Tisdag i 6:e påskveckan

Kortpredikan 28 maj 2019

Anden, Hjälparen, skall ”visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är”. Ordet ”visa” är ett starkt ord, som snarast betyder ”överbevisa, demonstrera”. Det är ingen logisk ”överbevisning”. Snarast en ”bevisning” i handling och genom märkliga gärningar. Vi hörde om en sådan ”överbevisning” i första läsningen. Paulus hade befriat en slavflicka från hennes spådomsande och därmed berövat hennes äga­re deras inkomster. De hetsar upp folket mot Paulus och Silas. Dessa pryglas och sätts i fängelse.