Kortpredikan 21 maj 2019

Kortpredikan 21 maj 2019

Apg 14:19-28; Ps 145:10-13b,21; Joh 14;27-31a

”Känn ingen oro och tappa inte modet.”

I gårdagens mässa hörde vi hur Jesus talade om Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sän­da.

Så fortsätter han direkt: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid jag er”. Allt vad Jesus är och har gjort är samlat i detta ord. Det är Andens närvaro i hans Kyr­ka och i lärjungens hjär­ta. Vi påminns om det i varje eukaristi.

Därför kan han säga: ”Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Oron hotar hela tiden att ta över. Det räcker med att läsa tidning­en eller att ge rum för en enda ond eller högmodig tanke. Därefter sipprar modlösheten och tvivlet in.

Första läsningen berättar inte om fridfulla stämningar och känslor, utan om uppror och brutal stening. Själva säger apostlarna: ”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.”

Paulus stenas och man släpar ut honom ur staden i tron att han var död, men han reser sig och går vidare.

Så ser den frid ut som Jesus talar om. ”Paulus reste sig och gick.” Senare skall han skri­va: ”Slagen till marken men inte förlorad.”

Helgonen visar att orden har täckning.

”Känn ingen oro och tappa inte modet.”

                                                                                      pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar