Fredag i 3:e påskveckan

Kortpredikan 10 maj 2019

Saul ”rasade av mordlust mot Herrens lärjungar”. Hans ”mordlust” gör honom till redskap för Satan själv, samma makt som trodde sig kunna besegra Herren själv när han fick honom dömd till lidande och död. Men här slutar likheten mellan Saul och Satan. Herren tar honom i sin tjänst. Han har utvalt honom till sitt ”redskap”.