Tisdag i 5:e påskveckan

Kortpredikan 21 maj 2019

”Känn ingen oro och tappa inte modet.”I gårdagens mässa hörde vi hur Jesus talade om Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sän­da. Så fortsätter han direkt: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid jag er”. Allt vad Jesus är och har gjort är samlat i detta ord. Det är Andens närvaro i hans Kyr­ka och i lärjungens hjär­ta. Vi påminns om det i varje eukaristi.