Onsdag i 5:e påskveckan

Kortpredikan 22 maj 2019

De hednakristnas antal växte. Skulle inte också de omskäras och hålla Mose lag? I Antiochia ledde det till ständiga diskussioner som hade kunnat splittra församlingen. Man vän­der sig då till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd. Det märkliga är med vilken självklarhet detta sker. Man visste intuitivt, genom Anden, att kyrkan var större än den lokala församlingen och att apostlarna mås­te ha det avgörande ordet för att bevara kyrkans enhet.