Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran

Våra första franciskaner i Jönköping kunde nog glädja sig åt en frisk och ren Munksjö, som naturligtvis hette något annat på 1200-talet. Stora delar av strandmarkerna lär ha hört till det stora klostret på västra stranden. 600 år efter klostrets grundande byggdes Munksjö Pappersfabrik.

Bifallsprodukterna var inte miljöcertifierade som man skulle kräva idag. Ansvaret för naturen kommer ofta i konflikt med industri och arbete för många. Kan man finna en lösning på sikt för Munksjöns egen hälsa på sin kemiskt sjuka botten?

Om man leker med tanken att låta Vätterns vattenmassor strömma in på historisk mark vid Talavid och så långt in i Junabäcksdalen som behövs, kan man samtidigt fundera på vilken nytta man skulle ha med de uppgrävda jordmassorna.

De har ju fyllts på i över hundra år från Vattenledningsparken och kan vara en blandning av sediment från istiden fram till vår tid. Kan de vara räddningen för den svårlösta frågan om Munksjöns botten?

Muddrar man frigör man de giftiga bottenlagren. Täcker man bottnen i en slags postindustriell sarkofag fylls sjön med friskt vatten och ger förutsättningar för undervattensfloran som kan återskapa miljön för fisk och fågel.

Effektiva eldrivna lastbilar kan föra jordlager från nya Junabäckssjön fram till Munksjöns strand i slutet av Östra Torpagatan. Där väntar specialbyggda pråmar som lastar tonvis med näringsrik jord.

De är så konstruerade att jordmassorna inte dumpas i sjön utan strilas ner på botten som dagg. Pråmarna är utrustade med öppningar i botten, stålgaller och mekanisk skyffling av lasten.

Pråmarna får lika många år på sig att strila ner jorden som det tar att gräva upp den vid Talavid. De rör sig långsamt fram och tillbaka över hela Munksjön och lägger jorden varsamt på botten.

Ingenjörshögskolan planerar alla rörelser med modernt AI. Till slut är sjön frisk igen och tar som alltid emot vatten från Taberg och Strömsberg. Vassen återvänder. Sjöfågeln bygger bo som förr.

Kanske en ny Viktor Rydberg ger oss en ny sång i Psalmboken: ”Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du, som i Österland tändes av Herran!”

Leka med tanken får man ju alltid göra. Det är gratis. Jönköpings fäder har gjort det förr och lyckats med gigantiska ingrepp i naturen. Tänk vad de har åstadkommit!

diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.