Fredag i 5:e påskveckan

Kortpredikan 24 maj 2019

Ett nytt rike har landat i historien. Mitt bland andra riken, folk och länder. Ett rike som står under egna lagar och inte styrs av andra makter - den heliga Kyrkan.Redan i början ställdes hon inför en svår fråga som hotade att splittra hen­ne. Lukas beskriver hur apostlarna och de äldste finner lösningen på den fråga som i Antiochia hotade att splittra henne. Han berättar om hennes märkliga auktoritet, som över­skrider nationella och etniska grän­ser. Den unga Kyrkan handlar med en oerhörd frimodighet.