 

Läs också: Flytande katolicism och den tyska synodala vägen

George Weigel

 

Läs också: Att motstå tidsandan

Att motstå tidsandan

 

Läs också: Öppet brev från nordiska biskopkonferensen till den tyska biskopskonferensen

Den nordiska biskopkonferensen

 

Läs också: Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

Kyrkan i Tyskland – en institution där kittet inte är tron utan pengarna

 

Läs också: ”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

”Reformatorernas” osanningar i kyrkan avslöjas av verkligheten

 

Läs också: Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

Kardinal Paul Cordes beklagar att Kyrkan i Tyskland smittats av ett ”teologiskt virus”

 

Läs ochså: Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

Katolsk biskop säger att påven Franciskus är djupt oroad av Kyrkan i Tyskland

 

Läs ochså: Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’

Ökat tryck på Katolska kyrkan att ändra läran att homosexualiteten ’i sig självt är i oordning’
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024