Torsdag i 4:e påskveckan

Kortpredikan 16 maj 2019

Mitt i Mindre Asien, i Antiochia i Pisidien, håller Paulus i synago­gan en predikan som sammanfattar hela Guds plan med sitt ut­valda folk Israel. Det växte till i Egypten, befriades ur slaveriet, fördes genom ök­nen och fick ta sitt land i besittning. De fick domare och sedan kung­ar, först Saul och sedan David. Särskilt David skulle förverk­liga Guds pla­ner. Paulus bekräftar det med ord ur Psalta­ren. ”Jag har funnit min tjänare David.”