Torsdag i 3:e påskveckan

Kortpredikan 9 maj 2019

"Ingen kan komma till mig (Jesus) utan att Fadern som har sänt mig drar honom."Människan kan inte bara "bestämma sig" för att tro på Kristus. Tron är både en viljeakt och en gåva, ett verk av nåden, av Guds dragande genom sin Ande. Vi ser det hos etiopiern, som kanske hörde till "de gudfruktiga", de som stod nära den mosaiska tron. Många blev proselyter och upptagna i den mosaiska gemenskapen. Han läser profeten Je­sa­ja, men förstår inte. "Hur skall jag kunna för­stå utan att någon vägleder mig?"