Påsktiden

Påsktiden

Påsktiden

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång A

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång B

Påsknatten - Kristi Uppståndelse - årgång C

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång A

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång B

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång C

Annandag Påsk

Onsdag i påskoktaven

Fredag i påskoktaven

Lördag i påskoktaven

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång A

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång B

2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång C

3:e Påsksöndagen - årgång A

3:e Påsksöndagen - årgång B

3:e Påsksöndagen - årgång C

Torsdag i 3:e påskveckan

Fredag i 3:e påskveckan

Lördag i 3:e påskveckan

4:e Påsksöndagen - årgång A

4:e Påsksöndagen - årgång B

4:e Påsksöndagen - årgång C

Måndag i 4:e påskveckan

Onsdag i 4:e påskveckan

Torsdag i 4:e påskveckan

Fredag i 4:e påskveckan

5:e Påsksöndagen - årgång A

5:e Påsksöndagen - årgång B

5:e Påsksöndagen - årgång C

Måndag i 5:e påskveckan

Tisdag i 5:e påskveckan

Onsdag i 5:e påskveckan

Torsdag i 5:e påskveckan

Fredag i 5:e påskveckan

Lördag i 5:e påskveckan

6:e Påsksöndagen - årgång A

6:e Påsksöndagen - årgång B

6:e Påsksöndagen - årgång C

Måndag i 6:e påskveckan

Tisdag i 6:e påskveckan

Onsdag i 6:e påskveckan

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång A

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång B

Kristi Himmelsfärds Dag - årgång C

Lördag i 6:e påskveckan

7:e Påsksöndagen - årgång A

7:e Påsksöndagen - årgång B

7:e Påsksöndagen - årgång C

Tisdag i 7:e påskveckan

Onsdag i 7:e påskveckan

Fredag i 7:e påskveckan

Lördag i 7:e påskveckan

Pingstdagen - årgång A

Pingstdagen - årgång B

Pingstdagen - årgång C

Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen