Onsdag i 6:e påskveckan

Kortpredikan 29 maj 2019

Paulus förkunnar evangeliet i Athen, för den grekis­ka världen, för dem som var "noga med religiösa ting". Han knyter skickligt an till deras intresse. Till en början får han ock­så deras uppmärksamhet. De förstår att Gud inte bor i tem­pel byggda av människohand. Gud är inte bara stör­re. Han är Ande. "I honom är det vi lever, rör oss och är till." Så långt lyssnar de med intresse och uppmärksamhet.