Kortpredikan 16 maj 2019

Kortpredikan 16 maj 2019

Apg 13:13-25; Ps 89:2-3,21-22,25,27; Joh 13:16-20

Mitt i Mindre Asien, i Antiochia i Pisidien, håller Paulus i synago­gan en predikan som sammanfattar hela Guds plan med sitt ut­valda folk Israel.

Det växte till i Egypten, befriades ur slaveriet, fördes genom ök­nen och fick ta sitt land i besittning. De fick domare och sedan kung­ar, först Saul och sedan David. Särskilt David skulle förverk­liga Guds pla­ner. Paulus bekräftar det med ord ur Psalta­ren. ”Jag har funnit min tjänare David.”

”Bland hans efterkommande” skall räddaren komma. Till slut be­reds vägen av Johannes Döparen, som talar om den som skall komma efter honom.

Guds plan i historien rymmer hela tiden en djupare mening som pekar vi­da­re. Det första Förbundet pekar vidare mot det Nya och eviga Förbundet mellan Gud och hans folk.

Därför gäller det också dem som Jesus sänder. ”Den som tar emot nå­gon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”

Det gäller inte bara budskapet och budbäraren, läran och det apostoliska ämbetet. Det gäller också lärjungarnas liv och hand­lingar.  

Jesus säger det när han tvättat lärjungarnas fötter, vilket sker ef­ter måltiden.

Källan och mönstret för kyrkan är den heliga eukaristin, firad för att göra hela tillvaron sakramental.

”En tjänare är inte förmer än sin herre… Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så.”

Gud gör sin kyrka och sina lärjungar till medarbetare i sin plan. 

                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar