Kortpredikan 28 maj 2019

Kortpredikan 28 maj 2019

Apg 16:22-34; Ps 138:1-3,7c-8; Joh 16:5-11

Anden, Hjälparen, skall ”visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är”. 

Ordet ”visa” är ett starkt ord, som snarast betyder ”överbevisa, demonstrera”. Det är ingen logisk ”överbevisning”. Snarast en ”bevisning” i handling och genom märkliga gärningar.

Vi hörde om en sådan ”överbevisning” i första läsningen. Paulus hade befriat en slavflicka från hennes spådomsande och därmed berövat hennes äga­re deras inkomster. De hetsar upp folket mot Paulus och Silas. Dessa pryglas och sätts i fängelse. 

Vid midnatt sjung­er de lovsånger. Gud griper in genom ett jordskalv. Bojorna faller av och dörrarna öppnas. Den skräckslagne fångvaktaren frågar vad han skall göra. Han tar till sig apostlarnas ord och kommer till tro och blir döpt med hela sin familj. Han tvättar såren efter piskrappen och låter duka ett bord i stor glädje.

Anden ”visade” honom och han lät sig ”överbevisas”.

Anden visar vad synd är. I Johannesevangeliet är synden samlad i att inte tro på honom som Gud har sänt.

Anden visar vad rättfärdighet är: Guds befriande rättfärdighet. Jesus säger: "Jag går till Fadern". Genom sin uppståndelse och himmelsfärd bekräftar Anden att han är Faderns Son.

Anden visar vad dom är. "Denna världens härskare är dömd." Anden ger visshet om att Jesus har besegrat den onde. Han skall döma alla folk och upprätta sitt rike.

Allt är samlat i den heliga eukaristin. Där sker något som är större än alla jordskalv. Bojorna faller av och Kyrkan sjunger ”lovsånger”.

Låt oss intensifiera våra böner om Anden.

                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar