Bloggar

Lever vi nu i Fatimas tredje hemlighet?

Bönens förening med Gud och helgonens vittnesbörd om trons seger över världen kan inte utesluta den naturliga oron och rädslan att andra och vi själva kanske måste dö i följderna av krig och hungersnöd. Vi är inte som så många av våra bröder och systrar fångna i den stormens mitt som fått fäste i Ukraina. Hur länge kan vi leva vidare med våra egna familjer i normala förhållanden?

Nej, Kyrkan har inga liturgiska konsulter!

Det hör till Kyrkans mysterium att hennes liturgiska liv är en uppenbarelse av den Helige Ande. Den Helige Ande var närvarande när Herren Kristus instiftade eukaristin. Den Uppståndne Jesus av Nasaret steg upp till sin Fader och i enhet sände De Anden för att leda apostlarna och bekräfta dem i Sanningen, den befriande sanning som Jesus gett dem som de skulle förkunna i hela världen. Alla som fått ta emot vigningen sakrament vet att det är en helig kallelse och ett ansvar för sig själva och för dem de skall tjäna.

Häpnadsväckande om sexualiteten

Splittrande uttalanden om sexualiteten i katolsk lära hotar att sprida sig utanför Tysklands gränser när representanter för den Synodala vägen väljer att avfärda traditionell etik inom det kristna äktenskapet. För att förstå hela vidden av den tyska biskopskonferensens uppfattningar i frågan om den mänskliga sexualitetens plats i det kristna livet måste man se till hela det reformistiska programmet som konferensen och de katolska lekmännens centralkommitté kommit fram till och vill göra bindande för den katolska kyrkan i Tyskland.

En kvinna för alla tider

Det är ytterst anmärkningsvärt att en allmän åklagare i ett lands rättssystem själv väcker åtal mot en person som med religionsfriheten och yttrandefriheten som lagligt stöd uttalat sig om homosexualitet i ett inomkyrkligt sammanhang och anslutit sig till vad bibeln otvetydigt lär.

Budskapet till Maria

O helga ögonblick!  Hur har jungfrun Maria upplevt ängeln Gabriels bebådelse som utvald människa utan syndens fläckar på sin själ? ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig” (Luk 1:28).